Een vitaal voedselbos voor Buurtpark de Groene Poort Oost

Annabel Reker 05-11-2022
789 keer bekeken 1 reacties

Een voedselbos biedt voedsel maar ook onderdak aan allerlei dieren. Beheer is bij een goed ontworpen bos met buurtbewoners te realiseren. Dat er ook samen geoogst en gewerkt kan worden, geeft de sociale cohesie aan onze buurten. UPDATE: Er is nu al ruimte voor educatieve rol en betrekken van scholen

Kern

Naam
Scharn - Heer

Aantal inwoners
Scharn: 6555 Heer: 7310 Samen: 13865

Gemeente
Maastricht

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Buurtpark De Groene Poort Oost

Doelstelling
Mensen zijn sociale wezens die zoeken naar samenhang waarbij de natuur en groene, natuurlijke omgeving faciliterend zijn. De stichting probeert dit te verwezenlijken door samen met de bewoners de vorming en inrichting van het buurtpark “de groene poort oost” te verwezenlijken, een park waar mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en samen actief te zijn. Daarbij beogen we participatie en samenhang in de wijken Scharn en Heer te vergroten.

Aantal leden
De kerngroep, waaronder het bestuur, bestaat uit 14 actieve mensen die zorgen voor de gehele organisatie, bouw en aanleg en communicatie dmv sociale media, nieuwsbrief en website.. De maandelijkse klusdag wordt bezocht door gemiddeld 25 mensen. Daarnaast is er bij de georganiseerde NL-Doet dagen een goede opkomst, zijn er bij een handtekeningenactie in 2021 ter ondersteuning van de park plannen 1000 handtekeningen verzameld. Bij de Open Dag van 2023 waren er meer dan 200 bezoekers.

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We zijn in staat gebleken genoeg buurtbewoners te bereiken voor 1000 handtekeningen als steun aan ons buurtpark, onze nieuwbrief wordt verstuurd naar 238 mensen, we weten welke ondersteunende instanties er zijn binnen de gemeente, hebben subsidies/geld weten te verkrijgen via Onze Buurt en de burgerbegroting, weten succesvolle vrijwilligersdagen te organiseren.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@degroenepoortoost.nl

Project

Doelstelling
Een voedselbos biedt voedsel maar ook onderdak aan allerlei dieren. Beheer is bij een goed ontworpen bos met buurtbewoners te realiseren. Dat er ook samen geoogst en gewerkt kan worden, geeft de sociale cohesie aan onze buurten. UPDATE: Er is nu al ruimte voor educatieve rol en betrekken van scholen

Beginsituatie
In november lag er een tekening van een landschapsarchitect waar het voedselbos wel al is ingetekend maar niet in detail omdat we daar nog extra kennis voor moesten inschakelen. UPDATE: in de zomer heeft de werkgroep een vlekkenplan gemaakt en heeft Mark Franck in de zomer de defintieve plattegrond getekend.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door dit onderdeel van het park zullen kinderen en volwassenen actief zelf aan de slag kunnen met (helpen bij het ) aanplanten, watergeven, snoeien en oogsten van de struiken en bomen. Door samen met buurtgenoten aan en in het voedselbos te werken, leren we elkaar kennen en dat is de basis voor meer cohesie in de buurt. >>>>>>>>>UPDATE: Het samen werken en lunchen op de vaste klusdag (iedere 4de zaterdag van de maand), blijkt nu al echt grens (Akersteenweg) overschrijdend te werken. Als het voedselbos straks 'staat', zal de activiteit en samenoptrekken daarin alleen maar mee worden.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, van Buurtpark De Groene Poort Oost

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle buurtgenoten die graag buiten genieten en actief zijn. We hopen een dusdanig aantrekkelijk plek te creëren die laagdrempelig is voor (met name) de buurtbewoners van Scharn en Heer.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
VERSLAG AFGELOPEN JAAR (2023) zie ook pdf!!! Er moest veel geregeld en voorbereid worden voordat we de bomen van het voedselbos kunnen gaan planten >>>>>>>>>>>>>>>januari/februari: Gemeente Maastricht kapt de populieren (die ziek zijn) en de kerngroep werkt aan allerlei plannen oa voor een container tbv gereedschap, zonnepanelen en een waterput. >>>>>>>>>>>>>>>>februari/maart: Door de gemeente wordt de wadi uitgegraven; bomen geplant in het park en het natuurbos, maar niet de bomen van het voedselbos. Wij moeten wachten op de grond van L'Ortye. Deze komt pas eind maart. Wel slaan we een waterput en werken we verder aan de diverse plannen en de meubels voor in het park. We starten ook met een maandelijkse klusdag op zaterdag van half 11 tot half 3. De lunch wordt gesponserd door plaatselijke winkels en is een succes. Je leert elkaar op deze manier wat beter kennen. > >>>>>>>>>>>>>>>>>>eind maart/april: De grond voedselbos wordt eindelijk geleverd en vormgegeven zoals op het ontwerp is aangegeven. Het blijkt weken werk te zijn voor de enorme graafmachines. Daarna moet deze grond rusten. We weten dat we het voedselbos pas in het najaar kunnen gaan planten. Met vrijwilligers planten ondertussen wel de heg (in de stromende regen en wegzakkend in de modder) die om het speelveld komt te liggen. >>>>>>>>>>>>>>>>mei: Mooie maand om de voedselbosgrond in te zaaien met bloemen. We plaatsen ook de ronde bank rond de notenboom die in 2020 als eerste gepland is. We organiseren een zeer goed bezochte Open Dag (rond de 200 mensen) en doen mee aan Nederland Doet. Er wordt door een actief klussenteam hard gewerkt aan inrichting container en waterpompaanleg en speelplek. >>>>>>>>>>>>>>>>mei: Team voedselbos maakt een 'vlekkenplan' voor het voedselbos. Daar komen schetsmatig de onderdelen van het voedselbos in te staan. Niet alleen bomen en struiken maar ook een compostplek, bankjes, een vijver of poel, een kruidenspiraal. Samen met Mark Franck van CNME maken we het eerste ontwerp voor de inrichting van het voedelbos. Op de heuvels van het voedselbos bloeien de ingezaaide bloemen uitbundig en langdurig. De Bijenwand die ernaast is aangelegd, profiteert hier ten volle van. >>>>>>>>>>>>>>>>>>najaar 2023: De gemeente gaat in september akkoord en in oktober kunnen de bestellingen de deur uit. De grotere bomen zijn op 21 december door de gemeente geplaatst (in het kader van herplantplicht). We hebben de bomen paar weken eerder uitgezet samen met CNME en de gemeente. Op 23 en 24 februari 2024 gaan we met de vrijwilligers 80 kleinere bomen en heesters planten. Ondanks dat we nog niet klaar zijn, is er ongelooflijk veel gebeurd. En hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd de vruchten plukken van al het werk!

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Deel van het werk qua ontwerp wordt door CNME gedaan, deel planten bomen door de Gemeente (ivm herplantplicht). Grond leveren door L'Ortye. Het verharde pad wordt aangelegd door Cerfontaine.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
7500 voor de beplanting, vijver en meubels.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
CNME, landschapsarchitect, KNHM, Gemeente Maastricht, IVN en kennissen en vrienden met verstand van zaken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Bodemonderzoek, waterbeheer zijn met name belangrijke onderdelen voor de inrichting van een gezond voedselbos. We hebben deze hulp ook ingeroepen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We zijn in gesprek geweest met een buurtpark elders in Nederland en hebben heb gevraagd hoe zij het hebben aangepakt. Zij noemden Arcadis en zo zijn we in contact gekomen met de KNHM en Kern met Pit (Gid van Schijndel).

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
De bovengenoemde zaken. Kennis over opzet en inrichting van een klein voedselbos. Alle extra support of het delen van kennis is welkom.

Afbeeldingen

Aanleg van het voedselbos is gestart!

Een vitaal voedselbos voor Buurtpark de Groene Poort Oost

Bijenhelling Buurtpark De Groene Poort Oost

De Groene Poort Oost - Onze Buurt 2022

Inrichten groen

Annabel Reker

13-12-23 om 9:40

Onder het kopje Zelfwerkzaamheid, staat een verslag van het afgelopen jaar!

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen