Buurttuin Dufay

Tjeerd Hulsman 07-11-2022
263 keer bekeken 0 reacties

“Een ontmoetingsplek, een groene rustplek, een oase in de versteende buurt, een plek om samen te tuinieren en jong en oud te verbinden op het oude schoolplein van ruim 450m2. Een fijne tuin voor, van en door de buurt met een repairwerkplaats om bewoners te leren repareren en duurzamer gebruik van spullen te stimuleren”.

Kern

Naam
Amsterdam Zuid langs Vondelpark

Aantal inwoners
16.000

Gemeente
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Stadsdorp Vondeldorp buurttuinwerkgroep

Doelstelling
Ontmoeting, samen doen, zingeving en verbinding in de buurt stimuleren

Aantal leden
500 leden Stadsdorp Vondeldorp en 40- 50 actieve tuinwerkgroep leden (de bouwers van de buurttuin)

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het stimuleren van laagdrempelige ontmoeting en samen iets ondernemen en organiseren zodat verbinding en tussen mensen en zingeving voor mensen in de buurt ontstaat.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@vondeldorp.nl

Project

Doelstelling
“Een ontmoetingsplek, een groene rustplek, een oase in de versteende buurt, een plek om samen te tuinieren en jong en oud te verbinden op het oude schoolplein van ruim 450m2. Een fijne tuin voor, van en door de buurt met een repairwerkplaats om bewoners te leren repareren en duurzamer gebruik van spullen te stimuleren”.

Beginsituatie
We hebben 5 jaar gewerkt aan het samen met zorgverleners, welzijn en de buurt om toveren van een oude school in een ontmoetingsplek en zorgcentrum voorde buurt. Basis voorzieningen om op een fijne manier met elkaar in de buurt te kunne wonen. Er is een buurtcafé in de oude gymzaal gerealiseerd en aan die gymzaal grenst een mooi oud schoolplein. Inmiddels is er toestemming om daar een tuin aan te leggen en daar zijn wij mee aan de slag gegaan, Een groep van 40-5- vrijwilligers bouwt de tuin momenteel op basis van een ontwerp van een tuinontwerpster. In 4 tot 6 dagdelen per week hebben wij de afgelopen 3 maanden met elkaar kennisgemaakt en hebben naar eigen kunnen een bijdrage aan dit resultaat geleverd. De reacties van de groep, maar ook van de omgeving (familie, andere buurtbewoners, Dufay zorgcentrum medewerkers, etc.) die de tuin in wording meemaken, zijn zeer positief. Met enthousiasme wordt door hen gesproken over hun buurttuin en hoe fijn het is om eraan mee te kunnen werken. Dagelijks komen er mensen langs om te kijken of planten te brengen en worden door de tuinwerkers enthousiast rondgeleid. De Dufaytuin lijkt nu al de ambitie, waarbij zingeving en verbinding centraal staan, waar te maken en een waardevolle ontmoetingsplek voor de buurt te worden samen met het Dufaycafé.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Zo ontstond een uniek breed gedragen ‘Buurttuin concept’ dat meer is dan een ontwerp op papier. Het Buurttuin concept omvat de wensen van de buurt en biedt ruimte voor zingeving. De wijze van totstandkoming door vrijwilligers, verbindt buurtbewoners, creëert eigenaarschap en herkenning en erkenning van het brede scala aan wensen en doelen. Met als overkoepelend hoger doel elkaar ontmoeten om samen te bouwen aan een fijnere buurt met oog voor elkaars behoeften aan contact. De signatuur laat zich duiden als een ‘Groene buurtontmoetingsplek’ met als naam ‘Dufaytuin’.

Onderdeel van een groter geheel
De buurttuin is onderdeel van een buurtcentrum waarbij positieve gezondheid centraal staat. ingevuld door - Ontmoeten, verbinden, verblijven, - Zingeving, meedoen, samen aanleggen, onderhouden en tuinieren; - Leren en kennisdelen - Duurzaam (waterbeheer en materialen) en biologisch tuinieren - Ecologische plek voor vogels, insecten, kleine zoogdieren en reptielen - Aansluiting bij de vele wensen qua beplanting en objecten

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle buurtbewoners kunnen genieten van de tuin en de terrassen die er komen. Met basisscholen hebben we projecten over gezonde voeding, het insectenhotel en het belang van groen in de stad. Ouderen kunne er tuinieren in verhoogde moestuinbakken. Dialooggesprekken worden georganiseerd op de banken in de tuin. Samen koken uit de pluktuin. Zo maar wat van de ideeën om de breedte van het bereik te verbeelden.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Dit jaar bouwen wij fase 1.met twee wadi's, vlinder eb bijen border, schaduw/stinze border, gemengde border, insectenhotel en watertrap met waterpomp voor kinderen. Volgend jaar fase 2 met de fruithoek, de pluktuin, de verhoogde vijver met moeras bakken, de grasbank en verhoogde borders, (eventueel) de repairkeet, de takken rillen, de waterschutting etc.en de

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
W hebben ene ontwerp laten maken met 23 bouwschetsen om zoveel als mogelijk zelf te kunnen doen. Voor fase 1 is dat uitstekend gelukt. Voor het vervolg is technisch advies wenselijk over de vijver en de repairkeet opzet.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Ale bouwwerken en beplanting gaan € 80.000-90.000 kosten Daarvan is fase 1 van € 30.000 eind november gereed en gefinancierd

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Subsidies en technische adviezen over waterbeheer, grondater gebruik, pompinstallatie, kappen van rotte populieren, fundering en waterdruk van bovengrondse vijver.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja graag zie hierboven

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Eén waardevolle tip van één van onze leden.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Technische adviezen over waterbeheer, grondater gebruik, pompinstallatie, kappen van rotte populieren, fundering en waterdruk van bovengrondse vijver.

Ontmoetingsplek

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen