Rustplek: het open erf

Jaap Boersma 05-10-2022
66 keer bekeken 0 reacties

We willen de voorzijde van het erf klaar maken om per april dit een rustplek en ontmoetingsplek te laten zijn waar mensen terecht kunnen voor spontane ontmoeting met een: - koffie & thee corner en terras - boekenkast, deel-koelkast en een maandverband kastje - oplaadpunt voor je fiets - stekjeskast

Kern

Naam
Kampen - zuid

Aantal inwoners
50.000

Gemeente
Kampen

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Het 8ste Werk

Doelstelling
1. De stichting biedt een plek van ontmoeting en herstel voor mensen zoals zorgmissers, mensen met een burn-out, eenzaamheid, dakloosheid, armoede gerelateerde sociale isolatie. De focus ligt op mensen die de snelheid van de samenleving niet kunnen bijbenen en dreigen uit te vallen op het gebied van werk, inkomen en relaties aangaan. De stichting doet dit door mensen te verbinden en een brugfunctie te zijn met een luisterend oor, advies en ruimte om te herstellen. De ontmoeting en verbinding met gelijkgestemden heeft in de praktijk bewezen preventief uit te werken: noaberschap en ervaringsdeskundigheid.

Aantal leden
4 bestuursleden, 1 initiatiefnemer/beheerder en 20 vrijwilligers

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het faciliteren van een plek voor ontmoeting waar noaberschap en ervaringsdeskundigheid de methode zijn om elkaar te helpen en een nieuwe vorm van samenleving op te bouwen. Opbouwen van een initiatief zonder zorgindicaties maar met de gemeenschap. Het opstarten van een initiatief waarbij je vaak buiten de bestaande systemen moet werken met bv gemeente, belastingdienst en financiers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
het8stewerk@gmail.com

Project

Doelstelling
We willen de voorzijde van het erf klaar maken om per april dit een rustplek en ontmoetingsplek te laten zijn waar mensen terecht kunnen voor spontane ontmoeting met een: - koffie & thee corner en terras - boekenkast, deel-koelkast en een maandverband kastje - oplaadpunt voor je fiets - stekjeskast

Beginsituatie
We hebben het grondwerk gedaan en de terrassen zijn aangelegd met groen. We moeten nu de rest aankleden met verlichting, meubilair, kasten, fietsstalling, oplaadpunt etc.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Deze plek wordt nu al veel bezocht door mensen die spontaan of gericht langskomen voor een zondagse brunch, voor de klusdag of gewoon omdat de locatie vlakbij Kampen net buiten de stad ligt waar veel mensen de hond uit laten, gewoon door de natuur fietsen. De plek wordt een rustpunt waar je spontaan bekenden en onbekenden ontmoet, het zal zelfbediening zijn maar in een gezellige omgeving waar eigenlijk altijd wel iemand is.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, wij hebben diverse activiteiten op het erf: - rustpunt - sociale supermarkt als noodvoorziening - short stay mogelijkheid als je op straat komt te staan en - broedplaats voor nieuwe ideeën

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Voor iedereen, we kennen geen doelgroepen. We nodigen vooral diegenen uit die iets kunnen geven en oog hebben voor diegenen in Kampen die de snelheid van de samenleving niet kunnen meemaken

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het klusteam met de initiatief nemers zal de werkzaamheden uitvoeren en gebruik maken van hun ervaring als gesprekspartner voor bezoekers van het 8ste werk. Ook hebben we jaarlijks groepen in samenwerking met de stichting present of op bv een burendag die een deelproject uitvoeren. Met het AZC hebben we afspraken dat kleine groepjes hier kunnen komen klussen en tuinieren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Op dit moment geen plan om uit te besteden

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Het budget is een inschatting en ziet er als volgt uit: € 500,- Aanleg verlichting € 250,- fietsenrekken plaatsen € 500,- kastjes bouwen en plaatsen € 250,- inrichten koffie corner € 500,- meubilair voor terrassen € 500,- onvoorzien en admin/transport kosten

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben ook aantal andere subsidies gevraag om bij te dragen Stichting Present en AZC We proberen de kosten beperkt te houden door maximaal bij Marktplaats in te kopen, daardoor kunnen prijzen behoorlijk lager zijn dan in budget.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment voorzien we dit niet.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de adviseurs van KNHM

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Waar we aan blijven werken is het rond krijgen van het initiatief om naast het beschikbaar stellen van deze voorziening inkomsten te genereren die het werk kunnen financieren,: subsidies, eigen inkomsten en giften.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen