Herdenkingsmonument 4 mei

J.S. Paauwe 15-09-2022
213 keer bekeken 0 reacties

Dorpsbewoners en jeugd bewust maken van het leven in vrijheid en bijbehorend belang van herdenking op 4 mei van alle gevallenen

Op 27 oktober2023 is onder grote belangstelling het herdenkingsmonument onthuld. Deze onthulling vond plaats door de dorpswethouder mevrouw Marga van de Plasse bij het Dorpshuis in 's-Gravenpolder. Toespraak werd o.a. gehouden door Luitenent Kolonel Marcel Duvekot, Chef Staf KMA die ons meenam naar de oorlogshandelingen in Zeeland en de Slag om de Schelde. Hierbij werd het belang van leven in vrijheid en herdenken benadrukt. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het ensemble van het Leger des Heils. De bedoeling is nu dat we vanaf 4 mei 2024 jaarlijks een herdenking bij dit monument organiseren. Hieraan zal tevens aandacht worden geschonken op de 3 plaatselijke basisscholen.

Door de gemeente, diverse prive personen en bedrijven en uiteraard door Kern met Pit is sponsorgeld toegezegd waardoor we het monument kunnen realiseren. Inmiddels is opdracht verstrekt voor fabricage. De planning is dat het monument 27 oktober 2023 wordt onthuld. Deze datum is gekozen omdat dan 's-Gravenpolder is bevrijd tijdens de Slag om de Schelde en de bevrijding van Zeeland in 1944.

Vandaag 3-8-2023 voorbeeld van stukje monument bekeken en de fakkel die er bovenop komt. Materiaal behandeling van het RVS uitgezocht. Totale hoogte van het monument incl. fakkel is 175 cm. Het monument is van RVS met er bovenop een door de wind ronddraaiende fakkel. Het monument komt op een plaat die bedekt is met wit grint en een deel zwart grint als schaduwvorming.

 

Kern

Naam
's-Gravenpolder

Aantal inwoners
4700

Gemeente
Borsele

Provincie
Zeeland

Deelnemersgroep

Naam
Dorpsraad 's-Gravenpolder, werkgroep Herdenking

Doelstelling
Realiseren van een herdenkingsmonument van RVS ca. 1,8 m hoog, voorzien van de fakkel en het organiseren van de 4 mei herdenking.

Aantal leden
De werkgroep bestaat uit 6 dorpsraadleden aangevuld met 10 werkgroepleden uit de scholen, kerken, verenigingen en vrijwilligers en daaromheen de bewoners

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We bedenken een oplossing voor iets wat gemist wordt in het dorp en zijn creatief in het bedenken van genereren van geld.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@dorpsraadsgravenpolder.nl

Project

Doelstelling
Dorpsbewoners en jeugd bewust maken van het leven in vrijheid en bijbehorend belang van herdenking op 4 mei van alle gevallenen

Beginsituatie
Na overleg met de gemeente om in ’s-Gravenpolder, als 2e grote kern in de gemeente Borsele, te starten met het organiseren van de 4 mei herdenking, dit idee verder uitgewerkt. Inmiddels is het ontwerp gereed en hebben we een plaatselijke staalfabrikant bereid gevonden om het monument te fabriceren. Het monument zal geplaatst worden bij het dorpshuis.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het verbetert de saamhorigheid in het dorp en het maakt de bewoners bewust van de offers die gebracht zijn voor het leven in vrijheid.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, het is een opzichzelfstaand project

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle dorpsbewoners, jeugd en aanwezigen bij de herdenking op 4 mei

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Ontwerp van het monument, financiering regelen, sponsoren zoeken, voorbereiding van de plaatsing, communicatie met de omgeving en dorpsbewoners. Het is de bedoeling het monument in 2023 te plaatsen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
productie en fysieke plaatsing van het monument

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De kosten worden begroot op ca. € 6.000,00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Suggesties voor mogelijke subsidie gevers en sponsoren

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee niet direct nodig

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de folder die we als dorpsraad toegestuurd hebben gekregen

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Dat we advies krijgen of het project financieel en organisatorisch haalbaar.

Afbeeldingen

Cultuur en historie

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen