Speel beweeg en ontmoetingsroute

Melissa Grondman 05-11-2022
640 keer bekeken 0 reacties

De speel- beweeg en ontmoetingsroute van 2.7km heeft als uitgangspunt/doelstelling: Meer verbinding creëren tussen de verschillende doelgroepen. Jong en oud uitdagen om naar buiten te gaan, educatieve elementen toevoegen, saamhorigheid en betrokkenheid te creëren voor de inclusieve samenleving.

Kern

Naam
Daarle

Aantal inwoners
1500

Gemeente
Hellendoorn

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Speel beweeg en ontmoetingsroute

Doelstelling
Wij willen een route aanleggen voor de inclusieve samenleving van Daarle. Zo willen we kinderen op een leuke en veilige manier laten spelen, sportieve bewoners en verenigingen uitnodigen om ook in het dorp te sporten, ouderen buiten te laten bewegen en jonge gezinnen ook samen te brengen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen elkaar ontmoet. Dit plan creëert een route van 2.7 kilometer die volledig aansluit bij onze uitgangspunten.

Aantal leden
De projectgroep bestaat uit 4 personen. Daarnaast is er nog een groep van ong. 15 vrijwilligers

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Onze werkgroep bestaat uit 4 leden, met ieder zijn eigen specialisme. Zo heeft iedere zijn eigen rol in ons plan van aanpak. Dit werkt zeer effectief. Bij lastige vraagstukken is er altijd wel iemand die zich daar graag in wil verdiepen. lid 1: planmatig werken, financieel en kan goed bemiddelen tussen verschillende partijen lid 2: creatief, kennis van kunst en cultuur en landschap lid 3: affiniteit met zorg, bestuurslid en/of veel betrokken bij diverse verenigingen lid : projectmatig werken, doelgericht, lid van Plaatselijk belang Daarle

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
melissa.grondman@pbdaarle.nl

Project

Doelstelling
De speel- beweeg en ontmoetingsroute van 2.7km heeft als uitgangspunt/doelstelling: Meer verbinding creëren tussen de verschillende doelgroepen. Jong en oud uitdagen om naar buiten te gaan, educatieve elementen toevoegen, saamhorigheid en betrokkenheid te creëren voor de inclusieve samenleving.

Beginsituatie
Het dorp Daarle telt 1500 inwoners en beschikt nu over 1 speeltuin een voetbalveldje met kabelbaan en een speeltoestel voor de allerkleinsten. Deze zijn echter niet aan elkaar gekoppeld. Na inventarisatie is er een werkgroep opgericht bestaande uit 4 personen. We zijn in de voorbereidingsfase allereerst gestart met de vragen: Wat is er al? Wie wordt onze doelgroep? Wat is de toegevoegde waarde voor het dorp? Waar moet de route langs gaan? Hoe gaan we dit allemaal realiseren? Zijn we bekwaam om dit als vrijwilligers in een klein dorp te realiseren/begeleiden? De eerste vraag: wat is er al? Kinderen: 1 speeltuin voor kinderen van 4 tot 10 jaar, de kabelbaan en het voetbalveldje In een bosje bij school bouwen ze zelf hutten/klimmen ze in bomen. Hier hebben ouders geen zicht op. Ouderen: enkele bankjes in het dorp / In het dorpshuis is dagbesteding. Vaak is dit wel meerder dagdelen dag week, maar dit is afhankelijk van de indicatie wat iemand krijgt. Bootcamp: enkele bankjes in het dorp / lopen nu zelf 1 keer per week een ronde en maken gebruik van stoepen, straat van bedrijventerrein, bomen in het bos en bankjes. Gezinnen: wandelroutes om het dorp heen, echter zijn deze >5km of langer en niet kinderwagen/rolstoelvriendelijk Verenigingen: Kunnen gebruik maken van hun eigen clubgebouw De tweede vraag: wat is er nog niet en waar is volgens gesprekken en enquêtes behoefte aan? Kinderen: natuurlijk spelen in het bos. Kinderen willen lekker klimmen en klauteren. Ouderen: een ontmoetingsplek waar ouderen elkaar of jonge kinderen/gezinnen kunnen ontmoeten. Ook is er behoefte aan beweegtoestellen voor ouderen. Bootcamp: een beweegroute waarbij je onderweg oefenen kunt doen op toestellen (ondersteunt met beweegplaatjes) of elementen zoals bankjes, palen, bomen. Gezinnen: een korte route die leuk blijft voor jonge en oudere kinderen. Momenteel pakken ouders vaak de auto om met het gezin naar naastliggende dorpen of natuurlijke speeltuinen(bijvoorbeeld Holterberg en de Sallandse Heuvelrug, beide zo’n 15km verderop) te gaan om te wandelen/spelen. Verenigingen: Sport naar buiten brengen. Alles wat verenigingen doen is op eigen terrein of ze zoeken een locatie buiten het dorp op om bijvoorbeeld te gaan hardlopen. Een mooi voorbeeld is dat de selectie van de gymnastiekvereniging in corona tijd veel gebruik heeft gemaakt van beweegtoestellen in de buitenlucht in Den Ham. Hoe mooi zou het zijn als het eigen dorp ook soortgelijke faciliteiten heeft.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het aanleggen van deze route zorg voor meer verbinden tussen de dorpsbewoners. Jong en oud zal elkaar ontmoeten. Dit zorgt ervoor dat bewoners in het dorp blijven. In deze tijd is het als "klein" dorp lastig om aan de wensen van iedereen te voldoen. Mensen willen steeds meer er op uit en als klein dorp kun je dan niet altijd voldoen aan de verwachtingen. Deze route loopt door het bos waar kinderen lekker kunnen spelen, je loopt door het dorp waar je andere dorpsbewoners weer treft en je loopt langs de horeca waar jong en oud gezellig een ijsje of kop koffie kan halen.

Onderdeel van een groter geheel
Het project heeft niet direct een relatie met andere projecten. Indirect zal het wel gekoppeld kunnen worden aan een aantal projecten / ontwikkelingen. Te weten: MFA (multi functionele accommodatie); momenteel is de MFA in ontwikkeling. Deze komt te staan bij het startpunt van onze route. In deze accommodatie zitten straks verschillende verenigingen, welke we kunnen betrekken bij de route. Woningbouw: Om vergrijzing te voorkomen lopen er momenteel gesprekken met de Gemeente betreft plannen voor nieuwe woningbouw. De route zal ook voor de “toekomstige woningbouw” een mooie aanvulling zijn, aangezien deze aan de route grenst.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De route zal een mooie toevoeging zijn voor iedereen in het dorp. Kinderen kunnen op een leuke manier BUITEN spelen Gezinnen kunnen er in hun eigen dorp op uit. Het is niet meer nodig om de auto te pakken om naar een speelbos 15km verder te gaan Sporters kunnen naast het hardlopen ook gebruik maken van alle speel- en beweegtoestellen om verschillende oefeningen op uit te voeren Ouderen kunnen naast elkaar ontmoeten ook gezamenlijk een wandeling maken, aangezien de route rolstoelvriendelijk is. Daarnaast kunnen ze ook gebruik maken van de beweegtoestellen. Verenigingen: Naast het sporten op eigen terrein kunnen ze ook af en toe afwijken naar de beweegtoestellen op de verschillende plekken de Daarle. Dit kunnen ze combineren met een hardloop rondje We hebben een activiteitenplanning gemaakt voor alle doelgroepen. Hiervoor worden oa verenigingen, school en gastouders ook benaderd.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We hebben ons project uitgezet in verschillende fases. In de voorbereidingsfase hebben we onderzocht dmv diverse gesprekken en enquetes wat de wensen zijn. Vervolgens heb we een plan + begroting uitgewerkt en deze voorgelegd bij diverse partijen. Hier is een Go op gegeven. In de voorbereidingsfase hebben we ons plan nog meer vorm gegeven door middel van het schrijven van een plan van aanpak. We hebben contact opgenomen met de Gemeente Hellendoorn, Staatsbosbeheer, verenigingen en we hebben een gesprek gehad met een initiatief coach. Ook hebben we een soort gelijke route gewandeld in een dorp zo'n 20km verder op om inspiratie op te doen. Inmiddels zijn we aangekomen in de uitvoeringsfase (deel ontwerpfase) waarin we bezig zijn met: begrotingen maken, offertes opvragen, activiteitenplan opstellen, subsidies aanvragen, vrijwilligersgroep compleet maken, actielijsten opstellen en bijhouden, contacten onderhouden met diverse belanghebbenden en nadenken over openingsfeest. Een groot gedeelte van bovengenoemde is inmiddels al uitgevoerd. De volledige uitwerking hiervan in toegevoegd in de bijlage *uitwerking projectplan

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Tot op heden is er nog geen sprake van werkzaamheden uitbesteden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
40.524,50

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, we vragen bij verschillende instanties subsidie aan. Als bovenstaand bedrag binnen in, dan kunnen we daarmee ons plan werkelijkheid maken. Om het project te borgen zal er vanuit het DOP(dorps ontwikkelings plan) een financiele back up zijn om onderhoud te doen aan de toestellen. Mochten we t.z.t. meer financiële middelen nodig zijn, dan kunnen we proberen opnieuw subsidie aan te vragen of we kunnen plaatselijke ondernemers benaderen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
niet van toepassing

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Één van onze groepsleden had gehoord van Kern met Pit. We zijn ons daarna verder gaan verdiepen in Kern met Pit en wisten al snel dat ons project hier perfect bij past.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Praktische tips over het verder ontwikkelen van ons plan. We vinden het erg leuk om van elkaar te leren en te ontdekkingen hoe bepaalde zaken bijvoorbeeld anders of beter kunnen. Aspecten zoals: Betrekken we onze doelgroepen op de juiste manier? Hoe onderhouden we op een correctie manier de relaties met stakeholders of hoe zorgen we ervoor dat de projectfases goed verlopen?

Afbeeldingen

KernmetPit 23 Trofeewinnaar OV Beweegroute Daarle

Opening Ont-Moet route Daarle

Speeltuin

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen