Sociale ontwikkeling in Lindenheuvel: Moestuin en dierenweide als katalysator

Gerrit Grootens 27-10-2021
508 keer bekeken 0 reacties

Doormiddel van dit project willen we mensen weer samenbrengen, zodat men elkaar weer ontmoet en in het bezig zijn met dieren en tuinen men zich weer bewust wordt van zijn eigen leefomgeving. Verder willen we hiermee voorkomen dat mensen in een isolement raken waardoor ze in de problemen komen.

Kern

Naam
Lindenheuvel

Aantal inwoners
7.810

Gemeente
Gemeente Sittard-Geleen

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Bewoners Lindenheuvel

Doelstelling
Pax Intrudibus is Latijn voor: vrede aan degene die hier binnen treedt. Stichting Pax Intrudibus is een burgerinitiatief, een vrijwilligersorganisatie. De stichting richt zich op het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk Lindenheuvel in Geleen en de kwaliteit van leven van de mensen die daar wonen. Dit vanuit een open grondhouding, zoals de naam van de stichting aangeeft: niemand wordt buitengesloten. Diversiteit, mensen met elkaar verbinden, de kwetsbaarheid van mensen verminderen én mensen bewust maken (óók van hun eigen verantwoordelijkheid): daar worden de pijlen op gericht.

Aantal leden
2 Bestuur 15 vrijwilligers 10 tot 15 deelnemers. Donateurs +/- 5.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De stichting heeft jarenlang ervaring met het houden van dieren en tuinieren. Voor begeleiding op het gebied van bestuurlijke en organisatorische zaken kan de stichting een beroep doen op bevriende professionals.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
stg.paxintrudibus@outlook.com

Project

Doelstelling
Doormiddel van dit project willen we mensen weer samenbrengen, zodat men elkaar weer ontmoet en in het bezig zijn met dieren en tuinen men zich weer bewust wordt van zijn eigen leefomgeving. Verder willen we hiermee voorkomen dat mensen in een isolement raken waardoor ze in de problemen komen.

Beginsituatie
De grond is toegewezen door de gemeente, de gemeente levert ook het hekwerk (besteld). Verder hebben wij een provisorische stal, het paard, 3 schapen, 5 konijnen en 15 kippen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Wij brengen mensen samen d.m.v. dieren en tuinen, daardoor zal er minder isolement optreden onder de inwoners.

Onderdeel van een groter geheel
Pax Intrudibus is een overkoepelde stichting die zich ook bezighoud met gezonde initiatieven te introduceren zoals wandeling organiseren met afsluiting van een gezonde maaltijd (1x per week). Gezond ontbijt (1x per week). Het organiseren van een kledingbeurs (2x per week). Schoonhouden van de leefomgeving d.m.v. grasmaaien, opruimen zwerfafval, dit in samenwerking met Zowonen en de Gemeente Sittard-Geleen. Allemaal activiteiten op bewustwording en duurzaamheid.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen in onze leefomgeving heeft wel in een vorm voordeel aan het project. Zowel de deelnemers als de omwonende. De doelgroep is divers. Dit is logisch vanuit de insteek dat het in het project gaat om ontmoeting en verbinding. Niettemin zijn er groepen buurtbewoners die eerder in het project verwacht (en gezocht) zullen worden dan andere. Het gaat om: • Mensen in en sociaal isolement; • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; • Mensen met lage sociaal economische status (vaak in combinatie met andere problematieken) • Mensen met behoefte aan psycho-sociale steun (géén therapie!) • Schoolkinderen (i.v.m. educatie en ontmoeting tussen generaties). Maar de stichting richt zich ook op de vitale buurtbewoner die zich in het project als vrijwilliger wil inzetten. Momenteel werkt de stichting in al haar projecten al samen met een groep van 15 vrijwilligers.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De inrichting van de tuinen en tuinen op hoogte zal gerealiseerd worden, de dierenweiden (er zullen meer schapen komen voor lammetjes in de wei, maar ook om het groenvoorziening bij te houden(verbindende factor) (gras afdoen in de wijk), de boomgaard zal worden aangeplant. En een nieuwe stal zal worden gerealiseerd.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het plaatsen van de omheining (Heras hekwerk), en het maken van de tuinen op hoogte. (Zuyderland). De rest blijft eigen beheer.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Totale kosten 36.000 euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Gemeente Sittard-Geleen, Stichting Emplooi, Zowonen, Adelante, Zuyderland, stichting Jan en Klara enArthur Jansen advies in Maastricht en Civil Society Consult in Beekdaelen en diverse kleinere sponseren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij zouden graag gebruik willen maken voor eventueel een schets en vooral aan teleggen waterbeheer.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Arthur Jansen advies in Maastricht.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Organisatorisch en op bestuurlijk niveau

Afbeeldingen

Moestuin

  • Iemand 08 December 2023
    We zijn inmiddels al weer een tijdje bezig en er hebben al veel ontwikkelingen plaats gevonden. De stal voor het paard staat waar ook de konijn, kippen, ganzen en schapen gebruik van maken. we hebben bomen en struiken geplant o.a. appel, peren, pruimen en kastanjebomen en frambozen en bramenstruiken. de verhoogde moestuinen zijn ook al in gebruik, hier zijn de ouderen met rolaters heel blij mee, ze zijn ook geschikt voor mensen in een rolstoel. de vrijwilligers van sociale zaken en uit de wijk onderhouden de moestuintjes met plezier.

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen