Beweeg- en Sportpark Havelte

Marijke Vissers 02-11-2022
744 keer bekeken 0 reacties

Het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie en het stimuleren van de vitaliteit in Havelte door middel van een laagdrempelig en multifunctioneel 'Beweeg- en Sportpark' met begeleidingsprogramma dat geschikt is voor jongeren en ouderen.

Na de ‘’Corona periode’’ zijn veel mensen hun vitaliteit kwijtgeraakt, omdat bestaande sportmogelijkheden als sportscholen en verenigingen dicht moesten. De inwoners ervaren eenzaamheid (kwetsbare doelgroep) en hierdoor is de leefbaarheid is weggevallen. Een openbare, toegankelijke en multifunctionele sport- en beweegvoorziening voor jong en oud waar kosteloos op eigen niveau gesport en tegelijkertijd ontmoet kan worden is op dit moment niet aanwezig. Er zijn alleen openbare sportmogelijkheden voor specifieke groepen in de vorm van een pannakooi (voor de jeugd) en een speeltuin (voor de allerkleinsten). Hieruit is het idee van het project ontstaan om een multifunctioneel en laagdrempelig beweeg -en sportpark voor jong en oud te ontwikkelen bij ons Dorpshuis De Veldkei, namelijk het ‘Beweeg- en Sportpark Havelte’. Er is een groot draagvlak voor dit project vanuit de gemeenschap en wij gaan er dan ook vol voor om dit project te doen slagen!

Kern

Naam
Havelte

Aantal inwoners
Ruim 4000

Gemeente
Westerveld

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Welzijn MensenWerk

Doelstelling
Het activeren, ondersteunen en stimuleren van mensen uit Havelte e.o. teneinde iedereen de kans te geven aan de samenleving deel te (blijven) nemen.

Aantal leden
110

Soort
Welzijnsorganisatie

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring met het opzetten en begeleiden van diverse bewonersinitiatieven gericht op welzijn, vitaliteit, sociale cohesie en leefbaarheid. Het opzetten van draagvlak en samenwerkingen aangaan met lokale organisaties en partijen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
marijke.vissers@icloud.com

Project

Doelstelling
Het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie en het stimuleren van de vitaliteit in Havelte door middel van een laagdrempelig en multifunctioneel 'Beweeg- en Sportpark' met begeleidingsprogramma dat geschikt is voor jongeren en ouderen.

Beginsituatie
Er is een projectgroep gevormd, een plan van aanpak geschreven en onderzoek gedaan naar draagvlak, een ontwerp gemaakt, gesprekken gevoerd met diverse lokale partijen (o.a. gemeente Westerveld, OBS De Bosrank, v.v. Havelte, Sportvereniging Dynamiek Havelte) over verschillende zaken (zoals toestemming grond) en we zijn druk bezig met het financiële plaatje. Er zijn vrijwilligers die zich voor het project willen inzetten. Op dit moment is er geen dergelijke voorziening in het dorp aanwezig, terwijl hier wel behoefte naar is.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Bewegen en ontmoeten in de buitenlucht mogelijk maken voor jongeren en ouderen. Er is op dit moment geen openbare, laagdrempelige en multifunctionele sport- en beweegvoorziening voor een zo'n breed mogelijke groep mensen. Er is enkel een pannakooi voor de jeugd en een speeltuin voor de allerkleinsten. Wij hopen met dit project het aanbod van bewegen en ontmoeten uit te breiden zodat iedereen straks op eigen niveau en tijd kan bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Met het begeleidingsprogramma gaan wij dit stimuleren en activeren. Het is de bedoeling dat wij het Beweeg- en Sportpark in de periode juni/juli 2023 gerealiseerd hebben.

Onderdeel van een groter geheel
Nee.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen uit Havelte en omgeving. Van jongeren tot ouderen. Als projectgroep vinden wij het belangrijk dat potentiële gebruikers op een toegankelijke en veelzijdige manier in beweging kunnen komen, maar ook kunnen ontmoeten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het werven van voldoende financiële middelen. Flyers maken, ophangen en delen. Ontwikkelingen delen op het digitale dorpsplatform en sociale media kanalen. Gesprekken/interviews voeren met de lokale en regionale media. Bewonersbijeenkomsten organiseren. Ondersteunende grondwerkzaamheden uitvoeren (handige bouwers uit het dorp die helpen met het verwerken van de vrijgekomen aarde, obstakels verslepen en meehelpen bij uitgraven cunetten/aanleg ondergrond). Het borgen van het 'Beweeg- en Sportpark' (aan de hand van een onderhoudsgids, logboek, jaarlijkse vergadering/begroting, keuring, etc.).

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Niets

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Rond de 67.000,- euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja. Handige vrijwilligers uit het dorp, vrijwilligers van lokale (sport-)verenigingen/organisaties (zoals v.v. Havelte en Sportvereniging Dynamiek Havelte) en de leverancier Sports2Play.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
In eerste instantie lijkt dit niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via ons eigen netwerk/buurtbewoners.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Alle kennis en advies is welkom. Van financiering tot aan het organiseren van een feestelijke opening.

Afbeeldingen

Sport en Spel

  • Iemand 15 December 2023
    Inmiddels is alles klaar en de opening was 7 oktober 2023. Wat zijn we trots op onze beweeg en sportpark Havelte.
  • Iemand 15 December 2023
    Havelte

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen