Voedselpark Slochteren

Janny Bolhuis 09-11-2022
384 keer bekeken 0 reacties

Het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Midden-Groningen, (in het bijzonder het dorp Slochteren), het tegengaan van eenzaamheid en daarnaast het verminderen van overgewicht. We werken aan een aantrekkelijke, zelfvoorzienende en saamhorige samenleving.

Kern

Naam
Slochteren

Aantal inwoners
2140

Gemeente
Midden-Groningen

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Voedselpark Slochteren

Doelstelling
Het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid aan de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Midden-Groningen.ngen, (in het bijzonder het dorp Slochteren), het tegengaan van eenzaamheid en daarnaast het verminderen van overgewicht. We werken aan een aantrekkelijke, zelfvoorzienende en saamhorige samenleving. Het Voedselpark is een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar ook minder mobiele mensen kunnen tuinieren.

Aantal leden
.Vier bestuursleden + 20 vrijwilligers

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het Voedselpark bestaat uit een moestuin gedeelte en een voedselbos gedeelte. De grondbewerking is minimaal, er wordt niet gespit en de grond zal bedekt zijn met een mulchlaag. Hierdoor zal de bodemkwaliteit kwaliteit verbeteren en de symbiose tussen plant en bodemschimmels gaat floreren, waardoor de gewassen gezond en weerbaar zijn. Met deze kennis kunnen wij andere initiatiefnemers helpen,

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
j.bolhuis@planet.nl

Project

Doelstelling
Het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Midden-Groningen, (in het bijzonder het dorp Slochteren), het tegengaan van eenzaamheid en daarnaast het verminderen van overgewicht. We werken aan een aantrekkelijke, zelfvoorzienende en saamhorige samenleving.

Beginsituatie
Met de inrichting van het moestuingedeelte en het Voedselbos gedeelte zijn we reeds enkele jaren bezig. Het project waar nu aan wordt gewerkt is het ontwikkelen van een ontmoetingsplek, waar ook mensen met een beperking kunnen tuinieren. Onze grote wens is nu het aanschaffen van verhoogde moestuinbakken, zodat mensen die gebruik maken van een rolstoel ook volledig kunnen deelnemen Hiervoor willen we graag gebruik maken van milieuvriendelijke materialen, passend binnen de filosofie van het Voedselpark. Daarnaast willen we voor de ontmoetingsplek goed zittende banken plaatsen, zodat mensen, die niet kunnen tuinieren wel van de omgeving kunnen genieten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid. Het tegengaan van eenzaamheid. Verder ontwikkelen van het park met als doel gezonde voeding voor mens en dier. Basisschoolleerlingen (en inwoners) worden zich bewust van afnemende bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Onderdeel van een groter geheel
De ontmoetingsplek is een centraal deel van het Voedselpark Slochteren.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het tot stand brengen van de ontmoetingsplek zal voordelen opleveren voor m.n. ouderen, die kunnen genieten van het zelf tuinieren en voor mensen die willen genieten van de natuur en van alles wat in het Voedselpark plaats vindt.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Hopelijk kan er een begin worden gemaakt met het plaatsen van verhoogde moestuinbakken.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Wellicht zal het plaatsen van goed zittende banken moeten worden uitbesteed.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Het ontwikkelen en inrichten van de ontmoetingsplek en het aanschaffen van banken zal in stadia moeten worden uitgevoerd vanwege het ontbreken van de benodigde financiën. Totaal verwachte kosten € 4.000,--.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Voor het ontwikkelen van goed zittende banken met daarbij één of twee tafels zal hulp gevraagd worden van de mannenschuur. (Een aantal mannen uit de omgeving .)

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ondersteuning bij het maken van het ontwerp voor het plaatsen van de verhoogde bakken en het inrichten van de ontmoetingsplek.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben eerder mee gedaan en zijn nu benaderd door Ken met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wat is essentieel voor het inrichten van een goede ontmoetingsplek? Hoe geven we publiciteit aan het Voedselpark en de ontmoetingsplek? Welke eisen zijn er voor banken/stoelen voor mensen met een beperking, zodat we voldoen aan het VN-Verdrag?

Afbeeldingen

Duurzaamheid

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen