Een veilige en sociale Rooie Buurt, Vlissingen

397 keer bekeken 0 reacties

De Rooie Buurt die nu deel is van de sluiproute voor verkeer en aantrekkelijk is en uitnodigt tot verkeersonveilig gedrag (hoge snelheden) weer terug te brengen naar woonerf, waardoor er een veilige en sociale buurt wordt gerealiseerd.

Kern

Naam
Rooie Buurt, Vlissingen

Aantal inwoners
de Rooie Buurt bestaat officieel uit 189 woningen, ca. 570 bewoners.

Gemeente
Vlisssingen

Provincie
Zeeland

Deelnemersgroep

Naam
De Rooie Buurt

Doelstelling
Een veilige en sociale wijk, de Rooie Buurt te Vlissingen

Aantal leden
4 personen bij start initiatief, heden!

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Radboud Buitenrust Hettema is werkzaam bij Arcadis als hoofd toezichthouder en heeft een goed netwerk en sociale contacten. Helena Buitenrust Hettema is als moeder en bewoner een spil in het web voor buurtcontacten en het organiseren. Brian Bomhof is ondersteunend, communicatief en sterk in ondersteuning. De sociale samenhang in de wijk is goed. Er is wil tot een gezamenlijk initiatief, dat echter wel gekanaliseerd moet worden.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
radboud.buitenrusthettema@arcadis.com

Project

Doelstelling
De Rooie Buurt die nu deel is van de sluiproute voor verkeer en aantrekkelijk is en uitnodigt tot verkeersonveilig gedrag (hoge snelheden) weer terug te brengen naar woonerf, waardoor er een veilige en sociale buurt wordt gerealiseerd.

Beginsituatie
Een wijk uit begin 1900, gebouwd voor de werknemers van de scheepswerf "de Schelde" nu Damen. Er heeft vervangende nieuwbouw plaatsgevonden in de Verkuijl Quakkelaarstraat, gevolgd door renovatie van de woningen door de woningbouwvereniging L'Escaut en de reconstructie van de Verkuijl Quakkelaarstraat. De Rooie Buurt heeft de status van Rijksmonument (189 woningen). In 2022 wordt de rest van de Rooie Buurt gereconstrueerd. De wijk ligt ingeklemd aan de rand van de stad, een nieuwe wijk is in aanbouw op het voormalige terrein van de scheepswerf. De druk op de verkeersveiligheid is groot, er is sluipverkeer en er wordt te hard gereden. De situatie voor spelende kinderen wordt steeds moeilijker en onveiliger. Het geloof in de politiek en de gemeente Vlissingen is niet onverdeeld hoog. Er is sprake van een zekere berusting als het gaat om geloof en vertrouwen in veranderingen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een veilige en sociale Rooie Buurt is het uitgangspunt. De wijk is gemĂȘleerd, jong en oud wonen hier, sommige al sinds zij hier geboren zijn. Er is sprake van een redelijk hechte gemeenschap. Een goed georganiseerde deelnemersgroep kan hier verandering in brengen. Veel kinderen uit de wijk bezoeken/ zijn leerling aan de school in de direct aangrenzende wijk. Een geslaagd initiatief kan uitstraling hebben naar de aanliggende wijken. Een sneeuwbal effect of in elk geval een pilot project met mogelijkheden om dit in andere wijken uit te rollen is een van de doelstellingen

Onderdeel van een groter geheel
Zoals gemeld wil de doelgroep de samenwerking en samenhang binnen de wijk vergroten. Veel bewoners zijn het "vechten" moe en berusten in de huidige situatie. Door een gezamenlijk optreden en door actief naar de gemeente Vlissingen op te treden wil de doelgroep zich presenteren als een betrouwbare partner in ontwikkelingen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners moeten voordeel hebben. Immers iedereen maakt gebruik van de openbare ruimte. Door deze beter en veiliger in te richten en waar nodig aan te passen zal de cohesie versterkt worden. Het "wij zijn de Rooie Buurt" waar het veilig, prettig en sociaal verblijven is moet een van de uitgangspunten zijn.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De bewonersgroep die aan is gehaakt bij de plannen toegang geven tot ons initiatief en zien welke ondersteuning nog geboden kan worden bij de uitvoering van de reconstructie Rooie Buurt. Het plaatsen van informatiepanelen over de geschiedenis van de wijk, het realiseren van een plaquette voor het neergestorte Franse gevechtstoestel in de wijk (reeds toegezegd door de gemeente, maar nog niet uitgevoerd. Het versterken van het groen, de zelfwerkzaamheid voor onderhoud en het vergroten van de sociale saamhorigheid.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het maken van de verkeersplannen (collega's Arcadis herbij proberen te betrekken). Het plaatsen van plaquette en invullen van informatiepanelen over de geschiedenis van de wijk, (sociale werkplaats).

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
voor een groot deel kunnen de kosten betaald worden uit het gemeentelijk budget voor de reconstructie van de wijk. Het ondersteunen van het buurtinitiatief, kleine investeringen materieel, onderhoud en kennis zou op "pro bono" basis kunnen plaatsvinden. Het plaatsen van plaquette en informatie panelen, verblijfsplaatsen inrichten, afhankelijk van de wenselijkheid en ter voorkoming van overlast. Bankjes plaatsen zou mogelijk hangjongeren aantrekken. Echter voor kinderen en jongeren moet ook gelegenheid zijn om veilig te kunnen samenkomen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Hulp van buitenstaander zal naast de gemeente zijn van verkeerskundige, groenspecialist en communicatiedeskundige om de wensen in een goed en sterk doordacht plan te kunnen presenteren aan de wijk en gemeente. Er moet immers voldoende draagkracht, instemming en haalbaarheid zijn om de verbeteringen door te voeren. Een veel gehoord argument van de gemeente is dat er niet "gehandhaafd" kan worden tegen verkeersovertreders. De uitstraling en inrichting kan dit wel voor een groot deel afdwingen of beter gezegd logische natuurlijke inrichting zijn die een aangepaste rijstijl en aandacht opeisen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Reeds deels benoemd, verkeersdeskundige en groene invulling om de alternatieve plannen voor de wijk met bestaansrecht te kunnen presenteren. Ondersteuning met communicatie op deze onderdelen naar de gemeente toe. Radboud Buitenrust Hettema kent de gemeente Vlissingen goed, maar zal op onderdelen inhoudelijk ondersteund moeten worden om de plannen overtuigend te kunnen toelichten en op deze manier de "eisen van de wijk" ingewilligd te krijgen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Als werknemer van Arcadis voor diverse KNHM initiatieven al deelgenoot geweest en inzet voor gedaan. Nu was een van de buurtbewoners die mij aansprak om zelf een buurtinitiatief op te zetten. Dit om niet alleen de kar te gaan trekken en een breed gedragen initiatief te presenteren.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
De kennis en ondersteuning om de Rooie Buurt weer een veilige en sociale wijk te kunnen maken. Het opzetten van goed onderbouwde plannen en deze op overtuigende wijze naar bewoners en gemeente te presenteren. Een plan waar je niet omheen kunt!

Zorg&Welzijn

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen