Mozaïeken Ontmoetingbankjes.

Paul Ike 08-11-2022
321 keer bekeken 0 reacties

In 2023 willen we vijf betonnen bankjes (U-elementen) bekleden met een mozaïek en plaatsen op verschillende plekken in de wijk. Doel is dat daar veel buurtbewoners samen aan meewerken om met elkaar in contact te komen en het creëren van ontmoetingen na het plaatsen van de bankjes.

Kern

Naam
De wijk Noord-Oost De Bilt

Aantal inwoners
1.085 huishoudens (circa 4.000 inwoners)

Gemeente
Gemeente De Bilt

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt.

Doelstelling
De wijkvereniging bestaat sinds april 2021 en is gericht op verbetering van de fysieke leefomgeving en het versterken van de sociale cohesie in de wijk.

Aantal leden
De werkgroep bestaat uit acht personen die dit project voor de gehele wijk organiseren. Inmiddels zijn 180 huishoudens (met gemiddeld 3 personen) lid van de wijkvereniging, dit aantal groeit gestaag.

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ons team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en kennis, waardoor we gezamenlijk goed zijn in het ontwikkelen en realiseren van aansprekende activiteiten die een sterke samenhang vertonen waardoor het eindresultaat meer is dan de som der delen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@www.noordoostdebilt.nl

Project

Doelstelling
In 2023 willen we vijf betonnen bankjes (U-elementen) bekleden met een mozaïek en plaatsen op verschillende plekken in de wijk. Doel is dat daar veel buurtbewoners samen aan meewerken om met elkaar in contact te komen en het creëren van ontmoetingen na het plaatsen van de bankjes.

Beginsituatie
De wijk Noord-Oost De Bilt is een gemêleerde, groene woonwijk bestaande uit koopflats en eengezinskoopwoningen en seniorenappartementen (80%), sociale woningen (20%), een school, kleinschalig verpleeghuis en bedrijventerrein. Circa 28% van de inwoners is jonger dan 18, 43% tussen de 18 en 65 jaar en 29% ouder dan 65. Uit een recent onderzoek dat wij hebben gehouden onder alle wijkbewoners, blijkt dat mensen behoefte hebben aan meer zitplekken en meer momenten om elkaar op een gemakkelijke manier te ontmoeten in de buitenruimte.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door samen met buurtbewoners bankjes te maken volgens hun ontwerp en deze te plaatsen op plekken die zij belangrijk vinden slaan we meerdere vliegen in één klap: met een actieve bezigheid ontmoeten meer buren elkaar, zijn er straks meer zitplekken waar het fijn toeven is, de wijk wordt er mooier van. Ook krijgt het thema Dichter bij de natuur, dat vorig jaar is gestart, een extra impuls.

Onderdeel van een groter geheel
Het mozaïeken van de betonnen bankjes (zogeheten nietjes) is een onderdeel van het meerjarenproject Dichter bij de Natuur. De motieven op de bankjes worden ontworpen door de buurtbewoners, het thema is de natuur. De bankjes krijgen een plek in de gedichtenroute door de wijk. Andere onderdelen van Dichter bij de Natuur zijn een educatief programma in samenwerking met de school en het organiseren van allerlei ontmoetingen (wandelingen, kleine voorstellingen, et cetera).

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle wijkbewoners, ongeacht leeftijd. De wijk wordt er mooier van, mensen kunnen even zitten, de nietjes worden op mooie plekken gezet waar het goed toeven is.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De uitvoering wordt gecoördineerd en georganiseerd door de acht leden van een werkgroep bestaande uit leden van de wijkvereniging. Voor de volledige uitwerking is een projectplan opgesteld.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De begeleiding van het mozaïeken (workshops) door MirMoza uit De Bilt.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
1.500 euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Begeleiding workshops mozaïeken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ondersteuning ARCADIS niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een tip van iemand die eerder een project heeft aangevraagd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ervaring op doen met het betrekken van bewoners bij projecten in de wijk. Leren van andere projecten, ideeën krijgen.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

  • Iemand 26 November 2023
    Op 13 mei 2023 zijn de eerste serie bankjes voorzien van een mozaïek en naderhand verder afgewerkt. Op 23 september 2023 is de tweede serie gereedgekomen en vervolgens verder ingevoegd. Inmiddels hebben ook de drie sponsoren 1) Gemeente De Bilt, 2) Carel Nengerman Fonds en 3) het K.F. Hein Fonds hun toegezegde subsidie gestort. Alle bankjes zijn - zoals de bedoeling was - op allerlei plaatsen in de wijk geplaatst (zie project verslag).

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen