Belvends Burgerbos

ProfielfotoJan Wilms 15-09-2022
498 keer bekeken 0 reacties

Met het Belvends Burgerbos streven we de volgende doelen na: het verhogen van de biodiversiteit, verstrekken van natuureducatie, het vergroten van sociale betrokkenheid tussen inwoners van Belfeld, het belang onderstrepenen uitdragen van meer bomen in onze directe omgeving.

OVER DE STICHTING

Streven naar een groener Belfeld!

Onze enthousiaste werkgroep "Aktief Greun Belvend" is ontstaan in 2019, naar aanleiding van de Belfeld Ambitie Boeken. In het voorjaar van 2022 is werkgroep overgegaan in stichting Aktief Greun Belvend.

​Ons doel: om van Belfeld een dorp te maken, waar de mens kan samenleven en genieten van de natuur die Belfeld omarmt. Door de inzet van stichting Aktief Greun Belvend wordt deze visie stap voor stap gerealiseerd!

In 2021 hebben we onze Vlindertuin gerealiseerd en nu is het tijd voor ons 2e project!!!!

HET BELVENDS BURGERBOS

Het nieuwste project van Aktief Greun Belvend is het realiseren van het Belvends Burgerbos! De werkzaamheden zijn hiervoor volop aan de gang. Vier een bijzondere gebeurtenis met het planten van een boom; een mooi gebaar, voor jou en de planeet!

​WAT IS HET BELVENDS BURGERBOS?

Ons Belvends Burgerbos is een bos bestaande uit vruchtdragende bomen met een bijzondere, persoonlijke betekenis. Burgers, verenigingen en organisaties kunnen op deze plek een boom planten ter ere van een speciale gelegenheid. Denk aan een geboorte, jubileum of huwelijk.

Ook ter nagedachtenis van een dierbaar persoon of uit maatschappelijke betrokkenheid kan worden gekozen voor een boom in het Belvends Burgerbos.

De stichting Aktief Greun Belvend beoogt geen winst met dit project, maar streeft met het Belvends Burgerbos de volgende doelen na:

 • het verhogen van de biodiversiteit,

 • verstrekken van natuureducatie,

 • het vergroten van sociale betrokkenheid tussen inwoners van Belfeld,

 • het belang onderstrepen en uitdragen van meer bomen in onze directe omgeving.

De werkzaamheden voor de realisatie van het Belvends Burgerbos zijn in 2022 van start gegaan; in November zijn er in totaal dertig bomen geplant, verdeeld over twee plantdagen.

4 en 18 November 2023 worden er nogmaals 20 bomen geplaatst, van 10 tot 13 uur.

Er is in totaal plek voor een zeventigtal bomen; vol = vol, aanmelden kan nog tot en met 1 september!   

OM dit allemaal voor elkaar gekregen te hebben is goed samengewerkt met Gemeente Venlo, die ons het het perceel ter beschikking heeft gesteld. Dan hebben we vooraf gepeild bij de inwoners hoe men tegen deze plannen aankeek. Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van sociale media, de krant, plaatselijke media, de raadsleden uit Belfeld die in de gemeenteraad van Venlo zitten, de plaatselijke website Belfeld.nu etc...... Na de goedkeuring hebben we plannen gemaakt en zijn we begonnen om een complete nieuwe omheining te maken met grote toegangspoorten voor evt. tractoren en looppoort voor bezoekers. Hier en daar hebben we eikenhouten banken geplaatst. Met de plaatselijke zorgboerderij, die deze hebben vervaardigd hebben we een samenwerkingsafspraak gemaak: Maaien van het gras en oogsten komt ten goede van de zorg- ezelboerderij in Belfeld. We hebben een waterput geslagen en een waterpomp geslagen. De inwoners die een boom bestellen krijgen een van de 5 fruitboomsoorten ( Limburgse oude boomsoorten) met bindpaal, met bindband, gemengde grond en boomschors. Een tekstbordje kan naar gelieve besteld worden. Ook aan de buitenzijde van het terrein zijn diverse planten en struiken ( o.a. rozen, vlinderstruiken)  geplant. Ook zijn er takkenrillen gemaakt voor de kleinere dierensoorten. Ook een vlaggemast met ons eigen logo op de vlag wappert het hele jaar door. Er staat een mooi informatiebord ( onthuld door de wethouder ) waar je van alles op kunt lezen. In de tuin staat een mooi bord op palen: "Belvends Burgerbos". In totaal hebben we nu 64 bomen geplant met heel veel diverse tekstbordjes: variërend van geboorte, overlijden van vader, moeder of kind, huwelijk of mooie gedichten gemaakt door de inwoners van Belfeld. Tijdens de mooie dagen zie je de eigenaars heel goed zorgdragen voor hun boom, wanneer deze water nodig hebben. Komende periode 2024 gaan we meer planten en bloemen poten om meer kleur en afwisseling in te krijgen . We hebben een wens om zelf met een grasmachine dingen op te pakken.     Ook zijn we voornemens om activiteiten, dan wel de grond beschikbaar te stellen voor ontmoetingen ( kunst en cultuur? ) 

 

Kern

Naam
Belfeld

Aantal inwoners
5505

Gemeente
Venlo

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Aktief Greun Belvend

Doelstelling
Oprichten van een Burgerbos

Aantal leden
11

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
- Kennis van samenwerken met gemeente en politiek - Kennis van PR ( facebookpagina en website van Belfeld ) maken - Maken van filmpjes ten behoeve van PR - Het organiseren van een opening of open dag - Samenbrengen van mensen, burgers - Betrekken van onderwijs , educatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
aktiefgreunbelvend@gmail.com

Project

Doelstelling
Met het Belvends Burgerbos streven we de volgende doelen na: het verhogen van de biodiversiteit, verstrekken van natuureducatie, het vergroten van sociale betrokkenheid tussen inwoners van Belfeld, het belang onderstrepenen uitdragen van meer bomen in onze directe omgeving.

Beginsituatie
Een stuk grond van de gemeente is in bruikleen gegeven. We zijn bezig om met de omheining te vernieuwen. We zijn PR aan het maken om de bewoners enthousiast te krijgen om een boom te kopen en te plaatsen in het burgerbos.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dit zit in doelstellingen hierboven vermeld opgesloten. Meer oog voor de natuur, meer samenhorigheid en meer ontmoetingen, meer groen.

Onderdeel van een groter geheel
Als stichting Aktief Greun Belvend willen we heel graag aandacht vragen/ krijgen voor ons doel: om van Belfeld een dorp te maken, waar de mens kan samenleven en genieten van de natuur die Belfeld omarmt. Door de inzet van stichting Aktief Greun Belvend wordt deze visie stap voor stap gerealiseerd!

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle, jong en oud.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We doen alles zelf. Nieuwe omheining, een informatiebord en naambord plaatsen, een vlaggenstok plaatsen ( voor de Belvendse vlag, insectenhotels maken en plaatsen, takkenrillen maken van gesnoeid hout, snoeien, een waterpomp plaatsen, bloemen en planten neerzetten, maaien, paden aanleggen, banken plaatsentoegangspoort(-en) plaatsen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het maaien wordt door verzorgingsboerderij 't Jaegerhoes uit Belfeld gedaan

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
tussen de € 3500 en € 5000,00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Hulp vragen we van 't Jaegershoes om te maaien, we gaan er eikenhoutenbanken kopen. We vragen hulp bij het plaatsen van de toegangspoort

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, alles loopt i.s.m. de gemeente Venlo

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben vorig jaar met het project De Vlinderhaof van Belvend meegedaan.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hoe we nog meer betrokkenheid kunnen krijgen voor ons project.

Afbeeldingen

2023-11-19 Laatste boomplantdag

2023-04-01 Opening Belvends Burgerbos

2022-11-19 Tweede plantdag Belvends Burgerbos

2022-11-05 Eerste plantdag Belfelds Burgerbos

2022- okt.-nov. Bomen - tekstbordjes, vlaggemast

2022 Sept en Okt. Maaien, snoeiwerk, plantplaatsen uitgezet en gaten gegraven

2022 juli Grote poort, informatiebord en snoeiwerk

2022- 05 en 06 Poortje, banken, insectenhotel en waterpomp

2022-03 De afrastering is klaar.

2022-02 Nieuwe palen staan in de grond en grondverplaatsen

De afrastering waar het Belvends Burgerbos komt wordt vernieuwd

Beginsituatie van ons 2e project: "Het Belvends Burgerbos"

Omroep Venlo interviewt initiatiefnemers Belvend Burgerbos

Inrichten groen

 • Jan Wilms 09 January 2024
  Vandaag nog steun in de media door onze eigen Belfeld.nu en Omroep Venlo. De publicatie in omroep Venlo laat nog even zien wat ons project inhoud en dat het naast de ontwikkeling van de Vlindertuin het 2e succesvolle project is van deze werkgroep. Dit motiveert ons om door te gaan met onze doelstellingen: Streven naar een groener Belfeld! Zowel Belfeld.nu als Omroep Venlo en zeker niet te vergeten Gemeente Venlo heeft ons van meet af aan gesteund met artikelen en televisieopnames. SAMEN..... !!!! Onze enthousiaste werkgroep "Aktief Greun Belvend" is ontstaan in 2019, naar aanleiding van de Belfeld Ambitie Boeken. In het voorjaar van 2022 is werkgroep overgegaan in stichting Aktief Greun Belvend. Ons doel: om van Belfeld een dorp te maken, waar de mens kan samenleven en genieten van de natuur die Belfeld omarmt. Door de inzet van stichting Aktief Greun Belvend wordt deze visie stap voor stap gerealiseerd! De link naar de publicaties: Omroep Venlo https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/belvends-burgerbos-in-finale-limburgse-kern-met-pit-prijs Belfeld.nu : https://belfeld.nu/nieuws/stem-op-aktief-greun-belvend-2/?fbclid=IwAR1nkoxjUkfQx_fNEC8K7K9BzX9RJXt0_hSmnajirAROnA0YCKKVhBe-1TY
 • Iemand 27 November 2023
  2023-11-04 en 2023-11-18 De 2 plantdagen zijn voorbij. We kunnen terugkijken op 2 fantastische plantdagen met maar liefst 198 bezoekers, waarvan 116 volwassenen en 82 kinderen. De vorige 2 plantdagen hadden we maar liefst 116 volwassenen en 21 kinderen. Totaal hebben we mer dan 330 inwoners en familieleden mogen begroeten. Inmiddels zijn in het afgelopen jaar 4 nieuwe vrijwilligers aangesloten bij onze werkgroep. Ook hebben we nestkastjes en insectenhotels verkocht en gaan we door met deze 2 geweldige projecten. Van,door, met en voor de Belvendse burgers, families, vrienden en bekenden. We hopen dat het zich niet beperkt tot de Belfeldse gemeenschap, maar dat ook toeristen en andere voorbijgangers even stilstaan bij de deze mooie plek.
 • Iemand 27 November 2023
  2023 De Zomer Het is erg warm en we informeren de mensen om bij deze warmte hun eigen boom minimaal 1 keer per week te voorzien van water. Ze brengen van thuis een eigen gieter mee. Als werkgroep houden we een oogje in het zeil, zodat de pas aangeplante bomen, niet uitdrogen en doodgaan
 • Iemand 27 November 2023
  2023-11 Wat zijn het natte dagen en wat valt er water uit. Zullen we het droog houden? Zullen de gegraafde gaten leeg blijven of zullen ze vollopen met water? Alles is goed voorbereid. De picknicktafels zijn er , de bomen zijn voorzien van een nummer, naam van de boom en naam van de familie, De koffie, thee, chocolademelk en cake staat klaar. De gemaakte maquette van het Belvends Burgersbos ( getoond en gemaakt voor en op de Kern met Pitdag ) staat klaar en we bieden insectenhotels en vogelkastjes te koop aan. Zo kunnen we onze kas een beetje spekken.
 • Iemand 27 November 2023
  2023-09 Het aantal aanvragen om een eigen boom in het Belvends Burgerbos te planten loopt gesmeerd. Het zijn er wederom zoveel dat we 2 plantdagen in november organiseren. De bomen worden besteld en zullen weldra worden afgeleverd. De werkgroep komt bijeen om de organisatie van deze dagen te bespreken, de taken te verdelen en onder het genot van koffie en iets lekkers besluiten we dat we dit jaar afsluiten met een gezellige BBQ, samen met de partners van de leden. Ook gaan we in het najaar tussen de 280 en 340 gesponsorde kievitsbloemen poten.
 • Iemand 27 November 2023
  2023 Vervolg We hebben dit jaar geregeld, maar minder dan verwacht water hoeven te geven. Veel boomeigenaren pakten dit zelf op. Ook zien we geregeld mensen al lopend, vertellend en wijzend naar de diversiteit aan teksten, die op de vele bordjes te lezen valt. Helaas hebben we ook te maken gehad met vernielingen. De bordjes met heel persoonlijke teksten werden vernield aangetroffen. Na het plaatsen van een camera is dit niet meer gebeurd. We hebben naast het water geven, veelvuldig gras gemaaid om de paden vrij te houden, waar de bezoekers over konden wandelen. Het grote maaiwerk werd wederom door Ezel- en Zorgboerderij Ut Jaegerhoes uit Belfeld opgepakt.
 • Iemand 27 November 2023
  2023 Het is goed te vermelden dat we heel actief onze werkgroep en wat we doen promoten. Hier gebruiken we de facebook pagina van Aktief Greun Belvend voor. Daar nemen we altijd de gemeente Venlo en omroep Venlo in mee. Verder informeer we heel actief Belfeld.nu ( de website en facebook van Belfeld ) en de groepspagina Wao dink se aan asse aan Belvend dinks.
 • Iemand 27 November 2023
  2023 De Zomer. Het is erg warm en we informeren de mensen om bij deze warmte hun eigen boom minimaal 1 keer per week te voorzien van water. Ze brengen van thuis een eigen gieter mee. Als werkgroep houden we een oogje in het zeil, zodat de pas aangeplante bomen, niet uitdrogen en doodgaan
 • Iemand 27 November 2023
  2023-04-21 Enkele vrijwilligers krijgen onder toeziend oog van snoeimeester Jan Kleuskens van Landschapsbeheer - Het Limburgs Landschap, les in het snoeien. Heel noodzakelijk dat we weten hoe we en wanneer we moeten snoeien.
 • Iemand 27 November 2023
  2023-04 We hebben gelezen dat het zo slecht gaat met de Limburgse haag....... We hebben het plan gemaakt om achter de prikkeldraad, waar we ook de takkenrillen hebben geplaatst, over gehele lengte een Limburgse Haag te planten. Met zeven verschillende soorten gaan we deze maand dit voor elkaar boksen. We krijgen hulp van een lokale inwoner die vervolgens ons toezegt om alle nog resterende gaten voor de nieuwe bomen, te willen graven. Zo zie je maar..... SAMEN komen we een heel eind. Zo hebben we aan ons verbonden de gemeente en de politiek, die onze plannen steunen, de Ezel- en Zorgboerderij "t Jagerhoes, die helpt met het maaien en snoeien en nu iemand die meehelpt om alle boomplekken open te graven. Ook hebben we iemand die ons het boomschors sponsort en met alle families, vriendengroepen en verenigingen is dit stukje land van heel veel mensen geworden.
 • Iemand 27 November 2023
  2023-04-20 De aanvragen voor het burgerbos kunnen weer ingediend worden. Afhankelijk van het aantal aanvragen houden we 1 of 2 plantdagen. Ook dit jaar hebben we in maart een echte snoeimeester op bezoek die onze vrijwilligers helpt in hoe deze bomen te snoeien en niet onbelangrijk ...wanneer.
 • Iemand 27 November 2023
  2023-04-01 Het seizoen waar we als Aktief Greun Belvend steeds naar uitkijken is weer geopend. Het Belvends Burgerbos wordt officieel geopend door wethouder Frans Schatorjé en onze contactpersoon Frans Backhuijs van Kern met Pit is aanwezig.
 • Iemand 27 November 2023
  2023-01-22 Onze werkgroep presenteert zich bij de Kern met Pit dag. Grietje presenteert ons idee, waar we al mee zijn opgestart. Jammer genoeg zijn de foto's van die dag minder goed gelukt.
 • Iemand 27 November 2023
  2023-01 Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Krijgen we weer genoeg aanvragen voor het planten van een boom? Wordt het een droge, warme en hete zomer? Hoe gaat het dan met water geven? Gaan de boomadoptanten goed water geven of moeten we als groep bijspringen?
 • Iemand 27 November 2023
  2022-11 De plantdagen En heel soms.... is het zo dat er mooie dingen gebeuren, waar je van te voren niet bij stil staat. Zo kan ik vertellen dat een familie hun boom afstond, op hun plantdag, aan een familie waarvan een familielid heel erg ziek was en graag nog een eigen boom wilde hebben. Alle 2 de dagen kijken we terug op een hele fijne plantdagen. Aan het eind van het planten van je boom konden de mensen een eigen familiefoto laten maken. Weer een dierbaar moment van een gezin waar na het planten van hun boom, 2 weken later de moeder plotseling overleed
 • Iemand 27 November 2023
  We hebben nog een voorbespreking, want de 1e plantdag komt er al aan. Wie gaat voor wat zorgen? Wat is het toch fijn om dit samen met een fijne groep mensen te doen. Die twee zorgen voor de picknicktafels, een ander zorgt voor koffie, thee, chocolademelk, cake en een ander helpt de families met planten of met het vastmaken van de bindband aan de bindpaal. Naast de opening door de voorzitter is de voorzitter van de dorpsraad aanwezig en trakteert ons allen op een heel mooi metafoor verhaal. De 1e plantdag kan beginnen. Na afloop kan een ieder onder het genot van een stukje cake en wat te drinken, nog even napraten. Of met je eigen groep of met de 100 ander aanwezigen. Over 2 weken is er een 2e plantdag gepland.
 • Iemand 27 November 2023
  2022-10-24 Twee grote planken, die voorheen ergens anders voor bedoeld waren, worden aan de ingang van het terrein geplaatst. De bedoeling is dat bezoeker hier hun fiets tegenaan kunnen zetten. Op 28 oktober worden de 1e bomen geleverd en worden door ons ingekoeld. Ze liggen mooi op nummer en naam. Ook hebben we van een sponsor een echte, grote vlaggenmast gekregen. Hiermee haalden we de krant. De vlag is geplaatst en onze eigen vlag, met het eigen logo kan eindelijk gaan wapperen. Het is zichtbaar aan de Soersbeekweg, dat naast een mooie Vlindertuin, een paardencoach nu een Burgerbos voor en van de inwoners van Belfeld komt.
 • Iemand 27 November 2023
  2022-10-11 Een van onze leden heeft goed voorwerk gedaan door op karton het gebied in te tekenen met waar bomen kunnen komen. De aanmeldingen stromen binnen. De mensen kunnen via onze website , aktiefgreunbelvend.com, het bestelformulier downloaden, invullen en bij de secretaris of via ons mailadres aktiefgreunbelvend@gmail.com in leveren. De bestellingen worden in een excelsheet goed bijgehouden door de secretaris. Wie besteld, welke boom is je 1e voorkeur en welke is je 2e voorkeursboom, mocht de eerste niet leverbaar zijn. De mensen kopen een boom en kunnen een tekstbordje tegen meerprijs aanschaffen. Jaarlijks dragen de boomadoptanten bij voor onderhoud van het gebied. De bosregels, staan op de website gepubliceerd en worden bij het bestellen aan de boomadoptanten ter beschikking gesteld. Aan de hand van de schets wordt op 11 oktober 2022 de bestellingen van 2022 uit eengezet. Ongeveer 6-7 meter uit elkaar ivm de kroon van de boom. Op 15 oktober beginnen we zelf met het graven van de eerste gaten. De mensen kopen naast hun eigen boom, een bindpaal, een bindband en boomschors, welk om de boom wordt gestrooid.
 • Iemand 27 November 2023
  2022-10-01 In oktober zijn we met onze werkgroep aan de slag gegaan met het snoeien van de bomen, net buiten ons hekwerk. Daar hebben we wederom mooie takkenrillen gemaakt, waar diverse kleine dieren in kunnen schuilen of broeden. Verder is de waterput verder aangekleed
 • Iemand 27 November 2023
  2022-09 In juli zijn we in gesprek gegaan met iemand die voor ons het informatiebord wil maken. Hij heeft indertijd, bijhet 1e project van ons, ons logo ontworpen. En dan eind september is het eindelijk zover. het infobord kan geplaatst worden.
 • Iemand 27 November 2023
  2022-07-22 Op 22 juli is dan de dubbel poort gekomen. Inmiddels is duidelijk dat we alleen fruitbomen kunnen aanbieden. Kers, peer, noot, pruim en appelbomen kunnen door de inwoners worden gekocht al dan niet voorzien van een eigen tekstbordje.
 • Iemand 27 November 2023
  2022-07 heeft de werkgroep een insectenhotel geplaatst. Aan de ingang is een verbodsbord voor honden geplaatst. In juli is de geleverde container inelkaar gezet en geplaatst. Ook is er een omheining bij gemaakt, zodat de aanwezige paarden, niet bij de container kunnen komen. IN juli is het gras een eerste keer gemaaid. Straks als het gedroogd is wordt het door de Zorg- en Ezelboerderij opgehaald om als voedsel voor de ezels te dienen.
 • Iemand 27 November 2023
  Op 30 juni hebben we een ijzeren poort gekocht, die tussen het burgerbos en de buurvrouw wordt geplaatst. De aangekochte container kan zo makkelijker bereikt worden. De gemeente had als voorwaarde gesteld, dat deze niet in het Burgerbos geplaatst mocht worden.
 • Iemand 27 November 2023
  2022-06 In juni hebben we diverse werkzaamheden gedaan. Zo hebben we een dubbele poort gekocht. Hiervan kan Loek van de Ezelboerderij op het terrein om het gras te maaien. Het gemaaide gras kan hij gebruiken om als voer aan zijn ezels te geven. De Ezelboerderij is tevens een zorgboerderij. Zij maken van omgezaagde eikenbomen zitbanken, waarvan wij er 4 hebben gekocht en geplaatst in het te ontwikkelen Burgerbos. Deze maand hebben we een waterput laten slaan. De zelf gekochte waterpomp is op 27 juni geplaatst en in werking gesteld. De banken zijn op 29 juni 2022 geleverd en geplaatst.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen