herstel De Busduiker met aandacht voor het water

De Busduiker - eindresultaatHet eindresultaat van de restauratie van de Busduiker
Herman Peters 30-10-2021
445 keer bekeken 0 reacties

Herstel De Busduiker en aandacht voor oude stuw: de waterovergang over beek De Hooge Raam, is in 1984 door onze buurtvereniging van de naam voorzien: De Busduiker. Die naamgeving is in hardsteen gebeiteld op een antieke gemetselde sokkel geplaatst. Er is flinke slijtage.

Kern

Naam
Kleine Buurt De Bus in het dorp Escharen

Aantal inwoners
6 gezinnen: 18 mensen

Gemeente
Grave

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Kleine Buurt De Bus

Doelstelling
het herstellen van een buurt-verbindend cultuurgoed en aandacht vragen voor kennis over gebied, water en natuurontwikkelingen

Aantal leden
12

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Weinig specifieke kennis. Wel ervaring met geschiedenis-onderzoek, communicatie in bladen

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hermanjpeters@gmail.com

Project

Doelstelling
Herstel De Busduiker en aandacht voor oude stuw: de waterovergang over beek De Hooge Raam, is in 1984 door onze buurtvereniging van de naam voorzien: De Busduiker. Die naamgeving is in hardsteen gebeiteld op een antieke gemetselde sokkel geplaatst. Er is flinke slijtage.

Beginsituatie
De 7-laagse gemetselde sokkel (van 200 jaar oude stenen) heeft flink te lijden: beschadigde stenen en losgeraakte voegen. Ook de hardstenen naamgeving met datum is aan reiniging en bewerking toe. Onze buurtvereniging heeft ons gevraagd deze taak op ons te nemen. De eronder stromende Hooge Raam is onderdeel van grote natuurplannen van Waterschap Aa en Maas. Wij willen graag een bank met info over die plannen plaatsen bij de nabijgelegen stuw, waardoor (veel) fietspassanten hiervan kennis kunnen nemen

Verbeteringen voor de woonomgeving
Onze beek bindt onze buurt! Onze buurtvereniging heeft 40 jaar geleden gekozen voor een logo waarin beek en stuw duidelijk te herkennen zijn Bij de Busduiker, op de beekovergang, vinden regelmatig gesprekken plaats tussen buurtleden onderling en/of passanten. Het vele fietsverkeer zal met nog meer aandacht kijken naar de natuurlijke omgeving en gebruik maken van de te realiseren zit-gelegenheid bij de antieke stuw.

Onderdeel van een groter geheel
Ons project staat op zich, maar is ook als welkome aanvulling te zien op het jubileum van onze buurtvereniging De Beeklanders die eind dit jaar 40 jaar bestaat. Het waren immers De Beeklanders die in 1984 het initiatief namen voor een grootse opening van deze beekovergang (zie bijgesloten foto)

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners zijn buitengewoon betrokken bij hun omgeving en zijn daarom enthousiast voor dit project. Ieder vindt dat het mooie monument absoluut niet verder mag verloederen. Ook willen alle bewoners alle acties stimuleren die er op gericht zijn om meer aandacht op onze natuurlijke omgeving te vestigen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het herstel van De Busduiker zullen wij deels als bewoners uitvoeren, maar zeker voor het hardsteen hebben wij de inzet van een deskundige nodig. De constructie van een bank bij de stuw denken wij zelf te kunnen: het materiaal moet gekocht. Voor het aanbrengen van een weersbestendige info-voorziening zullen wij aankloppen bij Waterschap Aa en Maas

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
hardsteenbewerking en deels herstel gemetselde. Infovoorziening over omgeving en natuurplannen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De Busduiker Demontage naamgeving: verwijderen hardstenen naamgeving en na bewerking terug plaatsen: € 50.- Bewerken (o.a. schoonmaken en herstel beitelwerk) hardstenen naamgeving € 350,- Verwijderen beschadigde stenen en vervangen + deskundig voegen: € 250,- Bank bij stuw: materiaalkosten: € 300.-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Met name advies van buiten om zo min mogelijk te beschadigen; hardsteenbewerker is nodig + deskundige (ervaring met monumenten) metselaar / voeger

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij denken die ondersteuning niet nodig te hebben

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Jaren geleden heb ik, mede, een aanvraag ingediend vanuit de dorpsraad in Escharen (vlaggenproject). Bovendien heb ik vernomen dat het bestuur van onze buurtvereniging De Beeklanders met succes een aanvraag hadden ingediend voor 2021

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij denken in onze buurt voldoende kennis en hulp te hebben, via 'rechterhanden' bij verschillende inwoners en ik heb ervaring met communicatie

Afbeeldingen

Cultuur en historie

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen