't Oog van 't Aogje.

01-09-2022
88 keer bekeken 0 reacties

We willen in een woonwijk een ontmoetingsplek voor jong, oud, mens en dier creëren. Deze plek moet grote ecologische waarde hebben. En in die zin door de gekozen bloemen en planten een aantrekkingskracht op o.a. vogels en insecten hebben. Tevens werken we d.m.v. een wadi aan klimaatadaptatie.

Breda wil, als onderdeel van het Van Gogh National Park, in 2030 de Groenste Stad van Europa zijn! Dit omdat zij van mening zijn dat een Groene stad fijner is om in te wonen en dat we iets moeten doen qua klimaatadaptatie. Zo zijn er vele initiatieven ontplooid. Waaronder een de Stad-in-een-Park-community, een tuinplantenkringloop, deelname aan het NK-tegelwippen en Project Groene Buurtjes. 
Project Groene Buurtjes stimuleert buurtbewoners samen een plan te ontwikkelen om hun buurt te vergroenen en 'natuur op pantoffelafstand' te creeeren. 
Van het realiseren van geveltuintjes, het plaatsen van bloembakken tot een groter plan als ons 'Oog van 't Aogje'. 
Princenhage, een voormalige gemeente die tegenwoordig onder Breda valt, staat in de volksmond bekend als 't Aogje. 
De naam stamt af van 'de Prins zijn Haeghe'. Het lag dan ook op de weg tussen Breda en het buitenverblijf van de Prins van Oranje. En u raadt het al, langs deze weg lagen hagen. Deze hagen willen wij ook terug laten komen in ons project. 

We willen een ecologisch waardevolle plek creeren voor mens en dier, jong en oud!
De aanleg en het onderhoud wordt gedaan door buurtbewoners. Zo krijgt men meer contact. De plek zal mensen stimuleren naar buiten te gaan. Ter plaatse kunnen zij die dat nodig hebben rusten op een bankje terwijl ze genieten van vlinders, vogels en bijtjes. De jonge generatie kan spelenderwijs kennis maken met de natuur. Ze worden motorisch uitgedaagd door natuurlijke speelelementen en leren wat het belang van o.a. water en insecten is. Met een wadi zorgen we ervoor dat regenwater de grond in gaat. Dit is beter voor de grondwaterstand. Met zorgvuldig uitgekozen planten en bloemen zorgen we voor een betere omgeving voor dieren en insecten. En naast dat het gewoon mooi is ligt het stukje natuur dat we creeeren gewoon midden in een woonwijk!

Met ons project willen we andere wijken en steden laten zien wat er mogelijk is in een woonwijk. We willen tonen wat je samen kunt bereiken en hoe mooi de natuur in eigen wijk kan zijn als je er op een verantwoorde manier mee omgaat!

We denken in kansen en oplossingen! Niet in problemen!

Kern

Naam
Princenhage (Breda)

Aantal inwoners
+- 8820

Gemeente
Breda

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
't Oog van 't Aogje

Doelstelling
Door het creëren van een ecologische stapsteen willen wij in de wijk een plek voor jong en oud, mens en dier creëren. Deze plek wordt aangelegd en onderhouden door buurtbewoners. Dit bevordert de sociale cohesie in de wijk. Tevens moet de wijk dienen als ontmoetingsplek voor jong en oud en willen we door scholen te betrekken de jeugd in eigen wijk kennis laten maken met de natuur en hen leren welke functie de natuur heeft.

Aantal leden
Vooralsnog uit ongeveer 10 personen. Echter we werken nu aan onze bekendheid door te flyeren en op Burendag houden we een kick-off .Tevens vragen we online en via wijkbladen aandacht.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Bij het tot stand komen van ons plan hebben we ons verdiept in ecologische stapstenen. Daarbij hebben we ons vooral gericht op wat inheems insecten en vogels nodig hebben om goed te gedijen. Zo hebben we kennis opgedaan over welke plantsoorten je het best kunt kiezen en over de noodzaak en meerwaarde van wadi's bij klimaatadaptatie.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
somers_l@hotmail.com

Project

Doelstelling
We willen in een woonwijk een ontmoetingsplek voor jong, oud, mens en dier creëren. Deze plek moet grote ecologische waarde hebben. En in die zin door de gekozen bloemen en planten een aantrekkingskracht op o.a. vogels en insecten hebben. Tevens werken we d.m.v. een wadi aan klimaatadaptatie.

Beginsituatie
Momenteel ligt er een grasveld met 'gemeentegroen'. Dit groen is ooit aangelegd met oog op weinig onderhoud en geen oog voor de ecologische waarde. De gemeente stimuleert buurtbewoners nu om zelf initiatieven te ontplooien en deze samen te onderhouden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het is de kracht van ons project dat we niet binnen 1 categorie vallen. Cultuur/historie, dierenrijk, duurzaamheid, educatie, inrichten groen, ontmoetingsplek, speeltuin... het komt allemaal in ons plan terug! Uiteindelijk maken we een plek die duurzaam is doordat we regenpijpen afkoppelen en het hemelwater middels een wadi in de grond laten infiltreren. Door gebruik van bepaalde planten- en bloemensoorten creëren we voedsel en nestgelegenheid voor o.a. insecten en vogels. We kiezen voor inheems planten omdat deze ecologisch gezien de meeste waarde hebben. We laten mensen bij elkaar komen om te helpen en maken een ontmoetingsplek voor hen die dat niet meer kunnen. Daarnaast willen we natuurlijke speelelementen toevoegen en scholen uitnodigen om de kinderen spelenderwijs, bv met insectenpotjes, te leren over de waarde van insecten en de natuur. Hiervoor hebben we ook contact gezocht met het plaatselijke bijencollectief en de vogelvereniging. We zorgen dus voor natuur op pantoffelafstand. Voor iedereen! Daarnaast willen we als voorbeeld dienen voor wat er in de buurt mogelijk is. Er zijn veel plekken die aangepakt kunnen worden. Daarnaast is afkoppelen van regenpijpen noodzakelijk bij de klimaatadaptatie en het bestrijden van hittestress.

Onderdeel van een groter geheel
Brabant werkt aan het van Gogh National Park. Breda is daar onderdeel van en streef ernaar in 2030 Groenste stad van Europa te worden. Zo heeft de gemeente diverse projecten bedacht. Waaronder het Groene Buurtjes-project. Per wijk worden er wijkdeals gesloten. Buurtbewoners verzinnen vergroeningsplannen en de gemeente faciliteert het grove werk. Bij ons rooit de gemeente het huidige groen, betegelen ze, zorgen ze voor grondverbetering en word er een deel van het groen aangeleverd.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners die op zoek zijn naar contact, beweging of natuur. Jong en oud, mens en dier.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het komende jaar gaan we aanplanten. Wanneer het meezit (afhankelijk van de Gemeente) wordt er een wadi aangelegd en kunnen we nestkasten en een bijenburcht realiseren. Ook willen we een takkenril maken en een boomstam neerleggen die mag vergaan en die kan dienen als plek voor insecten. Waar mogelijk kunnen we natuurelementen voor kinderen neerleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stap-spring-stenen en balansbalken.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Rooien, grondwerkzaamheden, betegelen. dit doet de gemeente.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
We hebben geen begroting. Dit ook doordat prijzen aan verandering onderhevig zijn. We proberen middels sponsoring en subsidies geld in te zamelen om onderdelen van ons project te realiseren. Op die wijze hopen we ook de Gemeente Breda weer te laten zien tot wat we in staat zijn en te verleiden om meer te faciliteren. Zoals bijvoorbeeld banken zodat mensen kunnen zitten om van de bloemen, vlinders en bijtjes te genieten of voor de ouderen als gewenst rustpunt.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja! Zoals gezegd gaan wij niet achterover leunen en wachten. We hebben eerst moeten wachten op toestemming van de Gemeente. Dat duurt heeeeeel lang! Nu zijn we bezig met het benaderen van bedrijven uit de buurt met de vraag of zij willen sponsoren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mocht de Gemeente hier behoefte aan hebben dan willen we graag van dit aanbod gebruik maken. Echter we pogen al dit soort informatie te krijgen doordat we zelf contact met het Waterschap en een tweetal bedrijven die in de buurt nieuwbouw plegen, hebben opgenomen. We hopen van hun onderzoeken gebruik te mogen maken. Een van de bedrijven heeft zelf een vijver aangelegd. Misschien kan Arcadis ons ook ondersteunen bij het onderbouwen van de mogelijkheden van de wadi bij waterberging van hemelwater/afkoppelen van regenpijpen en berekenen van hoeveelheden regenwater per dakoppervlakte valt en hoe dit in verhouding moet staan met de infiltratie in de grond, de afvoercapaciteit van regengoten, etc.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via internet ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden om budget te vergaren voor ons project. Daarbij kwam ik ook dit initiatief tegen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen hulp te krijgen bij het vergaren van informatie voor onderbouwing naar de gemeenteambtenaren toe zodat we hen kunnen overtuigen van de mogelijkheden. Deze ambtenaren lijken door hun eigen bureaucratie te worden weerhouden van het volgen van idealen. Deze idealen zijn, volgens ons, gezien de huidige staat van het klimaat momenteel wel noodzakelijk om te volgen. Wij willen hen laten zien wat er mogelijk is in woonwijken en daarmee een voorbeeld zijn voor andere wijken en gemeenten!

Afbeeldingen

Anders

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.