Stichting SamenTuin Boxmeer Veerstraat

Marisa Nijkamp 24-10-2022
153 keer bekeken 0 reacties

Het realiseren van een inspirerende groene ontmoetingsplek waar mensen door samen te werken verbindingen aangaan om een leefomgeving te creëren waar mens en natuur in harmonie samengaan en elkaar versterken. Onze Kernwaarden zijn: verbinding, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, zingeving en plezier.

Kern

Naam
Veerstraat Boxmeer

Aantal inwoners
In Boxmeer 15.000 , in de aanliggende wijken van het project 3000

Gemeente
Land van Cuijk

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Stichting SamenTuin Boxmeer

Doelstelling
Het realiseren van Samentuin Boxmeer als inspirerende ontmoetingsplek voor verbinding en bewustwording gericht op een leefomgeving waar mens en natuur in harmonie samengaan. Leidende kernwaarden daarbij zijn: verbinding, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, zingeving en plezier.

Aantal leden
Er is een initiatiefgroep van 15 personen gestart en inmiddels is er een officiële stichting met een bestuur en Raad van Advies.. Verder is er een lijst van 120 personen die betrokken zijn of willen worden.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Een aantal is betrokken bij een soortgelijk project in Cuijk onder de naam Verdeliet. De aanwezige kennis zit in de omgang en motiveren met en van mensen, inclusief met die met afstand tot de maatschappij. Verder kennis van duurzaam tuinen op biologische grondslag en hoe dit op te zetten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@samentuinboxmeer.nl

Project

Doelstelling
Het realiseren van een inspirerende groene ontmoetingsplek waar mensen door samen te werken verbindingen aangaan om een leefomgeving te creëren waar mens en natuur in harmonie samengaan en elkaar versterken. Onze Kernwaarden zijn: verbinding, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, zingeving en plezier.

Beginsituatie
Er is een terrein van een kwart hectare ingericht als een park met gras en bomen. Hier hebben wij een mooie, duurzame, biodiversiteit verhogende siertuin van gemaakt met een plukborder, bijenborders, vlinderborders en een verhard looppad ook toegankelijk voor rolstoelen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Onze tuin is ingericht al een mooie, functionele siertuin met handhaving van de huidige bomen. Er is kruidenrijk gras met een bijen-, vlindertuin en plukborder. Eind januari zal er ook een insectenhotel staan dat gemaakt is samen met basisschoolkinderen uit de wijk. Er is een verhard pad dat toegankelijk is voor minder validen. Er komen bankjes aan de buitenzijde om te rusten en te kijken. Binnen het terrein ben je in het groen/natuur.

Onderdeel van een groter geheel
SamenTuin Boxmeer ziet het terrein aan de Veerstraat als een eerste stap. We zijn in overleg om een groter 2e project te realiseren met meer ruimte voor tuinen (groente, fruit) . Als totaal willen we mensen en tuin samenbrengen op basis van gelijkwaardigheid op weg naar een duurzame, toekomstbestendige aarde. Dit wordt een project waar mensen kunnen komen werken, maar ook voor hun plezier kunnen komen kijken en ontmoeten. We willen hier workshops gaan geven die met natuur, ecologisch tuinieren en ontmoeten te maken hebben. Er zal een winkeltje zijn om de geoogste groente te kunnen (ver)kopen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
We proberen zoveel mogelijk mensen actief te betrekken om samen een duurzamere aarde te bereiken. Naast mensen die verbinding zoeken bereiken wij jongeren die begaan zijn met de toekomstige wereld. Anderen die om allerlei redenen (geen werk, sociale problemen) afstand tot de maatschappij hebben. Of wie het leuk en fijn vinden om met anderen lekker in de natuur bezig te zijn.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In 2024: Voorbereiden van onze grotere ambitie: grote SamenTuin met mogelijk een voedselbos, ecologische moestuin, multifunctionele kas, winkeltje, workshopruimtes etc. Dat betekent voorkoment jaar gesprekken over de grond, en waar mogelijk de grond voorbereiden. We gaan komend jaar onze werving van 'Vriend van' verder uitbreiden. We gaan meer vrijwillige medewerkers werven zowel voor onze huidige SamenTuin als voor onze toekomstige grote tuin.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Zal met vrijwilligers gebeuren waarbij infrastructuur (water, elektriciteit enz) evt.door derden gedaan zal worden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Afhankelijk of we bedrijven bereid vinden om spullen te doneren zullen de kosten voor het eerste deel tussen de 5000 en 10.000 Euro zijn.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
KNHM advies ; Gemeente Land van Cuijk, opbouwwerk Sociom, bewonersparticipatie Mooiland, buurtbewoners, Caritas instelling St.Petrus Boxmeer, Protestantse gemeente Boxmeer, Wijkraad Sweelinck en de Biest.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Er is een gesprek geweest met KNHM advies voor ondersteuning. Voor het 2e grotere project lijkt het logisch ondersteuning te vragen aan Arcadis.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Kern met Pit was bekend bij ons maar door de adviseurs van KNHM foundation zijn we hier nog eens op gewezen

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen nuttige tips te krijgen van de adviseurs , de workshops en door de extra media-aandacht toegang tot fondsen

Afbeeldingen

Inrichten groen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen