Een speeleiland voor de jeugd in Buurtskap de Tuunen Den Burg Texel

Mary-Ann Gallée 28-10-2022
273 keer bekeken 0 reacties

Het realiseren van een duurzame speelplek voor de jeugd met speeltoestellen van natuurlijke materialen. Dit dient gerealiseerd te worden op het speeleiland van ‘Buurtskap de Tuunen’ in Den Burg op Texel. 1e fase: Het bouwen van 2 wilgenhutten. 2e fase: Het realiseren van het totale speeleiland.

Kern

Naam
Buurtskap De Tuunen Den Burg

Aantal inwoners
150 bewoners

Gemeente
Texel

Provincie
Noord-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Buurtvereniging Buurtschap De Tuunen i.o.

Doelstelling
Het realiseren van een gezonde en prettige leefomgeving in Buurtschap De Tuunen in Den Burg op Texel.

Aantal leden
5 bestuursleden en een aantal buurtbewoners die helpen bij activiteiten. Donaties ontvangen vanuit de gemeente Texel, woningbouwvereniging Woontij en KNHM foundationRondje Met Pit

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Klankbordgroep voor anderen met soortgelijk initiatief.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
secretariaatbuurtskapdetuunen@gmail.com

Project

Doelstelling
Het realiseren van een duurzame speelplek voor de jeugd met speeltoestellen van natuurlijke materialen. Dit dient gerealiseerd te worden op het speeleiland van ‘Buurtskap de Tuunen’ in Den Burg op Texel. 1e fase: Het bouwen van 2 wilgenhutten. 2e fase: Het realiseren van het totale speeleiland.

Beginsituatie
Tijdens de recente ‘Burendag 2022’ is er een High Tea voor bewoners en een spelmiddag voor kinderen georganiseerd. Tevens was dit een mooi moment bewoners, waaronder vooral ook jeugd, te betrekken bij nieuwe ideeën en initiatieven. Het gaat daarbij om initiatieven en ideeën die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het ondersteunen van het woongenot en daarnaast een stimulans zou kunnen zijn voor de verbinding tussen bewoners. Het bestuur van de vereniging (i.o.) heeft daarbij het voorstel gedaan het uiteindelijk meest verkozen idee te ondersteunen met o.a. een subsidie aanvraag voor het project ‘Kern met Pit’ van de KNHM. Aangezien niet iedereen kon deelnemen aan de Burendag is de vraag voor ideeën en initiatieven ook via ‘de social media’ voorgelegd aan de bewoners. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van een bestaande structuur met contactpersonen. Na de inventarisatie van de ideeën en initiatieven konden de bewoners uiteindelijk stemmen op de verschillende categorieën met geclusterde ideeën. Gezien de haalbaarheid op korte termijn was er een voorkeur voor de categorie ‘Spelen/ Sport’. In deze categorie is er een breed draagvlak voor ‘speeltoestellen van natuurlijke materialen’. Op dit moment ligt er een braakliggend terrein op een eilandje in de Tuunen dat bestemd is als speelplaats voor kinderen. Wij willen graag dit eilandje inrichten met speeltoestellen en gebruik maken van natuurlijke materialen

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het gaat om twee verbeteringen: • Het creëren van een speelplaats voor kinderen van verschillende leeftijden. Het is belangrijk dat kinderen vooral ook buiten spelen. Buitenspelen heeft een positief effect op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. • Het inrichten van de speelomgeving met natuurlijke materialen. Vanuit wetenschappelijke onderzoek is gebleken dat kinderen in een natuurlijke spelomgeving meer bewegen en dit tevens bijdraagt aan een groter gevoel van vrijheid. Daarnaast stimuleert het de ontwikkeling van creatief spel.

Onderdeel van een groter geheel
Het past in de doelstelling en de visie van het gemeentelijk jeugd en speelplaatsen beleid . (Gemeente Texel ’Nota spelen op Texel 2016’)

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De kinderen en bewoners van Buurtskap De Tuunen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Buurtbewoners en vooral kinderen die de ideeën hebben aangedragen worden betrokken bij de verdere uitvoering. In de 1e fase van het project zal worden gestart met het realiseren van zgn. ‘Wilgenhuttten’ op het speeleiland. Dit was een van de ideeën binnen de categorie “Spelen/Sport’. Kinderen van ‘Buurtskap de Tuunen’ worden nadrukkelijk betrokken mee te denken over het soort te realiseren speeltoestellen. De projectgroep gaat onderzoeken welke fondsen en/of organisaties een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van speeltoestellen op het ‘speeleiland’. We zijn o.a. in overleg met de gemeente Texel.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Voor het realiseren van de wilgenhutten vragen we de afdeling groenbeheer van de gemeente Texel snoeiafval van wilgen te leveren. Met betrekking tot de plaatsing speeltoestellen wordt een derde partij benaderd en wordt er onderzocht welke vorm van ondersteuning bewoners hieraan kunnen leveren. Ter denken valt aan bijvoorbeeld graafwerkzaamheden en egalisatie van het terrein.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De 2e fase . Aanschaf en plaatsing speeltoestellen van natuurlijk materialen. Totale begroting ongeveer €25.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Plaatsing speeltoestellen e.d. Daarnaast ondersteuning van de gemeente Texel en woningcorporatie Woontij.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Advies en ondersteuning van Arcadis voor het realiseren van een goede ondergrond (gras?) en afwatering van het speelterrein. We hebben van Arcadis advies gekregen voor een voorgaand project. Deze opgedane kennis en ervaring gebruiken wij ook voor de grondwerkzaamheden m.b.t. het speeleiland.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben in 2022 meegedaan met een project en hebben regelmatig contact. Recent hebben we nog meegedaan met ‘Rondje met Pit’.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We willen graag gebruik maken van de opgedane kennis en ervaringen met soortgelijke projecten.

Afbeeldingen

Speeltuin

  • Mary-Ann Gallée 13 January 2024
    Zaterdag 20 januari 2024 presenteren wij ons mooie project in Amsterdam-Osdorp aan Katalys Kern met Pit en alle geselecteerde deelnemers Regio Noord-Holland. We hebben er zin in.
  • Mary-Ann Gallée 27 December 2023
    De 1e fase van het project is gerealiseerd. De bouw van de wilgenhutten op het speeleiland door de werkgroep samen met de buurtbewoners. Het overleg met de gemeente Texel heeft op 9 november 2023 plaatsgevonden. Mooie afspraken zijn gemaakt en hierdoor kunnen wij de 2e fase van het project ingaan.

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen