Sporten en bewegen op het voormalig handbalveldterrein te Deurningen

Odmar Hannink 29-10-2021
1173 keer bekeken 0 reacties

De aanleg van een multifunctioneel beachveld waarop diverse sporten (o.a. voetbal, handbal en volleybal) en andere activiteiten ontplooid kunnen worden. Een openbaar terrein die toegankelijk wordt voor iedereen. Het bewegen van jeugd en volwassenen stimuleren en daarmee sociale cohesie bevorderen.

Kern

Naam
Deurningen

Aantal inwoners
Ongeveer 2000 inwoners

Gemeente
Dinkelland

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Dorpsbelang Deurningen (namens meerdere verenigingen/belanghebbenden in Deurningen)

Doelstelling
De aanleg van een multifunctioneel beachveld waarop diverse sporten (o.a. voetbal, handbal en volleybal) en andere activiteiten ontplooid kunnen worden. Het dient een openbaar terrein te worden die toegankelijk wordt voor iedereen.

Aantal leden
Diverse afgevaardigden binnen de organisaties, verenigingen en stichtingen in dorp Deurningen, zoals: DSVD, Hades, Willibrordusschool, KPJ, Schietvereniging en kinderopvang zijn betrokken bij dit project. Mochten er nog andere belanghebbenden zijn in Deurningen, dan worden ook zij onderdeel van de projectgroep.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het verbinden van groepen/besturen binnen de gemeenschap. Adviseren over de aanpak van maatschappelijke projecten. Ondersteunen in contacten met gemeente/provincie.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@dorpsbelangdeurningen.nl

Project

Doelstelling
De aanleg van een multifunctioneel beachveld waarop diverse sporten (o.a. voetbal, handbal en volleybal) en andere activiteiten ontplooid kunnen worden. Een openbaar terrein die toegankelijk wordt voor iedereen. Het bewegen van jeugd en volwassenen stimuleren en daarmee sociale cohesie bevorderen.

Beginsituatie
Op dit moment is het een situatie van een vervallen terrein met een verhard deel, dat geen enkele invulling meer heeft dan een honden uitlaat gebied. Verder ontstaan er gaandeweg problemen met omvallende doelpalen en andere onveilige situaties. Onveilig situaties is onacceptabel. Ook voelt het als één van de "rotte kiezen" van Deurningen, aangezien het terrein erg vervallen is en slecht onderhouden is. Het is nu een nutteloos gebied waar zoveel betere invulling aan gegeven kan worden. De gemeente Dinkelland heeft in overleg met plaatselijke dorpsraden het project ‘Mijn Dinkelland 2030’ opgezet. In feite is dit project een proces om samen met de inwoners na te denken hoe zij willen dat hun dorp met kern en buitengebied er in de toekomst uitziet en daarbij keuzes te maken. De aanpak van dit proces ligt bij de inwoners, de gemeente denkt en werkt mee. Voor ons dorp gingen we aan de slag onder de titel ‘Mijn Deurningen 2030’. Bewoners werden uitgenodigd om deel te nemen aan één van de tien kuieroamd’n om mee te denken en zo te komen tot een Visie-plan, dat steunt op een stevig draagvlak binnen onze gemeenschap. Ook de jeugd is daarna uitgenodigd om hun ideeën in te brengen hoe zij de toekomst zien. In de thema’s 1. Openbare Ruimte en veiligheid en 2. Recreatie, toerisme en cultuur is de benodigde invulling van het voormalige verharde handbalveldje een belangrijke bevinding.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Er komen mogelijkheden om allerlei activiteiten, zoals beach-handbal/-volleybal/-voetbal te ontplooien terwijl dat op dit moment helemaal niet mogelijk is. Vanuit het project MijnDeurningen 2030 is een Visieplan gemaakt en gepresenteerd (n.a.v. input van de inwoners) waaruit bleek dat veel mensen graag een nieuwe invulling zagen van dit vervallen terrein. Het terrein blijft een openbaar terrein en daardoor kunnen alle mensen in en rondom Deurningen gebruik maken van dit terrein. Hierdoor kan het terrein dus ook gebruikt worden voor andere initiatieven.

Onderdeel van een groter geheel
De aanleg van het beachveld is een deelproject binnen een groter geheel. De aanleg van het beachveld wordt gezien als een eerste fase binnen het overkoepelende project. Het groter geheel betreft de ontwikkeling van een terrein met een kunstgrasveld en een beach-veld waar jong en oud, zowel in clubverband als in kleine groepen gebruik van kan maken. Tevens blijft er op het terrein ook nog een strook grond vrij voor activiteiten die georganiseerd kunnen worden door bijv. verenigingen. Het beachveld wordt dus een onderdeel van een multifunctioneel openbaar terrein waar diverse sporten en activiteiten ontplooid kunnen worden. Er komen mogelijkheden om allerlei activiteiten, zoals beach-handbal/-volleybal/-voetbal, winter- en zomeractiviteiten op kunstgras, ijsbaan, boogschieten uit te oefenen, terwijl dat op dit moment helemaal niet mogelijk is. Dit verhoogt de leefbaarheid/samenwerking/verbondenheid van het dorp en dit is één van de pijlers waarop MijnDeurningen2030 is gebaseerd. Tevens wordt het dorp daarmee ontdaan van terrein waar geen beheer is en in toenemende mate gevaarlijke situaties ontstaan.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het terrein blijft een openbaar terrein en daardoor kunnen alle mensen in en rondom Deurningen gebruik maken van dit terrein. Dus alle bewoners, jong en oud, fit en minder fit.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- Schetsontwerp beachveld / terrein - Waar mogelijk zelf grondwerkzaamheden uitvoeren - Aanleg beachveld

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
- Ondersteuning grondwerkzaamheden - Aanvoeren van zand t.b.v. het beachveld

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 16.000,- voor fase 1- het beachveld (alleen aangemeld bij Kern met Pit) Voor fase 1 hebben we de volgende bijdragen gehad: 1. Kern met Pit (totaal € 2.500,- 2. Lokaal Sportakkoord gemeente Dinkelland € 8.000,- 3. Haringparty Deurningen € 2.000,- 4. De rest is aangevuld door DSVD. (De totale begroting voor fase 1 - beachveld en fase 2 - kunstgrasveld bedroeg € 248.000,-)

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We willen bedrijven/organisaties uit Deurningen benaderen om ons te helpen met het aanleg van het beachveld. Te denken valt aan grondwerkzaamheden en hekwerk/bestrating. Dit zou ook in de vorm kunnen zijn van een sponsorbijdrage.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, wellicht bodemonderzoek wanneer dit volgens de gemeente Dinkelland benodigd is. Daarnaast zouden we onze schetsontwerpen graag door Arcadis laten beoordelen. Er is een asfaltonderzoek geweest en daaruit bleek dat het asfalt niet teerhoudend was en dus zonder problemen kon worden afgevoerd. Verder is er een grondonderzoek geweest voor de grond onder het asfalt, ook hier waren geen problemen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via onze kernradencoördinator (Noaberkracht) Jos van Olffen. Hij heeft ons, als kern Deurningen / Stichting Dorpsbelang Deurningen, een mail van Monique Veelers (coördinator Kern met Pit) doorgestuurd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen kennis en advies van Arcadis te kunnen krijgen wanneer bijv. bodemonderzoek benodigd is. Daarnaast hopen wij dat zij wellicht mee willen en kunnen kijken naar onze schetsontwerpen. Daarnaast hopen we kennis en advies te kunnen inwinnen m.b.t. projectmanagement en Plan van Aanpak.

Afbeeldingen

Korte impressie van de ontwikkeling... (filmpje gemaakt door 2 basisschoolleerlingen)

Sport en Spel

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen