Belvends Burgerbos

15-09-2022
288 keer bekeken 0 reacties

Met het Belvends Burgerbos streven we de volgende doelen na: het verhogen van de biodiversiteit, verstrekken van natuureducatie, het vergroten van sociale betrokkenheid tussen inwoners van Belfeld, het belang onderstrepenen uitdragen van meer bomen in onze directe omgeving.

Kern

Naam
Belfeld

Aantal inwoners
5505

Gemeente
Venlo

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Aktief Greun Belvend

Doelstelling
Oprichten van een Burgerbos

Aantal leden
11

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
- Kennis van samenwerken met gemeente en politiek - Kennis van PR ( facebookpagina en website van Belfeld ) maken - Maken van filmpjes ten behoeve van PR - Het organiseren van een opening of open dag - Samenbrengen van mensen, burgers - Betrekken van onderwijs , educatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
aktiefgreunbelvend@gmail.com

Project

Doelstelling
Met het Belvends Burgerbos streven we de volgende doelen na: het verhogen van de biodiversiteit, verstrekken van natuureducatie, het vergroten van sociale betrokkenheid tussen inwoners van Belfeld, het belang onderstrepenen uitdragen van meer bomen in onze directe omgeving.

Beginsituatie
Een stuk grond van de gemeente is in bruikleen gegeven. We zijn bezig om met de omheining te vernieuwen. We zijn PR aan het maken om de bewoners enthousiast te krijgen om een boom te kopen en te plaatsen in het burgerbos.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dit zit in doelstellingen hierboven vermeld opgesloten. Meer oog voor de natuur, meer samenhorigheid en meer ontmoetingen, meer groen.

Onderdeel van een groter geheel
Als stichting Aktief Greun Belvend willen we heel graag aandacht vragen/ krijgen voor ons doel: om van Belfeld een dorp te maken, waar de mens kan samenleven en genieten van de natuur die Belfeld omarmt. Door de inzet van stichting Aktief Greun Belvend wordt deze visie stap voor stap gerealiseerd!

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle, jong en oud.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We doen alles zelf. Nieuwe omheining, een informatiebord en naambord plaatsen, een vlaggenstok plaatsen ( voor de Belvendse vlag, insectenhotels maken en plaatsen, takkenrillen maken van gesnoeid hout, snoeien, een waterpomp plaatsen, bloemen en planten neerzetten, maaien, paden aanleggen, banken plaatsentoegangspoort(-en) plaatsen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het maaien wordt door verzorgingsboerderij 't Jaegerhoes uit Belfeld gedaan

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
tussen de € 3500 en € 5000,00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Hulp vragen we van 't Jaegershoes om te maaien, we gaan er eikenhoutenbanken kopen. We vragen hulp bij het plaatsen van de toegangspoort

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, alles loopt i.s.m. de gemeente Venlo

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben vorig jaar met het project De Vlinderhaof van Belvend meegedaan.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hoe we nog meer betrokkenheid kunnen krijgen voor ons project.

Afbeeldingen

2023-11-19 Laatste boomplantdag

2023-04-01 Opening Belvends Burgerbos

2022-11-19 Tweede plantdag Belvends Burgerbos

2022-11-05 Eerste plantdag Belfelds Burgerbos

2022- okt.-nov. Bomen - tekstbordjes, vlaggemast

2022 Sept en Okt. Maaien, snoeiwerk, plantplaatsen uitgezet en gaten gegraven

2022 juli Grote poort, informatiebord en snoeiwerk

2022- 05 en 06 Poortje, banken, insectenhotel en waterpomp

2022-03 De afrastering is klaar.

2022-02 Nieuwe palen staan in de grond en grondverplaatsen

De afrastering waar het Belvends Burgerbos komt wordt vernieuwd

Beginsituatie van ons 2e project: "Het Belvends Burgerbos"

Omroep Venlo interviewt initiatiefnemers Belvend Burgerbos

Inrichten groen

 • Iemand 2 dagen geleden
  2023-11-04 en 2023-11-18 De 2 plantdagen zijn voorbij. We kunnen terugkijken op 2 fantastische plantdagen met maar liefst 198 bezoekers, waarvan 116 volwassenen en 82 kinderen. De vorige 2 plantdagen hadden we maar liefst 116 volwassenen en 21 kinderen. Totaal hebben we mer dan 330 inwoners en familieleden mogen begroeten. Inmiddels zijn in het afgelopen jaar 4 nieuwe vrijwilligers aangesloten bij onze werkgroep. Ook hebben we nestkastjes en insectenhotels verkocht en gaan we door met deze 2 geweldige projecten. Van,door, met en voor de Belvendse burgers, families, vrienden en bekenden. We hopen dat het zich niet beperkt tot de Belfeldse gemeenschap, maar dat ook toeristen en andere voorbijgangers even stilstaan bij de deze mooie plek.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023 De Zomer Het is erg warm en we informeren de mensen om bij deze warmte hun eigen boom minimaal 1 keer per week te voorzien van water. Ze brengen van thuis een eigen gieter mee. Als werkgroep houden we een oogje in het zeil, zodat de pas aangeplante bomen, niet uitdrogen en doodgaan
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023-11 Wat zijn het natte dagen en wat valt er water uit. Zullen we het droog houden? Zullen de gegraafde gaten leeg blijven of zullen ze vollopen met water? Alles is goed voorbereid. De picknicktafels zijn er , de bomen zijn voorzien van een nummer, naam van de boom en naam van de familie, De koffie, thee, chocolademelk en cake staat klaar. De gemaakte maquette van het Belvends Burgersbos ( getoond en gemaakt voor en op de Kern met Pitdag ) staat klaar en we bieden insectenhotels en vogelkastjes te koop aan. Zo kunnen we onze kas een beetje spekken.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023-09 Het aantal aanvragen om een eigen boom in het Belvends Burgerbos te planten loopt gesmeerd. Het zijn er wederom zoveel dat we 2 plantdagen in november organiseren. De bomen worden besteld en zullen weldra worden afgeleverd. De werkgroep komt bijeen om de organisatie van deze dagen te bespreken, de taken te verdelen en onder het genot van koffie en iets lekkers besluiten we dat we dit jaar afsluiten met een gezellige BBQ, samen met de partners van de leden. Ook gaan we in het najaar tussen de 280 en 340 gesponsorde kievitsbloemen poten.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023 Vervolg We hebben dit jaar geregeld, maar minder dan verwacht water hoeven te geven. Veel boomeigenaren pakten dit zelf op. Ook zien we geregeld mensen al lopend, vertellend en wijzend naar de diversiteit aan teksten, die op de vele bordjes te lezen valt. Helaas hebben we ook te maken gehad met vernielingen. De bordjes met heel persoonlijke teksten werden vernield aangetroffen. Na het plaatsen van een camera is dit niet meer gebeurd. We hebben naast het water geven, veelvuldig gras gemaaid om de paden vrij te houden, waar de bezoekers over konden wandelen. Het grote maaiwerk werd wederom door Ezel- en Zorgboerderij Ut Jaegerhoes uit Belfeld opgepakt.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023 Het is goed te vermelden dat we heel actief onze werkgroep en wat we doen promoten. Hier gebruiken we de facebook pagina van Aktief Greun Belvend voor. Daar nemen we altijd de gemeente Venlo en omroep Venlo in mee. Verder informeer we heel actief Belfeld.nu ( de website en facebook van Belfeld ) en de groepspagina Wao dink se aan asse aan Belvend dinks.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023 De Zomer. Het is erg warm en we informeren de mensen om bij deze warmte hun eigen boom minimaal 1 keer per week te voorzien van water. Ze brengen van thuis een eigen gieter mee. Als werkgroep houden we een oogje in het zeil, zodat de pas aangeplante bomen, niet uitdrogen en doodgaan
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023-04-21 Enkele vrijwilligers krijgen onder toeziend oog van snoeimeester Jan Kleuskens van Landschapsbeheer - Het Limburgs Landschap, les in het snoeien. Heel noodzakelijk dat we weten hoe we en wanneer we moeten snoeien.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023-04 We hebben gelezen dat het zo slecht gaat met de Limburgse haag....... We hebben het plan gemaakt om achter de prikkeldraad, waar we ook de takkenrillen hebben geplaatst, over gehele lengte een Limburgse Haag te planten. Met zeven verschillende soorten gaan we deze maand dit voor elkaar boksen. We krijgen hulp van een lokale inwoner die vervolgens ons toezegt om alle nog resterende gaten voor de nieuwe bomen, te willen graven. Zo zie je maar..... SAMEN komen we een heel eind. Zo hebben we aan ons verbonden de gemeente en de politiek, die onze plannen steunen, de Ezel- en Zorgboerderij "t Jagerhoes, die helpt met het maaien en snoeien en nu iemand die meehelpt om alle boomplekken open te graven. Ook hebben we iemand die ons het boomschors sponsort en met alle families, vriendengroepen en verenigingen is dit stukje land van heel veel mensen geworden.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023-04-20 De aanvragen voor het burgerbos kunnen weer ingediend worden. Afhankelijk van het aantal aanvragen houden we 1 of 2 plantdagen. Ook dit jaar hebben we in maart een echte snoeimeester op bezoek die onze vrijwilligers helpt in hoe deze bomen te snoeien en niet onbelangrijk ...wanneer.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023-04-01 Het seizoen waar we als Aktief Greun Belvend steeds naar uitkijken is weer geopend. Het Belvends Burgerbos wordt officieel geopend door wethouder Frans Schatorjé en onze contactpersoon Frans Backhuijs van Kern met Pit is aanwezig.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023-01-22 Onze werkgroep presenteert zich bij de Kern met Pit dag. Grietje presenteert ons idee, waar we al mee zijn opgestart. Jammer genoeg zijn de foto's van die dag minder goed gelukt.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2023-01 Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Krijgen we weer genoeg aanvragen voor het planten van een boom? Wordt het een droge, warme en hete zomer? Hoe gaat het dan met water geven? Gaan de boomadoptanten goed water geven of moeten we als groep bijspringen?
 • Iemand 2 dagen geleden
  2022-11 De plantdagen En heel soms.... is het zo dat er mooie dingen gebeuren, waar je van te voren niet bij stil staat. Zo kan ik vertellen dat een familie hun boom afstond, op hun plantdag, aan een familie waarvan een familielid heel erg ziek was en graag nog een eigen boom wilde hebben. Alle 2 de dagen kijken we terug op een hele fijne plantdagen. Aan het eind van het planten van je boom konden de mensen een eigen familiefoto laten maken. Weer een dierbaar moment van een gezin waar na het planten van hun boom, 2 weken later de moeder plotseling overleed
 • Iemand 2 dagen geleden
  We hebben nog een voorbespreking, want de 1e plantdag komt er al aan. Wie gaat voor wat zorgen? Wat is het toch fijn om dit samen met een fijne groep mensen te doen. Die twee zorgen voor de picknicktafels, een ander zorgt voor koffie, thee, chocolademelk, cake en een ander helpt de families met planten of met het vastmaken van de bindband aan de bindpaal. Naast de opening door de voorzitter is de voorzitter van de dorpsraad aanwezig en trakteert ons allen op een heel mooi metafoor verhaal. De 1e plantdag kan beginnen. Na afloop kan een ieder onder het genot van een stukje cake en wat te drinken, nog even napraten. Of met je eigen groep of met de 100 ander aanwezigen. Over 2 weken is er een 2e plantdag gepland.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2022-10-24 Twee grote planken, die voorheen ergens anders voor bedoeld waren, worden aan de ingang van het terrein geplaatst. De bedoeling is dat bezoeker hier hun fiets tegenaan kunnen zetten. Op 28 oktober worden de 1e bomen geleverd en worden door ons ingekoeld. Ze liggen mooi op nummer en naam. Ook hebben we van een sponsor een echte, grote vlaggenmast gekregen. Hiermee haalden we de krant. De vlag is geplaatst en onze eigen vlag, met het eigen logo kan eindelijk gaan wapperen. Het is zichtbaar aan de Soersbeekweg, dat naast een mooie Vlindertuin, een paardencoach nu een Burgerbos voor en van de inwoners van Belfeld komt.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2022-10-11 Een van onze leden heeft goed voorwerk gedaan door op karton het gebied in te tekenen met waar bomen kunnen komen. De aanmeldingen stromen binnen. De mensen kunnen via onze website , aktiefgreunbelvend.com, het bestelformulier downloaden, invullen en bij de secretaris of via ons mailadres aktiefgreunbelvend@gmail.com in leveren. De bestellingen worden in een excelsheet goed bijgehouden door de secretaris. Wie besteld, welke boom is je 1e voorkeur en welke is je 2e voorkeursboom, mocht de eerste niet leverbaar zijn. De mensen kopen een boom en kunnen een tekstbordje tegen meerprijs aanschaffen. Jaarlijks dragen de boomadoptanten bij voor onderhoud van het gebied. De bosregels, staan op de website gepubliceerd en worden bij het bestellen aan de boomadoptanten ter beschikking gesteld. Aan de hand van de schets wordt op 11 oktober 2022 de bestellingen van 2022 uit eengezet. Ongeveer 6-7 meter uit elkaar ivm de kroon van de boom. Op 15 oktober beginnen we zelf met het graven van de eerste gaten. De mensen kopen naast hun eigen boom, een bindpaal, een bindband en boomschors, welk om de boom wordt gestrooid.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2022-10-01 In oktober zijn we met onze werkgroep aan de slag gegaan met het snoeien van de bomen, net buiten ons hekwerk. Daar hebben we wederom mooie takkenrillen gemaakt, waar diverse kleine dieren in kunnen schuilen of broeden. Verder is de waterput verder aangekleed
 • Iemand 2 dagen geleden
  2022-09 In juli zijn we in gesprek gegaan met iemand die voor ons het informatiebord wil maken. Hij heeft indertijd, bijhet 1e project van ons, ons logo ontworpen. En dan eind september is het eindelijk zover. het infobord kan geplaatst worden.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2022-07-22 Op 22 juli is dan de dubbel poort gekomen. Inmiddels is duidelijk dat we alleen fruitbomen kunnen aanbieden. Kers, peer, noot, pruim en appelbomen kunnen door de inwoners worden gekocht al dan niet voorzien van een eigen tekstbordje.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2022-07 heeft de werkgroep een insectenhotel geplaatst. Aan de ingang is een verbodsbord voor honden geplaatst. In juli is de geleverde container inelkaar gezet en geplaatst. Ook is er een omheining bij gemaakt, zodat de aanwezige paarden, niet bij de container kunnen komen. IN juli is het gras een eerste keer gemaaid. Straks als het gedroogd is wordt het door de Zorg- en Ezelboerderij opgehaald om als voedsel voor de ezels te dienen.
 • Iemand 2 dagen geleden
  Op 30 juni hebben we een ijzeren poort gekocht, die tussen het burgerbos en de buurvrouw wordt geplaatst. De aangekochte container kan zo makkelijker bereikt worden. De gemeente had als voorwaarde gesteld, dat deze niet in het Burgerbos geplaatst mocht worden.
 • Iemand 2 dagen geleden
  2022-06 In juni hebben we diverse werkzaamheden gedaan. Zo hebben we een dubbele poort gekocht. Hiervan kan Loek van de Ezelboerderij op het terrein om het gras te maaien. Het gemaaide gras kan hij gebruiken om als voer aan zijn ezels te geven. De Ezelboerderij is tevens een zorgboerderij. Zij maken van omgezaagde eikenbomen zitbanken, waarvan wij er 4 hebben gekocht en geplaatst in het te ontwikkelen Burgerbos. Deze maand hebben we een waterput laten slaan. De zelf gekochte waterpomp is op 27 juni geplaatst en in werking gesteld. De banken zijn op 29 juni 2022 geleverd en geplaatst.
 • Iemand 20 December 2022
  2022-05-31 Het looppoortje en de hoekpalen voor de twee grotere poorten zijn geplaatst. De entree van het Burgerbos is verfraaid alvast met 2 notenbomen.
 • Iemand 20 December 2022
  2022-05-31 We hebben het naambord, identiek qua materiaal zoals we deze in de Vlinderhaof ( Vlindertuin) van Belfeld geplaatst hebben ook in het Belvends Burgerbos kunnen realiseren.
 • Iemand 20 December 2022
  2022-03-17 De hoekpalen en de palen waar de poort straks komt zijn geplaatst. Ook hebben we de prikkeldraad opnieuw kunnen gebruiken.
 • Iemand 20 December 2022
  De Zorg- en Ezelboerderij levert ons balken en hoekpalen voor het Burgerbos. De balken hebben we nodig voor de toegangspoorten en voor het bevestigen van de waterpomp. We zullen t.z.t. ook eiken houten zitbanken van hun kopen. Het Jaegershoes is een zorgboerderij, die activiteiten aanbiedt aan cliënten met een (verstandelijke) beperking. Zij hebben samen deze banken gemaakt.
 • Iemand 20 December 2022
  2022-03-07 We gaan samen werken met zorg- en ezel oerderij " 't Jaegershoes " in Belvend. Ze komen ons helpen met het verdelen van de zwarte grond en gaan het gras maaien en afvoeren. Dit kunnen ze aan hun ezels voeren.
 • Iemand 20 December 2022
  Voordat we zijn begonnen en voordat we toezegging kregen van Gemeente Venlo, hebben we naast inzet van social media ook de bewoners van de Soersbeekweg gevraagd wat ze van een Belvends Burgerbos zouden vinden. De uitkomst was meer dan positief.
 • Iemand 20 December 2022
  2022-01-18 Interview Omroep Venlo : we gaan PR maken voor ons doel ( zie enkele foto's ) .
 • Iemand 20 December 2022
  2022-03-06 De nieuwe palen worden geleverd. We kunnen weer verder.
 • Iemand 20 December 2022
  2022-03-05 We gaan verder met de omheining rondom het Belvends Burgerbos af te maken. Inmiddels is vanuit de bewoners hulp gekomen om meer grond aan te leveren. Dit hadden we nodig om bij de nog te maken ingang de grond op te hogen.
 • Iemand 20 December 2022
  2022-02-23 Vandaag hebben een begin gemaakt met het verwijderen van de oude omheining. Zowel de oude palen als ook de prikkeldraad worden verwijderd en vervangen door nieuwe palen. De prikkeldraad hergebruiken we. Aan de zijde waar een wandelpad ligt, brengen we tussen de palen schapengaas aan, zodat geen honden ons Burgerbos kunnen oplopen. Met een bosmaaier maken we de kanten vrij van gras en braamstruiken.
 • Iemand 20 December 2022
  We zijn in 2022 begonnen met in onze werkgroep te polsen of we als werkgroep( Stichting Aktief Greun Belvend ) een 2e project willen gaan starten. Na een succesvol project De Vlindertuin ( Vlinderhaof ) van Belfeld willen we nu een Burgerbos gaan oprichten ( Belvends Burgerbos )

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.