Het bruisende Dorpscentrum van Eexterveen borrelt over

Rolina Esschendal 31-10-2021
1158 keer bekeken 0 reacties

We willen de functies van het Dorpscentrum verbreden en versterken, door het centrum in te richten als locatie voor Noaberschap en (in)formele zorg, een huiskamercafé in te richten en de keuken te vergroten. Zo zorgen we voor een toekomstproof Dorpscentrum en dragen we bij aan een leefbaar dorp.

Kern

Naam
Eexterveen

Aantal inwoners
495

Gemeente
Aa en Hunze

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Doelstelling
De stichting heeft als doel het beheren van Dorpscentrum Eexterveen voor verenigingen en andere lokale organisaties om zodoende de leefbaarheid te verbeteren en een duurzame verbinding te leggen tussen bewoners, overheden en andere organisaties.

Aantal leden
14

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben kennis van het aanvragen van een LeaderPOP3-traject, het aanvragen van fondsen en donaties, het inzetten van vrijwilligers. Daarnaast heeft Eexterveen al eens vaker meegedaan aan Kern met Pit, dus ook daarin hebben we enige kennis van zaken.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
stichtingdorpshuis@eexterveen.com

Project

Doelstelling
We willen de functies van het Dorpscentrum verbreden en versterken, door het centrum in te richten als locatie voor Noaberschap en (in)formele zorg, een huiskamercafé in te richten en de keuken te vergroten. Zo zorgen we voor een toekomstproof Dorpscentrum en dragen we bij aan een leefbaar dorp.

Beginsituatie
Ons bruisende dorpscentrum in Eexterveen is in 2018 open gegaan. Het is het centrum van het dorp; het is er gezellig en er is veel te doen. We zijn blij met het succes, maar zien ook de noodzaak om een kwaliteitsslag te maken zodat we ook voor de toekomst het bruisende centrum voor ontmoeting en Naoberschap kunnen blijven. Er moest in 2019 regelmatig ‘nee’ verkocht worden, terwijl er op andere tijdstippen minder te doen is in het Dorpscentrum. De keuken is te klein om de verscheidenheid van alle (commerciële en andere) functies van het centrum goed uit te kunnen oefenen. Bezoekers van het centrum lopen elkaar soms in de weg. Er is in Eexterveen geen locatie voor het bieden van (in)formele zorg en de werkgroep Naoberschap heeft geen loket.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De stichting wil het Dorpscentrum een duurzame toekomst geven, zodat het dorp en de verenigingen, kortom iedereen in Eexterveen kan blijven genieten van een bruisende ontmoetingsplek. De inzet en activiteiten van het project zijn gericht op: • De functie en het gebruik van het Dorpscentrum versterken en verbreden, passend bij het levensloopbestendige dorp dat Eexterveen wil zijn. Een dorp waarin plaats is voor alle generaties en waarin een gezonde leefstijl en Naoberschap voorop staan; • het Dorpscentrum inrichten als locatie voor Naoberschap en (in)formele zorg (functieverbreding); • de huiskamer inrichten als overloop van het eetcafé/de zaal en voor dagopvang (functieversterking en –verbreding); • het Dorpscentrum multifunctioneler maken door de keuken te vergroten en de opslagruimte te verplaatsen (functieversterking en -verbreding). Met dit plan denken we ook een bijdrage te leveren aan de toeristische sector, aan het MKB en aan de woon- en leefomgeving.

Onderdeel van een groter geheel
Het is een totaalproject met daarin verschillende onderdelen: levensloopbestendig dorp, Naoberschap en (in)formele zorg, inrichten huiskamer/dagopvang, multifunctioneel gebruik Dorpscentrum

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Eexterveen (en omstreken) en alle verenigingen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We willen het project in zijn totaliteit afronden in 2022.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Voor wat betreft de bouw, besteden we alleen de installatiewerkzaamheden aan gas, elektra en keukeninrichting uit. De rest doen we zelf. Daarnaast zoeken we hulp bij organisaties op het gebied van (in)formele zorg.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 80.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, hulp van organisaties op het gebied van (in)formele zorg. En het aanleggen van gasleidingen en het verplaatsen of installeren van keukeninventaris.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, we denken geen hulp nodig te zijn.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Eexterveen heeft al eens meegedaan met Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen kennis op te doen van andere projecten, waardoor we onze eigen project efficiënter, duurzamer en eventueel goedkoper kunnen uitvoeren.

Afbeeldingen

Kern met Pit Eexterveen (Drenthe)

Ontmoetingsplek

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen