Amfitheater de Broekstreek

Het schetsontwerp van het hele schoolplein inclusief amfitheater
Nynke Faber 31-10-2022
102 keer bekeken 0 reacties

Wij willen de vernieuwing van het “grijze” schoolplein van OBS de Flint aangrijpen om een voorziening voor de gemeenschap toe te voegen. Het amfitheater wordt een centrale ontmoetingsplek voor de gehele gemeenschap.

Wij willen de vernieuwing van het “grijze” schoolplein van OBS de Flint aangrijpen om een voorziening voor de gemeenschap toe te voegen. Het schoolplein zelf wordt veranderd naar een groene en klimaatbestendige speelvoorziening. Deze centraal in de dorpskern gelegen openbare speelruimte wordt hiermee nog aantrekkelijker als speelvoorziening voor alle kinderen in de Broekstreek. De werkgroep wil echter graag een stapje verder gaan en van het nieuwe schoolplein een voorziening voor de hele gemeenschap maken die zal dienen als centraal ontmoetingsplek. Om dit te bereiken willen we een amfitheater toevoegen aan het schoolplein. Het amfitheater kan door verenigingen gebruikt worden als verzamelpunt voor activiteiten, voor het organiseren van kleine evenementen (denk aan muziek of toneel) in de buitenlucht en dient als buitenlokaal voor de school. Zo krijgt de Broekstreek, naast de overdekte voorzieningen die het dorpshuis al biedt, ook een verzamelpunt in de buitenlucht!

Het plein wordt geschikter voor kleine kinderen. Ouders en grootouders zullen elkaar meer treffen en dit brengt verbinding in het dorp met zich mee. Dit voorkomt eenzaamheid onder ouderen.

 

Daarnaast nodigt een groene speeltuin de kinderen uit de broekstreek meer uit om te struinen in het groen. Ze zullen meer buitenspelen en leren van de natuur. Het educatieve gedeelte zal ook de school op zich nemen. Zij willen het buitenlokaal gaan gebruiken voor buitenlessen. Dit geldt voor veel vakken die buiten gegeven kunnen worden. Ook de vakdocent bewegen wil graag gebruik maken van de natuurlijker plein.

 

Daarnaast is een groen schoolplein klimaatbestendiger. Het regenwater wordt sneller door de bodem opgenomen en zal voor minder overlast zorgen in de sloten. Daarnaast een groener plein zorgt voor meer C02 opname.

De plus die we met de bijdrage kern met pit kunnen realiseren:

De middelen vanuit de kern met pit aanvraag worden gebruikt om het amfitheater toe te kunnen voegen aan ons plan voor het schoolplein. Zo wordt het schoolplein een breed inzetbare buitenvoorziening.

Kern

Naam
De Broekstreek (Ekehaar, Amen, Eleveld, Eldersloo & Geelbroek)

Aantal inwoners
565

Gemeente
Aa & Hunze

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep schoolplein

Doelstelling
OBS de Flint werkt aan een groen en klimaatbestendig schoolplein. Op het schoolplein willen wij een amfitheater toevoegen die niet alleen door de school maar door de hele Broekstreek gebruikt kan worden. Als plek om activiteiten te organiseren en als verzamelpunt in de Broekstreek.

Aantal leden
6

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Onze gemeenschap is zeer zelfredzaam. Wij maken de plannen zelf (samen met de kinderen van de Broekstreek) en wij organiseren zelfwerkzaamheid voor de uitvoering (met vrijwilligers en de bedrijven van de Broekstreek). Onze kleine gemeenschap kenmerkt zich door noaberschap. Je organiseert het met elkaar en zorgt voor elkaar. Wij zouden andere wijken of kleine dorpen tips kunnen geven hoe het noaberschap kan ontwikkelen. Die samenwerking in een gemeenschap is immers niet eenmalig, maar helpt gemeenschappen bij alle toekomstige ontwikkelingen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
fabernynke@gmail.com

Project

Doelstelling
Wij willen de vernieuwing van het “grijze” schoolplein van OBS de Flint aangrijpen om een voorziening voor de gemeenschap toe te voegen. Het amfitheater wordt een centrale ontmoetingsplek voor de gehele gemeenschap.

Beginsituatie
Het schoolplein van OBS de Flint is nu een grijzen betontegel vlakte met daarop verouderde speeltoestellen en een zandbak. Dit wordt nu eigenlijk alleen gebruikt als schoolplein tijdens school.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Wij willen de vernieuwing van het “grijze” schoolplein van OBS de Flint aangrijpen om een voorziening voor de gemeenschap toe te voegen. Het schoolplein zelf wordt veranderd naar een groene en klimaatbestendige speelvoorziening. Deze centraal in de dorpskern gelegen openbare speelruimte wordt hiermee nog aantrekkelijker als speelvoorziening voor alle kinderen in de Broekstreek. De werkgroep wil echter graag een stapje verder gaan en van het nieuwe schoolplein een voorziening voor de hele gemeenschap maken die zal dienen als centraal ontmoetingsplek. Om dit te bereiken willen we een amfitheater toevoegen aan het schoolplein. Het amfitheater kan door verenigingen gebruikt worden als verzamelpunt voor activiteiten, voor het organiseren van kleine evenementen (denk aan muziek of toneel) in de buitenlucht en dient als buitenlokaal voor de school. Zo krijgt de Broekstreek, naast de overdekte voorzieningen die het dorpshuis al biedt, ook een verzamelpunt in de buitenlucht!

Onderdeel van een groter geheel
Ja. Over het plan voor het schoolplein als geheel: Het plein wordt geschikter voor kleine kinderen. Ouders en grootouders zullen elkaar meer treffen en dit brengt verbinding in het dorp met zich mee. Dit voorkomt eenzaamheid onder ouderen. Daarnaast nodigt een groene speeltuin de kinderen uit de broekstreek meer uit om te struinen in het groen. Ze zullen meer buitenspelen en leren van de natuur. Het educatieve gedeelte zal ook de school op zich nemen. Zij willen het buitenlokaal gaan gebruiken voor buitenlessen. Dit geldt voor veel vakken die buiten gegeven kunnen worden. Ook de vakdocent bewegen wil graag gebruik maken van de natuurlijker plein. Daarnaast is een groen schoolplein klimaatbestendiger. Het regenwater wordt sneller door de bodem opgenomen en zal voor minder overlast zorgen in de sloten. Daarnaast een groener plein zorgt voor meer C02 opname. De plus die we met de bijdrage kern met pit kunnen realiseren: De middelen vanuit de kern met pit aanvraag worden gebruikt om het amfitheater toe te kunnen voegen aan ons plan voor het schoolplein. Zo wordt het schoolplein een breed inzetbare buitenvoorziening.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Kinderen van alle leeftijden, ouders en grootouders, alle andere bewoners door de activiteiten van andere verenigingen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De werkgroep heeft een begin gemaakt met de planvorming en begroting. We proberen zoveel mogelijk van de werkzaamheden door betrokken omwonenden te realiseren. Diverse lokale ondernemingen hebben hun toezegging gedaan om voor schappelijk geld mee te willen werken. De werkzaamheden die zelf gedaan kunnen worden zijn: Het verwijderen van de huidige bestrating om her- te gebruiken als natuurvriendelijke muurtjes voor het amfitheater. Het grondverzet, het bouwen van het amfitheater en het aanplanten van groen. Ook het hele schoolplein wordt grotendeels door zelfwerkzaamheid gerealiseerd. Daarnaast gaan we zoveel mogelijk materialen hergebruiken om de duurzaamheid in het project te vergroten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Groot machinewerk zal door lokale aannemers uitgevoerd worden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Het totale schoolplein renoveren is nu begroot op 11.000,- euro. We verwachten het amfitheater voor 1000,- euro te kunnen realiseren.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Leveranciers van speelmateriaal en kunstgras.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mogelijk kunnen ze nog meedenken over het waterbeheer en zouden we hier het plan nog op kunnen aanpassen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
aangedragen door het bestuur van dorpsbelangen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Uitwisseling van ideeën mbt waterbeheer van de speeltuin.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Ontmoetingsplek

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen