Gedeeltelijk herstel van de Valtherschans

Rinus van Venrooij 30-10-2021
176 keer bekeken 0 reacties

Meer sociale samenhang in het dorp Valthe, door het zichtbaar maken van de geschiedenis en de identiteit van het dorp. Toename van het aantal bezoekers met een positief effect voor de in het dorps aanwezige ondernemers zoals horeca, B&B, bakkers. Regionale uitstraling versterken.

Kern

Naam
Valthe

Aantal inwoners
1300

Gemeente
Borger-Odoorn

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Plaatselijk Belang V althe

Doelstelling
Opkomen voor de belangen van de inwoners van Valthe

Aantal leden
ca 500 huishoudens

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben al verschillende grotere projecten uitgevoerd en denken redelijk ingevoerd te zijn in het opstellen van plannen en het uitvoeren daarvan

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
rinusvanvenrooij@hotmail.com

Project

Doelstelling
Meer sociale samenhang in het dorp Valthe, door het zichtbaar maken van de geschiedenis en de identiteit van het dorp. Toename van het aantal bezoekers met een positief effect voor de in het dorps aanwezige ondernemers zoals horeca, B&B, bakkers. Regionale uitstraling versterken.

Beginsituatie
We zijn al zeven jaren, samen met bewoners en deskundigen bezig met dit project. Van de oude schans is niets meer te zien, maar de grond is verworven en financieel (LEADER) is h.e.e.a. reeds (gedeeltelijk) geborgd.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Verbetering van het woongenot van de omgeving, versterken van de identiteit van het dorp, verbeteren van de verkeersveiligheid en mogelijkheden scheppen voor een betere beleving van de historie van Valthe. Tevens zal na realisatie de mogelijkheid er zijn culturele activiteiten beter te ontplooien.

Onderdeel van een groter geheel
In de toekomst willen we na realisatie van dit project verdere mogelijkheden oppakken zoals het ontwikkelen van fiets/wandelroutes tussen de verschillende schansen in diverse provincies. Oude toegangswegen beter in kaart brengen en historische manifestaties ontwikkelen

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Vele bewoners van Valthe, verbetering van woongenot, verkeersveiligheid en het organiseren van activiteiten zal het dorp op de kaart zetten en verlevendigen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Er zullen historische onderzoeken dienen plaats te vinden, dit gaan we samen met amateur-archeologen, bewoners en scholen oppakken en uitvoeren. In de uitvoeringsfase gaan we met o.a. leerlingen van PRO-Emmen en vrijwilligers uit het dorp en vrijwilligers van IVN uitvoering geven aan de totstandkoming van de schans.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het verplaatsen van ca 12.000 m3 grond gaat door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd worden. Tevens zullen de bestratingswerkzaamheden door derden plaatsvinden, ondersteund door onze vrijwilligers.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
ca 250.000 euro, gespecificeerde begroting aanwezig

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We zijn in gesprek met Gemeente Borger-Odoorn en verschillende uitvoerende instanties. O.a. BOKD ondersteund dit ons in de uitvoering van dit plan. Tevens hebben we in de afgelopen jaren veel adviezen gekregen van o.a. RAAP/ Van Hall Larenstein university en hebben verschillende archeologen adviezen gegeven en dit project ondersteund.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment is voldoende kennis en expertise aanwezig binnen de betrokkenen bij dit project

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben reeds plezierige ondersteuning gekregen bij het in 2020 uitgevoerde project het onderduikershol ter Valthe. Het is voor ons van belang dat KNHM dit project ondersteund omreden van publiciteit en natuurlijk tevens is elke euro dit we in de pot kunnen doen om dit project te realiseren van ha

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
In de uitvoering is het plezierig om met adviseurs te "sparren". Tijdens het project het onderduikershol in het Vasltherbos was het plezierig om met Fred Snoep en Rudi Eding contact te hebben

Cultuur en historie

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen