Stadstuin "De Greune Luiper"

Imco Goudswaard 28-10-2021
1267 keer bekeken 0 reacties

Het verbouwen van groente is niet het hoofddoel van “Stadstuin De Greune Luiper”, het is een middel. Een middel om een aantal sociale doelen te realiseren zoals bv. integratie van verschillende bewonersgroepen, activering van mensen die nu aan de zijlijn staan, armoede bestrijding, educatie, etc

“Stadstuin De Greune Luiper” is dankzij de inzet en steun van velen gerealiseerd. Bovenop een oude schuilkelder, in een “kuil” omgeven door betonnen randen is een klein wonder verricht. Op de geëgaliseerde bodem staan honderden veilingkisten. Grond om die kisten te vullen is aangevoerd. Er is een blokhut gebouwd met een terras als ontmoetingsplek. De betonnen randen zijn voorzien van aansprekende taferelen door graffitikunstenaars. Op de rand is een omheining gerealiseerd met schorsplanken. Ook is er een kippenhok, waarvan de bewoners overdag vrijelijk rondscharrelen. Er is gezorgd voor natuurlijke begroeiing. Bijzonder is het donatieplein, waar voedsel wordt verzameld voor de minderbedeelden, ook voor de soepbus van het Leger des Heils. Er staat écht iets, ook al is er nog genoeg werk aan winkel. Inmiddels is er veel belangstelling om in de tuin aan de slag te gaan, bakken te vullen, groente te telen. Die belangstelling komt uit de aanliggende buurten. Maar, ook nieuwe bewoners haken aan, soms zelfs mensen uit andere delen van de stad.

Kern

Naam
Wijckerpoort & Wittevrouwenveld

Aantal inwoners
ca. 4500

Gemeente
Maastricht

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
buurtnetwerk Wijckerpoort en buurtnetwerk Wittevrouwenveld

Doelstelling
Het in stand houden van de leefbaarheid in de buurten middels het bevorderen van ontmoeting en samenwerking

Aantal leden
ca. 50

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info.buurtnetwerkwvv@gmail.com

Project

Doelstelling
Het verbouwen van groente is niet het hoofddoel van “Stadstuin De Greune Luiper”, het is een middel. Een middel om een aantal sociale doelen te realiseren zoals bv. integratie van verschillende bewonersgroepen, activering van mensen die nu aan de zijlijn staan, armoede bestrijding, educatie, etc

Beginsituatie
De stadstuin zelf is dit jaar net gerealiseerd op een braakliggende terrein met 400 fruitkratten gevuld met aarde, een blokhut met terras, graffiti muurschilderingen als aankelding, een kippehok en donatieplein waar voedsel wordt verzameld.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door ontmoeting en samenwerking wordt de cohesie in de wijk vergroot en de stadstuin moet als hefboom gaan werken voor sociale doelen als educatie, integratie en armoedebestrijding.

Onderdeel van een groter geheel
Het project past binnen de aanpak van de buurtnetwerken om de leefbaarheid in de wijken te waarborgen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In principe kunnen alle bewoners van de twee wijken en daar buiten voordeel hebben van het project. Of als actieve deelnemer in de tuin of door te genieten van de sociale doelen als integratie, armoedebestreiding of educatie.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
• Realiseren van partnerships met relevante organisaties op het vlak welzijn, zorg, onderwijs, natuur, met name ook organisaties die zich inzetten voor mensen met een grote afstand tot maatschappij en arbeidsmarkt. • Ontwikkelen van een educatief programma voor (groepen) mensen van jong tot oud. • Ontwikkelen van een jaarprogramma met sociale en educatieve activiteiten (groeimodel). • Voorzien in ondersteunend materiaal zoals flip-over, hand-outs, folders.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
we zullen bij sommige van de activiteiten samenwerken cq gebruik maken van de kennis en kunde van professionele organisaties

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
3000Euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
gemeente, onderwijsinstellingen, sociale partners, etc.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment zien we dat niet, maar we sluiten niet uit dat er projecten zijn in de toekomst waar we wel die hulp kunnen gebruiken.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de gemeente Maastricht

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Verbinden van groepen met diverse achtergrond Brengen van volwassenheid en continuiteit in vrijwilligersproject Voorkomen van "gentrificatie"

Afbeeldingen

Moestuin

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen