De Tulpenhof

Henri Ummels 07-11-2021
736 keer bekeken 0 reacties

- Bevorderen bekendheid Heemtuin, werven vrijwilligers en het belang van biodiversiteit promoten. - Stimuleren van meer verbinding, saamhorigheid in de wijk. - Meer bewustwording creëren voor mooie dingen in eigen omgeving, trots op eigen wijk. - Blijdschap en kleur brengen bij ouderen in de stad.

Kern

Naam
Brunssum-Zuid

Aantal inwoners
2790

Gemeente
Brunssum

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Buurtnetwerk Brunssum-Zuid en vrijwilligers Heemtuin

Doelstelling
Promotie van Heemtuin In de Struiken, verbinden van buurtbewoners en vergroten van hun trots op de wijk.

Aantal leden
Ongeveer 20

Soort
Wijkraad

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring met het organiseren en uitvoeren van projecten die de leefbaarheid verbeteren en hoe je daarvoor inwoners bereikt. Ervaring met het onderhouden van social media, zoals Facebook, ter promotie van onze initiatieven.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Henri.ummels@ziggo.nl

Project

Doelstelling
- Bevorderen bekendheid Heemtuin, werven vrijwilligers en het belang van biodiversiteit promoten. - Stimuleren van meer verbinding, saamhorigheid in de wijk. - Meer bewustwording creëren voor mooie dingen in eigen omgeving, trots op eigen wijk. - Blijdschap en kleur brengen bij ouderen in de stad.

Beginsituatie
De heemtuin bestaat al sinds 1976. In de praktijk blijkt dat weinig Brunssumers/Parkstedelingen van de mooie locatie af weten. De tuin is gratis te bezoeken, maar gek genoeg zijn de bezoekersaantallen bijzonder laag. Daar willen wij wat aan gaan doen! Wat betreft de Tulpenhof is er géén beginsituatie. 2022 is de eerste keer. Alles moest vanaf de grond opgebouwd worden. Het aankopen van de bloempotten, de juiste grond, tulpenbollen, opzetten marketing via social media, enzovoorts. Wij hopen dit project jaarlijks te laten terugkeren en misschien wel verder te laten uitgroeien.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Verbetering leefbaarheid door trots op eigen wijk te creëren. Bewondering voor de tulpen maar zeker ook voor de gekozen locatie. Bewustzijn voor de noodzaak van biodiversiteit en verdere vergroening van de omgeving. Meer bezoekers en hopelijk jongere vrijwilligers voor de heemtuin, zodat deze een beter toekomstperspectief krijgt. Uiteindelijk zal het project ook leiden tot een mooi gebaar naar ouderen in wooncomplexen waarbij de bloembakken na de expositie worden geplaatst.

Onderdeel van een groter geheel
Het upgraden, verbeteren en verhogen van de leefbaarheid in een oude stadswijk. Al onze projecten zijn bedoeld om deze wijk te verbeteren. Of het nu gaat veiligheid, vergroening, ontmoeting of trots. Wij streven daarnaast naar verbetering van de biodiversiteit en vergroening van de hele wijk. Wij werken daar ook aan met de aanleg van insectenvriendelijke bloemenweides of kleinschalige bloeiende perkjes.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle wijkbewoners, de school en diens leerlingen, andere inwoners van heel Brunssum en bezoekers van de Heemtuin vanuit heel Parkstad. Uiteindelijk zelfs de ouderen in de wooncomplexen waar de bakken na de expositie worden geplaatst. Eigenlijk iedereen die van bloemen/tulpen houdt. Onze eigen "kleine Keukenhof" in Limburg. EN iedereen die ooit de Heemtuin zou willen bezoeken! De huidige vrijwilligers zijn van respectabele leeftijd en jongere vrijwilligers (50+) komen er nauwelijks bij. Dit kan betekenen dat de heemtuin ooit zonder vrijwilligers komt te zitten en moet sluiten. Dat zou een ramp zij! Daarom moet er meer bekendheid gecreëerd worden, zodat potentiële vrijwilligers de heemtuin opzoeken.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Aanloop: Kopen en vullen bloempotten met kleikorrels en teelaarde. Kopen en poten van de tulpenbollen. Winterklaar maken. Monitoren of de groei in het voorjaar goed gaat. Verplaatsen vanuit de winteropslag naar zonnige plekken, zodat groei op gang/op stoom komt om te kunnen exposeren in april. Promotie van onze expositie via social media, zodat de bezoekersaantallen ook naar verwachting zullen zijn. Tijdens de expositie: bezoekers rondleiden, vertellen over het project, over biodiversiteit, over de heemtuin. Ná de expositie: geselecteerde potten rondbrengen naar ouderencomplexen in heel Brunssum, alwaar steeds 1 pot bij de hoofdingang wordt geplaatst. Na de bloei worden deze weer opgehaald en leeggemaakt.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Bij nader inzien 5.000 euro. De eerder verwachte 2.400 bleek al snel te weinig. De benodigde bollen kosten alleen al 1750 euro. De in 2021 aangeschafte bloempotten blijken erg kwetsbaar en worden nu door ons vervangen voor sterkere potten die beter bestand zijn tegen winterkoude. Jaarlijks moeten er nieuwe bollen aangekocht worden om de kwaliteit te waarborgen. Dit geldt ten dele ook voor de benodigde teelaarde. De oude bollen worden in de volle grond van de heemtuin gepoot of uitgedeeld aan liefhebbers voor thuis. Met een donatie van Kern met Pit hopen wij de actie in volgende jaren te kunnen herhalen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We doen zoveel mogelijk met eigen vrijwilligers van zowel het Buurtnetwerk als van de Heemtuin. Behalve het rondbrengen van de potten. Dat is dermate zwaar en voor ons (in 2022) bijna ondoenlijk gebleken. Hiervoor willen wij voor editie 2023 sterke mannen uit sportscholen gaan benaderen voor het tillen van de potten. De potten wegen ongeveer 50 kg per stuk en moeten op en vanaf transportwagens getild.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door een zwerfafvalproject van Bob Evers/wijkmanager te Brunssum.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Meer kennis en advies over het succesvol maken van je evenement.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Inrichten groen

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners





   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen