Groen samen zijn op het Hooilandplein

Bram ten Cate 07-11-2022
402 keer bekeken 0 reacties

Het centraal gelegen Hooilandplein in de wijk Noordwest functioneert is een prettige, sociaal toegankelijke groene ontmoetingsplek voor de bewoners van de wijk. Andere doelen zijn het verminderen van hittestress en het vergroten van de biodiversiteit.

Kern

Naam
Noordwest

Aantal inwoners
Circa 5000

Gemeente
Wageningen

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep vergroenen van de Bewonersvereniging Noordwest

Doelstelling
Groene ontmoetingsplek maken van het Hooilandplein voor jong en oud

Aantal leden
De werkgroep bestaat uit circa 10 leden

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Organiseren van bewonersbijeenkomsten Maken van een groen ontwerp voor een plein

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
bram@kabaal.net

Project

Doelstelling
Het centraal gelegen Hooilandplein in de wijk Noordwest functioneert is een prettige, sociaal toegankelijke groene ontmoetingsplek voor de bewoners van de wijk. Andere doelen zijn het verminderen van hittestress en het vergroten van de biodiversiteit.

Beginsituatie
De wijk Noordwest is een wijk met veel kwaliteiten, zoals doorgaande waterstructuren en bomen in een volwassen stadium. Het Hooilandplein is het hart van onze wijk. Maar veel mensen vinden het wel een wat kaal en versteend plein. Een groep enthousiaste wijkbewoners heeft het initiatief genomen om het Hooilandplein te vergroenen. Zodat het biodiverser wordt, meer water opvangt en minder warm wordt in de zomer. En vooral dat het een gezelliger plek wordt om te verblijven. De werkgroep heeft reeds een aantal ideeën uitgewerkt in twee verschillende ontwerpen. De gemeente Wageningen is bij dit initiatief aangesloten en heeft budget beschikbaar gesteld.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het Hooilandplein zal een plein worden die aantrekkelijk is om te ontmoeten en te verblijven. Het plein moet kinderen uitdagen om er te spelen, en buurtbewoners moeten er gezellig kunnen zitten op bankjes of in het gras. Ook moet het plein geschikt blijven voor culturele activiteiten zoals het jaarlijkse Hooilandpleinconcert en theatervoorstellingen. Door verschillende vormen van groen willen we meer biodiversiteit aanbrengen. Meer groen zorgt ook voor een positief effect op het klimaat, trekt natuur aan en voorkomt hittestress.

Onderdeel van een groter geheel
Het vergroenen van het Hooilandplein is het hoofdproject. Niet alles wat we willen realiseren valt onder het project. We willen heel graag een trekpont realiseren. En om ook de diverse evenementen te kunnen organiseren willen we tijdelijke voorzieningen kunnen aanschaffen, zoals schaduwdoeken.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bewoners van de wijk Noordwest in Wageningen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
* De werkgroep van de Bewonersvereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van een ontwerp (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringstekening). We gaan samen met de gemeente na tot welk niveau we het zelf kunnen doen of dat een externe partij nodig is. * De Werkgroep organiseert samen met de gemeente bewonersbijeenkomsten * De Werkgroep is verantwoordelijk voor een planning waarbij zowel gemeente als werkgroep verantwoordelijk zijn voor het bewaken van deze planning (met als einddatum realisatie in 2023) * De Werkgroep wil zoveel mogelijk samen met buurtbewoners bijdragen aan de uitvoering, zoals stenen eruit halen, heesters planten, zitplekken creëren etc.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Groite graafwerkzaamheden, het planten van (grote) bomen, etc.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De gemeente heeft toegezegd een substantieel bedrag te willen investeren. In dit bedrag zitten onder meer de kosten voor het planten van bomen en grote graafwerkzaamheden. Ook de uren van de projectleider van de gemeente zitten in het bedrag. Omdat we als buurtbewoners veel zelf willen gaan doen, verwachten we veel te kunnen besparen op (externe) arbeid.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Gemeente is bij het project betrokken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Technische ondersteuning bij het waterbeheer (waterkering).

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
In 2022 hebben we meegedaan met project Vergroenen van een schoolplein aan de Top Naeffstraat van ISK Pantarijn en Kinderopvang Wageningen. Ilja van Seters van de KNHM was aanwezig op het schoolplein tijdens Rondje met Pit (8 oktober j.l.) en attendeerde ons op Kern met Pit voor het jaar 2023.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Met name over de aanpak van de eigen werkzaamheden (en de verantwoordelijkheid daarvoor, zie Onderdeel Zelfwerkzaamheid).

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

  • Iemand 19 December 2023
    De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vergroening van het Hooilandplein. De aannemer heeft plantvakken aangelegd en in de meeste plantvakken zijn ook al struiken en heesters geplant. Op een aantal plaatsen zijn grote(re) bomen geplant waaronder een moerascipres in de kleine cirkel. Die hopen we over een paar jaar, als de boom wat gegroeid is, als kerstboom te kunnen versieren. Jammer genoeg is het de afgelopen weken zeer nat geweest en stond het waterpeil van de vijver heel hoog. De aannemer kon daardoor de strook buurtgroen in de grote cirkel nog niet aanleggen. Daar wordt nu mee gewacht tot het voorjaar. Het buurtgroen zal worden bijgehouden door vrijwilligers uit de buurt. Inmiddels heeft al een aantal buurtgenoten zich gemeld als vrijwilliger. Inmiddels hebben de timmermannen ook al houten bankjes gemaakt op een deel van de tribune zodat er ook wat comfortabeler van al het moois genoten kan worden. We hebben in de werkgroep nog meer plannen: we willen schanskorven plaatsen aan de zuidkant van het plein die ook als bank gebruikt kunnen worden. En we willen graag schaak/dam tafels plaatsen. Om te zorgen dat deze tafels ook echt gebruikt worden is een clubje mensen aan het nadenken hoe je dit kunt bevorderen. Ook hier zijn extra vrijwilligers nog van harte welkom! In het voorjaar, als de werkzaamheden afgerond zijn, gaan we nog een keer feestelijk stilstaan bij ons vergroende plein en daarvoor een leuke bijeenkomst organiseren!
  • Iemand 26 November 2023
    In november 2022 heeft de werkgroep Vergroening Hooilandplein een eerste inloopavond georganiseerd voor buurtbewoners. Op die avond zijn twee mogelijke ontwerpen gepresenteerd om het plein groener te maken. Met de suggesties en de zorgen die geuit zijn, is de werkgroep verder gegaan en na overleg met de gemeente, heeft dit geresulteerd in een nagenoeg definitief ontwerp. Op de tweede inloopavond in maart van dit jaar is het ontwerp gepresenteerd met posters en een maquette (zie één van de foto’s). De meeste bezoekers reageerden enthousiast op de plannen. De gemeente is vervolgens in het najaar begonnen met de uitvoering van het plan. Een deel van het plan zal zogenaamd buurtgroen worden en zal door vrijwilligers worden onderhouden.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.