Warmte in de kille wintertijd

Serv Visser 10-09-2022
161 keer bekeken 0 reacties

Het bevorderen van de saamhorigheid en het verbeteren van de verstandhouding tussen de buurtbewoners. Dit willen we bereiken door samen sfeer op te bouwen in de periode van de donkere dagen voor Kerstmis. Onze ambitie is om dit uit te breiden voor de hele wijk. Amstenraderveld.

Kern

Naam
Amstenraderveld

Aantal inwoners
circa 550

Gemeente
Brunssum

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Samen aan zet

Doelstelling
Verbetering van woon- en leefklimaat voor de bewoners

Aantal leden
3 trekkers / regelaars en wisselende aantallen bewoners die meewerken

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Bedrijfskunde, Leiderschap, Veiligheid, Groenvoorzieningen, Flora en Fauna, Organisatie, Projectmanagement, Relatiemanagement, Contactuele vaardigheden, Communicatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
serv.visser@hotmail.com

Project

Doelstelling
Het bevorderen van de saamhorigheid en het verbeteren van de verstandhouding tussen de buurtbewoners. Dit willen we bereiken door samen sfeer op te bouwen in de periode van de donkere dagen voor Kerstmis. Onze ambitie is om dit uit te breiden voor de hele wijk. Amstenraderveld.

Beginsituatie
We zijn al een aantal jaren aan de slag. We hebben als bewoners van meerdere straten verlichtingssets gekocht en kopen eind november kerstbomen. De bomen worden bevestigd aan lantaarnpalen en voorzien van verlichting. De bomen blijven ongeveer 6 weken staan. Daarna worden ze ook weer in onderlinge samenwerking afgebroken en opgeruimd. De aanschafkosten van bomen en verlichtingssets alsmede de kosten voor de stroom worden door de buurtbewoners gedeeld. Aanschafkosten voor bomen en de energiekosten komen jaarlijks terug. Ongeveer de helft van de straten in onze wijk zijn inmiddels hierbij aangesloten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door samen aan te pakken leren de buurtbewoners elkaar beter kennen. Na het opbouwen en afbreken van de kerstbomen is er altijd een bijeenkomst met hapjes en drankjes. Onze ervaring leert dat daarbij weer nieuwe initiatieven worden geboren. Zo zijn er onder andere wandelingen georganiseerd. Er zijn contacten ontstaan waardoor initiatieven op andere terreinen zijn ontplooid zoals het verduurzamen van de groenvoorzieningen. Mensen begroeten elkaar hartelijker en zoeken elkaar sneller op dan voorheen. En niet te vergeten dat de bomen wekenlang een zeer sfeervolle, warme uitstraling en extra kerstgevoel geven tijdens die donkere dagen.

Onderdeel van een groter geheel
Neen, staat op zichzelf.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners kunnen mee doen of mee gaan doen. Alle bewoners in de wijk beleven dagelijks in die periode de sfeervolle uitstraling in hun woonwijk. Bewoners komen op een leuke manier met elkaar in contact en er ontstaan nieuwe verbindingen met andere bewoners. We zien ook dat bewoners uit andere wijken door onze wijk wandelen en daarbij genieten van de sfeer.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De bomen worden aangeschaft en verdeeld over de deelnemende straten. ze worden vastgezet tegen de lantaarnpalen. Verlichtingssets worden aangebracht. Kabelsnoeren worden aangesloten. Sommigen regelen hapjes en drankjes en tafels voor de bijeenkomsten van de bewoners.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het kappen en transporteren van de bomen leggen we bij de leverancier. Het ophalen van de bomen verzorgt de gemeente.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
De initiële kosten bestaan uit de aanschaf van verlichtingssnoeren. Bij het gekozen formaat kerstboom zijn series van 2400 tot 3000 lampjes nodig. Per set kosten deze rond de 50 euro eenmalig. Uitgaande van afschrijvingsduur 8 jaren, is dat €6,25 per jaar. Jaarlijks worden sparren gekocht. Gemiddeld betalen we 28 euro per boom. De kosten van 5 weken electriciteit voor de ledverlichting is ongeveer 4 euro per boom. Totale kosten per boom per jaar zijn dan €38,25. Voor het jaar 2022 zijn we gegroeid naar 76 bomen. Totale kosten voor 2022 zijn dan €2.907,- Dit bedrag is volledig bijeen gebracht door de bewoners. Meerkosten voor hapjes en drankjes tijdens de bijeenkomsten zijn niet meegerekend.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Niet van toepassing

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Arcadis is betrokken bij een project van de gemeente. Een gemeenteambtenaar tipte ons.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Niet van toepassing

Afbeeldingen

Evenement

  • Serv Visser 21 December 2023
    Projectfilm. https://youtu.be/J8kQURUq2JY
  • Iemand 18 December 2023
    December 2023. Ons kerstbomen project is enorm gegroeid. Inmiddels tellen we meer dan 100 verlichte bomen in onze en de aangrenzende wijk. Geheel opgezet en bekostigd door de bewoners. En overal komen mensen na het opbouwen samen om te genieten van een glühwein en een hapje. In opdracht van de gemeente is er gefilmd en zijn vrijwilligers en de wethouder geïnterviewd over dit bijzondere fenomeen. Buurtnetwerken zijn gestart met het plaatsen van lichtmasten op centrale plekken en de wijken.

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen