Realisatie van een schapenstal, als onderdeel van een groter geheel.

Gerard Segers 02-11-2022
1097 keer bekeken 0 reacties

Op onze locatie wordt samengewerkt met de zorginstellingen Envida en Talent die onze fruit- en schapenwei, ons museum met werkplaats en onze moestuinen bezoeken om er wat te klussen en te verpozen. Onze gemeente noemt onze heemkundeplek een toeristisch creatief centrum.

Kern

Naam
Gronsveld

Aantal inwoners
ongeveer 3.000

Gemeente
Eijsden-Margraten

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Grueles, sectie Hoéwej

Doelstelling
het bevorderen, behouden en verbeteren van het dorpseigen karakter, de leefbaarheid en het leefmilieu in Gronsveld en Rijckholt

Aantal leden
135 vrijwilligers

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Onze stichting is werkzaam op velerlei gebied binnen de heemkunde. Zo kennen we de volgende secties waarvan de naam de activiteiten kenmerkt: streekmuseum, hoéswej, natuur, historie, foto, video, redactie periodiek, culinair, dialect, archief, kemedie en dorp&milieu. Enkele voorbeelden van kennisoverdracht zijn: • Restauratietechnieken • Milieuvriendelijk tuinieren • Aanleg en onderhoud moestuinen en boomgaarden ter bevordering van de biodiversiteit • Voorlichting en participatie ‘Levend Archief” (zeldzame akkerkruiden) • Onderzoek historisch archief • Samenwerkingsverbanden aangaan met andere sectoren voor een breder draagvlak. In ons geval met Envida (ouderenzorg), Talent (toegepaste zorg voor jongvolwassenen met een achterstand tot de arbeidsmarkt), Basisschool Sint-Martinus Gronsveld (cultuur en natuur)

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
infogrueles@gmail.com

Project

Doelstelling
Op onze locatie wordt samengewerkt met de zorginstellingen Envida en Talent die onze fruit- en schapenwei, ons museum met werkplaats en onze moestuinen bezoeken om er wat te klussen en te verpozen. Onze gemeente noemt onze heemkundeplek een toeristisch creatief centrum.

Beginsituatie
Er is al een weiland en er zijn al schapen. Onze stichting Grueles is onder andere de trotse bezitter van een hoogstamboomgaard met ongeveer 50 authentieke fruitrassen. Tot voor kort was deze boomgaard in andermans handen en sterk verwaarloosd. Met hulp van ervaren lokale fruittelers is het achterstallig onderhoud weggewerkt en heeft een ploeg van eigen vrijwilligers zich de nodige kennis over fruit en snoeien eigengemaakt. Voor een extensieve begrazing van de boomgaard scharen we enkele schapen in. Om de schapen een diervriendelijk onderkomen te bieden, hebben we in 2023 een schapenstal gebouwd die qua uitstraling past in onze Hoéswej en aansluit bij het eveneens aanwezige Streekmuseum. En, ook belangrijk, schapen voegen aan ons breed scala aan activiteiten een extra dimensie toe. Lammetjesdagen in het voorjaar; kinderen worden er blij van!

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het 'schapenproject' gaat deel uitmaken van onze Hoéswej, een natuurproject door en voor de dorpsbewoners. De leegstaande gebouwen dreigden voor de naastgelegen woonbuurt te verworden tot een achteraflocatie zonder enig toezicht met alle nadelige gevolgen van dien. Met de bouw van het woon-zorgcomplex en de realisatie van het Streekmuseum inclusief halfopen loodsen (stalling historisch agrarisch materieel) annex ‘Hoéswej’ (inclusief kweekkas en historisch bakhuis) kreeg het gebied een nieuwe impuls en is gegroeid tot een bezoekwaardige locatie.

Onderdeel van een groter geheel
Gronsveld is van oudsher onder andere een fruitdorp. Relicten daarvan zijn uitvoerig in ons Streekmuseum aanwezig. Die historische band zien we terug in de recent gerenoveerde basisschool in het dorp door de naamgeving ‘Ién de Bleuj’ (in de bloei). De samenwerking die we op onze nieuwe locatie hebben gezocht met de Zorginstellingen Talent en Envida, hebben we in gezamenlijk overleg gekoppeld aan de naam ‘Ién de Kômmel’. ‘Kômmel’ is Gronsvelds dialect voor plukmand. ‘Ién de Kômmel’ komt al het rijpe fruit bijeen. Zo wordt in een kleine gemeenschap als de onze, jong en oud(er) met elkaar verbonden.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van ons dorp, maar ook van omliggende dorpen en stad, met belangstelling voor historie, natuur, fruitteelt en vooral voor sociale contacten. Een nog in 2024 in te richten museumcafé (€€€?) met beperkte horeca (exploitatie door Talent) zal een extra ontmoetingsplek zijn

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode De bouw van de schapenstal werd geheel in eigen beheer en met eigen vrijwilligers gerealiseerd, evenals de eerder gebouwde objecten zoals de halfopen loodsen, de kweekkas en het bakhuis.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het is de bedoeling om alles zelf te doen. Met uitzondering van aanwezige materialen, die zoveel als mogelijk worden hergebruikt, ontkwamen en ontkomen we niet aan de aanschaf van inmiddels flink in prijs gestegen bouwmaterialen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten voor de bouw van de schapenstal bedragen conform begroting €3.000,00. De kosten van de overige gebouwen worden hier buiten beschouwing gelaten.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We proberen alles te realiseren met eigen vrijwilligers of gaan op zoek naar externe pro deo ambachtslieden.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We denken vooralsnog geen ondersteuning nodig te hebben.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Toevallig aangedragen door een van onze vrijwilligers.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wellicht heeft Kern met Pit ervaring met projecten als het onze en kunnen we tips krijgen.

Afbeeldingen

KernmetPit 23 Trofeewinnaar LI Bouw Schapenstal

Educatief

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen