Water voor de moestuin

oswald Velthuizen 09-11-2022
384 keer bekeken 0 reacties

Het slaan van een puls zodat we onze buurtmoestuin van water kunnen voorzien. De moestuin is onderdeel van de kinderboerderij en dient een sociaal, recreatief en educatief doel. Door het veranderde klimaat is een puls noodzakelijk geworden voor de watervoorziening.

Water voor de buurtmoestuin!

 

Kern

Naam
Moestuin Heidestein

Aantal inwoners
500 direct omwonende

Gemeente
Renkum

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Kinderboererij Heidestein

Doelstelling
Slaan van een puls in de moestuin

Aantal leden
ongeveer 85

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Participatietrajecten en crowdfundings acties, deze zijn bij ons erg geslaagd en hebben daardoor het bestaan van de Kinderboerderij en Moestuin op een duurzame manier kunnen waarborgen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@kinderboerderijheidestein.nl

Project

Doelstelling
Het slaan van een puls zodat we onze buurtmoestuin van water kunnen voorzien. De moestuin is onderdeel van de kinderboerderij en dient een sociaal, recreatief en educatief doel. Door het veranderde klimaat is een puls noodzakelijk geworden voor de watervoorziening.

Beginsituatie
We hebben nu een moestuin bij de kinderboerderij en deze wordt ook onderhouden door vrijwilligers uit de buurt. Nu is er alleen een IBC vat van 1000liter waarmee we regenwater opvangen echter is deze zo leeg in droge tijden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Als we water hebben kunnen we groente en fruit verbouwen en educatie geven over aspecten van kringlooplandbouw en over de biodiversiteit in de tuin. Ook gaat het ontmoeten dan meer plaatsvinden in de moestuin. Vrijwilligers kunnen met kinderen werken in de tuin, recreanten kunnen plaatsnemen op een bankje en genieten van de rust en de zelf gekweekte groenten kunnen door de vrijwilligers verwerkt worden.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, de moestuin is in samenhang met de Kinderboerderij waar ook veel ontmoeten met de buurt plaatsvindt.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle omwonenden en dorpsbewoners

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We zijn begonnen met 300m2 bramenstruiken te ruimen met de hand (spitten/trekken/plukken) omdat we hier meer groente bedden willen aanleggen. Zo gauw geld bij elkaar is voor het slaan van de puls gaan we zelf de sleuven graven om stroom te trekken zodat de pomp kan draaien en sleuven graven voor de waterleidingen, zodat we koppelpunten krijgen in de moestuin en op de kinderboerderij.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het daadwerkelijk slaan van de puls

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Een puls slaan kost ongeveer 3500,- euro (inclusief opvoerpomp) Materiaal waterleiding/ stroomkabel/ goten/ 450,- Eten en drinken vrijwilligers 35,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee/Ja alle vrijwilligers uit de buurt, we doen het samen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
ja, op welke plek in de moestuin we het beste de puls kunnen slaan en hoe diep we moeten.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Ander buurtproject namelijk Steen voor steen vertelde ons over deze subsidie regeling

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
De kennis waar we het beste onze puls kunnen slaan

Afbeeldingen

Moestuin

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen