Tuinwater

ProfielfotoVoedseltuin IJplein 31-10-2022
188 keer bekeken 0 reacties

In de droge periode in de zomer moeten we leidingwater gebruiken om te bewateren. We hebben een klein opvangbekken, waar het regenwater van de kas wordt opgevangen, maar we willen regenwater van de naastgelegen school en flats ook graag gebruiken. Er is genoeg grasveld beschikbaar.

De foto is uit een rapport dat Arcadis voor ons heeft gemaakt.

arcadis heeft onderzocht welke hoeveelheid regenwater van daken van omliggende gebouwen kan worden gebufferd om de droge zomerperiode te overbruggen. Het resultaat van het onderzoek is dat het water van drie flatgebouwen en een deel van een school voldoende zijn. Inmiddels hebben de eigenaren ingestemd met het aftappen. De geschatte kosten van het door Arcadis voorgestelde systeem bedragen circa €5000. Dat maakt het project haalbaar en goed uitvoerbaar.

update 22november 2023

Het heeft even geduurd, maar er is instemming met het project van Waternet. We kunnen gaan uitvoeren.

24 mei 2024

er is nu een akkoord met waternet over de uitvoering. We hebben de nodige fondsen binnen. De €1000 van kermetpit gebruiken we om een proefopstelling te maken en een advies te vragen aan een deskundige over de aankoop van een druppelsysteem.

in het najaar legt Waternet het opvangsysteem aan. Dan maken wij zo snel mogelijk de buffer van 40.000 m3. Volgende zomer moeten we de tuin helemaal kunnen bewateren met regenwater.

volgende stap is het benaderen van twee gespecialiseerde aannemers om een offerte uit te brengen. 
De financiering is waarschijnlijk geen probleem. De gemeente heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren. Ook is er een fonds dat ons graag wil ondersteunen. De bijdrage vanuit Kern met Pit is zeer welkom.

Het doet ons plezier dat door Kern met Pit we in aanraking zijn gekomen met Arcadis. Door de deskundige adviezen heeft het project een volgende fase bereikt. Dit is precies wat we voor ogen hadden met de aanmelding.

Kern

Naam
ijplein

Aantal inwoners
Ca 1000

Gemeente
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Vereniging Voedseltuin IJplein

Doelstelling
Biologische groente leveren aan de voedselbank en resto van harte

Aantal leden
Bestuur 6, leden ca 70, actieve vrijwilligers ca 60, donateurs ca 100

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis over beheer van een groentetuin, werven van vrijwilligers, spreiden van kennis.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Info@voedseltuinijplein.nl

Project

Doelstelling
In de droge periode in de zomer moeten we leidingwater gebruiken om te bewateren. We hebben een klein opvangbekken, waar het regenwater van de kas wordt opgevangen, maar we willen regenwater van de naastgelegen school en flats ook graag gebruiken. Er is genoeg grasveld beschikbaar.

Beginsituatie
Leidingwater wordt gebruikt in de zomer, maar dat willen we tot een minimum beperken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Minder regenwater in het riool. We kunnen de tuin mooi houden in de zomer. Hogere opbrengst van biologische groente voor de voedselbank.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, zie www.voedseltuinijplein.nl

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De bewoners van de gemeente Amsterdam. De afnemers van groente.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We willen graag een deskundig adviseur. Wij zullen zorgen voor een werkgroep, die kan ondersteunen en tzt financiering aanvragen uit fondsen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Advisering. De rest hangt af van de gevonden oplossingen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Afhankelijk van de oplossingen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Op dit moment niet.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Waterbeheer. Onderzoeken welke regenwaterafvoeren kunnen worden benut, en welke opslagmogelijkheden geschikt zijn.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Stadslandbouw Amsterdam..

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Waterberging

Afbeeldingen

Duurzaamheid

  • Iemand 18 October 2023
    Inmiddels zijn we een jaar verder. Arcadis heeft voor ons een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het aanleggen van een regenwateropvangsysteem zinvol en haalbaar was en niet heel duur. Vervolgens hebben wij van de gemeente als grondeigenaar, de eigenaar van de naastliggende school en de VVE van de aanliggende drie appartementengebouwen toestemming gekregen om het regenwater af te tappen en het systeem aan te leggen. De gemeente Amsterdam en Waternet hebben samen een project Rainproof, met een budget waaruit ze ons project willen financieren. Er is nog een gesprek gaande over het beheer, gaat dat door ons of door Waternet gebeuren. Dit verloopt stroperig doordat we steeds met andere ambtenaren te maken hebben.

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen