Historische route Berg en Dal

Dick van den Heuvel 18-09-2022
408 keer bekeken 0 reacties

Het dorp Berg en Dal heeft in haar recente geschiedenis al menig verandering ondergaan. En er staan er nog wat aan te komen. Daarmee verdwijnen niet alleen de panden maar ook de functies ervan en de bijbehorende verhalen. En net als iedere stad of dorp in Nederland bepaald de geschiedenis ervan mede het heden. Om de huidige generaties zicht te kunnen geven op de historie van Berg en Dal is het idee geopperd om die historie zichtbaar te maken. Via het plaatsen van 11 fotopanelen met informatie

Kern

Naam
Berg en Dal (dorp)

Aantal inwoners
2500

Gemeente
Berg en Dal

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Historische route Berg en Dal

Doelstelling
De historie van Berg en Dal in woord en beeld zichtbaar te maken

Aantal leden
8

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Door eerdere deelname aan Kern met Pit nml het poëziepad hebben we ervaring met het opzetten en uitvoeren van een wandelroute gecombineerd met banken en poëzie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
onzewijkinbergendal@gmail.com

Project

Doelstelling
Het dorp Berg en Dal heeft in haar recente geschiedenis al menig verandering ondergaan. En er staan er nog wat aan te komen. Daarmee verdwijnen niet alleen de panden maar ook de functies ervan en de bijbehorende verhalen. En net als iedere stad of dorp in Nederland bepaald de geschiedenis ervan mede het heden. Om de huidige generaties zicht te kunnen geven op de historie van Berg en Dal is het idee geopperd om die historie zichtbaar te maken. Via het plaatsen van 11 fotopanelen met informatie

Beginsituatie
De historische route is tot stand gekomen door een samenwerking tussen dorpsraad - Heemkunde - Berg en Dals bloei - opbouwwerk en de gemeente. De lokale basisschool is benaderd voor het integreren van de route in hun lessen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het zal inwoners en bezoekers activeren te wandelen en kennis te nemen van de geschiedenis van Berg en Dal en daarmee ook een andere kijk op het heden. Specifiek willen we de kinderen en de ouders van de basisschool erbij betrekken door het samenstellen van een lespakket over de geschiedenis van het dorp. Ouderen nodigen we uit om hun verhalen over de specifieke locaties die we willen gaan belichten te delen. Deze willen we d.m.v. een QR code op de borden laten weergeven

Onderdeel van een groter geheel
neen

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Eigenlijk iedereen

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Werkzaamheden en onderdelen die de groep opgepakt heeft in de wedstrijdperiode zijn de plannen verder uitwerken en concretiseren. Er zijn 10 locaties gekozen en de inhoud van de route is i.s.m. heemkunde uitgewerkt.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het maken van de staanders voor de panelen is i.s.m. de technische school in het dorp uitgevoerd. De panelen zijn besteld bij een gespecialiseerd lokaal bedrijf en de plaatsing van de borden is door de gemeente gerealiseerd.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
De eerste raming van de kosten komt uit op € 6000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
T.a.v. de PR hebben we lokale ondernemers en bekenden gevraagd mee te denken, te redigeren, te ontwerpen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
mogelijk t.z.t

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via het opbouwwerk die ons begeleide bij de vorige 'kern met pit' project het Poëziepad

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Graag ons in contact brengen met mensen die elders een soortgelijk iets hebben ontwikkeld en uitgevoerd.

Afbeeldingen

Cultuur en historie

  • Iemand 06 December 2023
    Aangepast n.a.v. realisatie en eindfase Kern met pit december 2023

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen