Stichting SamenTuin Boxmeer Veerstraat

24-10-2022
96 keer bekeken 0 reacties

Samentuin is een inclusieve organisatie waar mensen zich op basis van gelijkwaardigheid lokaal verbinden met elkaar en met de natuur. Positieve gezondheid staat centraal met aandacht voor gezonde voeding, zingeving en mentaal welbevinden; plezier staat voorop. In de Samentuin werken mensen samen aan een duurzame, toekomstbestendige aarde. Dit gebeurt door het telen van ecologisch voedsel, het stimuleren van hergebruik en het bieden van informatie en voorbeelden voor het klimaatbestendig maken

Kern

Naam
Veerstraat Boxmeer

Aantal inwoners
In Boxmeer 15.000 , in de aanliggende wijken van het project 3000

Gemeente
Land van Cuijk

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Stichting SamenTuin Boxmeer ( in oprichting)

Doelstelling
Het realiseren van Samentuin Boxmeer als inspirerende ontmoetingsplek voor verbinding en bewustwording gericht op een leefomgeving waar mens en natuur in harmonie samengaan. Leidende kernwaarden daarbij zijn: verbinding, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, zingeving en plezier.

Aantal leden
Er is een initiatiefgroep van 15 personen die het project op dit moment stapsgewijs overdragen aan het nieuwe bestuur van 5 personen. Verder is er een lijst van 75 personen die betrokken zijn of willen worden

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Een aantal is betrokken bij een soortgelijk project in Cuijk onder de naam Verdeliet. De aanwezige kennis zit in de omgang en motiveren met en van mensen, inclusief met die met afstand tot de maatschappij. Verder kennis van duurzaam tuinen op biologische grondslag en hoe dit op te zetten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
samentuinboxmeer@gmail.com

Project

Doelstelling
Samentuin is een inclusieve organisatie waar mensen zich op basis van gelijkwaardigheid lokaal verbinden met elkaar en met de natuur. Positieve gezondheid staat centraal met aandacht voor gezonde voeding, zingeving en mentaal welbevinden; plezier staat voorop. In de Samentuin werken mensen samen aan een duurzame, toekomstbestendige aarde. Dit gebeurt door het telen van ecologisch voedsel, het stimuleren van hergebruik en het bieden van informatie en voorbeelden voor het klimaatbestendig maken

Beginsituatie
Er is een terrein van een kwart hectare ingericht als een park met gras en bomen

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het park gaat ingericht worden als een soort voedselbos, met handhaving van de huidige bomen. Er komt kleinfruit en halfstam fruitbomen met kavels voor activiteiten.Er komt kruidenrijk gras met mogelijkheden voor een bijen-, vlindertuin en plukborder. Mogelijk ook een insectenhotel, vogelhuisjes e.d. Er komt een verhard pad dat toegankelijk is voor minder validen. Er komt een lange tafel om aan te werken of te eten/koffiedrinken. er komen bankjes aan de buitenzijde om te rusten en te kijken. Binnen het terrein ben je in het groen/natuur.

Onderdeel van een groter geheel
SamenTuin Boxmeer ziet het terrein aan de Veerstraat als een eerste stap. We zijn in overleg om een groter 2e project te realiseren met meer ruimte voor tuinen (groente, fruit) . Als totaal willen we mensen en tuin samenbrengen op basis van gelijkwaardigheid op weg naar een duurzame, toekomstbestendige aarde.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
We proberen zoveel mogelijk mensen actief te betrekken om samen een duurzamere aarde te bereiken. Naast mensen die verbinding zoeken bereiken wij jongeren die begaan zijn met de toekomstige wereld. Anderen die om allerlei redenen ( geen werk, sociale problemen) afstand tot de maatschappij hebben. Of wie het leuk en fijn vinden om met anderen lekker in de natuur bezig te zijn.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Omvormen van het huidige park tot een voedselbos waar mensen zich thuis voelen. Dat betekent de grond ervoor klaar maken, beplanten en inrichten

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Zal met vrijwilligers gebeuren waarbij infrastructuur (water, elektriciteit enz) evt.door derden gedaan zal worden

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Afhankelijk of we bedrijven bereid vinden om spullen te doneren zullen de kosten voor het eerste deel tussen de 5000 en 10.000 Euro zijn

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
KNHM advies ; Gemeente Land van Cuijk, opbouwwerk Sociom, bewonersparticipatie Mooiland, buurtbewoners, Caritas instelling St.Petrus Boxmeer, Protestantse gemeente Boxmeer, Wijkraad Sweelinck en de Biest.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Er is een gesprek geweest met KNHM advies voor ondersteuning. Voor het 2e grotere project lijkt het logisch ondersteuning te vragen aan Arcadis.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Kern met Pit was bekend bij ons maar door de adviseurs van KNHM foundation zijn we hier nog eens op gewezen

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen nuttige tips te krijgen van de adviseurs , de workshops en door de extra media-aandacht toegang tot fondsen

Inrichten groen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.