Sport&speelplaats Noordlaren

Marleen van Dijk 19-10-2022
299 keer bekeken 0 reacties

Het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie in Noordlaren door middel van een uitdagende sport&speelplaats dat geschikt is voor jong en oud(er). Daarmee willen we tevens bijdragen aan het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl van onze inwoners.

Ontmoeten en verbinden door sport, bewegen en ontdekken in Noordlaren!

Als dorp hebben we leefbaarheid en gezondheid hoog in het vaandel staan. Met name voor de jeugd (leeftijd 8+) zijn er zeer beperkte mogelijkheden om te ontmoeten, te bewegen en te sporten. Daar willen we graag verandering in aanbrengen met deze sport-, speel-, en ontmoetplaats. Wat wij voor ogen hebben is een combinatie van een uitdagende speelplek die eveneens functie doet als sportplaats voor jeugd, jongeren én volwassenen. Wij gaan hierbij voor een parcours dat is vervaardigd uit zoveel mogelijk natuurlijk materiaal zoals hout en touwen dat kinderen uitdaagt om te klauteren, te bewegen en te sporten. Het ontwerp is geinspireerd op de survivalbanen die horen bij survivalsport, maar is dusdanig dat het geschikt is voor een leeftijd van ongeveer 8 jaar en ouder waarbij geen ervaring hoeft te zijn met survivalsport.

De kinderen uit het dorp zijn reeds betrokken bij het maken van de plannen én het ontwerp, zodat het ook écht bij de wensen en behoeften aansluit. Door het ontwerp slim te kiezen is het eveneens te gebruiken voor individuele sporters en sportgroepjes zoals bootcamp. Het parcours biedt bijvoorbeeld mogelijkheden tot het klimmen in een nettouw, het slingeren aan touwen, het doen van een 'apenhang' of het trainen van je armspieren met een heuse horizontale ladder. Daarnaast vullen we het basisdeel aan met een 'trimparcours' met diverse stations zoals een lage en hoge opstap, een laag en een hoog duikelrek zodat er eenvoudig diverse oefeningen gedaan kunnen worden.

Het ontwerp is modulair van opzet en kan naar behoefte aangepast en/of uitgebreid worden met nieuwe oefeningen die weer nieuw ontdek-, sport-, en speelplezier bieden. Het parcours zal gesitueerd worden op het terrein van 'stichting beheer sportvelden' uit Noordlaren, waar ook de ijsbaan en het voetbalveld is. 

Met ons plan beogen we de kinderen (die naar verschillende scholen gaan vanwege de sluiting van de dorpsschool in 2013), jongeren én volwassenen uit het dorp samen te  brengen waarbij het plezier in sporten en bewegen, als onderdeel van een gezonde leefstijl, voorop staat.

Kern

Naam
Noordlaren

Aantal inwoners
400

Gemeente
Groningen

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Sport&speel Noordlaren

Doelstelling
Versterken van de leefbaarheid, ontmoeting en sociale cohesie door middel van een sport/speel/ontmoetingsplaats voor jong en oud(er)

Aantal leden
3

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring met het opzetten van diverse bewonersinitiatieven (zie onder andere de Rieshoek in Noordlaren, wat bij jullie bekend is ;-)) Ervaring met het opzetten van sponsoracties Kennis over sport en spel

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
van_dijkmarleen@hotmail.com

Project

Doelstelling
Het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie in Noordlaren door middel van een uitdagende sport&speelplaats dat geschikt is voor jong en oud(er). Daarmee willen we tevens bijdragen aan het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl van onze inwoners.

Beginsituatie
Er is een initiatiefgroep opgericht, er ligt een concept plan voor het ontwerp en er zijn gesprekken gaande met diverse partijen (stichting beheer sportvelden, ijsvereniging, gemeente, kidsclub) over de mogelijkheden, kaders en financiële middelen. Er is op dit moment 1500 euro beschikbaar vanuit eigen middelen. Door middel van subsidies en sponsoracties willen we het streefbedrag van 6000 euro realiseren waarmee we de sport/speelbaan kunnen realiseren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Ontmoeten voor jong en oud(er), het kunnen beoefenen van sport en spel (er is nu nagenoeg niets beschikbaar behalve een speeltuintje voor de allerkleinsten). Het uitbreiden van het aanbod voor het uitoefenen van (zelfstandig) sporten en bewegen. Meer mogelijkheden om op een sportieve en uitdagende manier met gezondheid bezig te zijn voor met name kinderen en jeugd.

Onderdeel van een groter geheel
Nee.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Noordlaren, maar mogelijk ook inwoners van omliggende dorpen die graag gebruik maken van de ijsbaan als bijvoorbeeld een skeelerbaan of trimbaan in de periode dat er geen ijs ligt. Er zijn diverse personen en kleine groepjes die op de ijsbaan komen sporten. Maar met name voor de jeugd (8+) willen we een mogelijkheid creëren om op een uitdagende en creatieve manier te spelen, te sporten en te ontdekken. Er zijn nu ongeveer 40 kinderen die in deze leeftijdscategorie vallen. Voor hun is er geen enkele speelfaciliteit aanwezig in het dorp.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Uitwerken van het ontwerp, in samenspraak met kinderen uit het dorp Samenstellen van een bouwgroep voor het realiseren van de speel/sportplek (we maken gebruik van allerlei handige mensen uit het dorp, zoals een hovenier, iemand met een kraan, sterke mannen die grote palen kunnen sjouwen etcetera). Het werven van voldoende financiele middelen Het opzetten van een sponsoractie voor zowel een bijdrage in de bekostiging als voor publiciteit in het dorp Het borgen van het de voorziening bij stichting beheer sportvelden (onderhoud, keuring, verzekering, jaarlijkse begroting).

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
niets

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
rond de 6000 euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja van een ervaren survivalbaanbouwer: Eric Lowes. Oprichter van Survival Norg.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
In eerste instantie lijkt dit niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Jullie zijn een bekende naam in het dorp vanwege jullie betrokkenheid bij de Rieshoek. Maartje Peters attendeerde ons op de mogelijkheid voor het aanvragen van Kern met Pit voor dit plan.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Alle punten waar we zelf nog niet aan hebben gedacht zijn uiteraard welkom! Voor nu hebben we geen gerichte vragen.

Afbeeldingen

Sport en Spel

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen