Eco Wadi - Pluktuin Mariaheide

Roy Vervenne 09-11-2022
1786 keer bekeken 0 reacties

Een unieke combinatie van biodiversiteit, duurzaamheid, ecologie (afkoppeling hemelwaterafvoer) en educatie waar ook het sociaal belang centraal staat. Een pluktuin, een mooie ontmoetingsplek welke mensen samenbrengt en de leefbaarheid vergroot. Jong en oud, rolstoelvriendelijk en inclusief.

Kern

Naam
Mariaheide

Aantal inwoners
1.700

Gemeente
Meierijstad

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Eco Wadi - Pluktuin Mariaheide

Doelstelling
Aanleg van een sociale ontmoetingsplek, het samenbrengen van gemeenschap (incl. ouderen en mindervaliden) verbetering van de leefbaarheid en de biodiversiteit

Aantal leden
6 leden in de stuurgroep, 82 direct ondersteunende, 228 leden

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De stuurgoep bestaat uit leden met elk een eigen kracht, een bestuurlijk persoon (tevens lid van de Dorpsraad), een ervaren hovenier en een tender-coordinator bij een bedrijf in de civiele techniek. Een zorgmedewerker en een ondernemer. Al deze initiatiefnemers met hun eigen kwaliteit hebben gezamenlijk met de direct omwonende, geïnteresseerde en vrijwilligers in de buurt het plan eerst goed omschreven, getoetst bij de gemeentelijke instanties en hun kennis en netwerk aangesproken voor realisatie. De toegevoegde waarde; kennis van de natuur, infrastructuur en ecologische (duurzame) kennis, de bestuurlijke routes, het welzijn van de mens en de voorafgaande onderzoeken (buurtonderzoek). Uiteraard hebben we tijdens de realisatie de kracht van de initiatiefnemers, maar ook die van de vele vrijwilligers optimaal mogen en kunnen benutten. Het ontbrak niet aan creativiteit, daad- en wilskracht, maar dankzij de positieve en vrijgevige inzet van een geweldig grote groep vrijwilligers die elkaar en het project ondersteunde is het uitgegroeid tot zoals in de media omschreven "een groene parel" binnen de gemeente Meierijstad.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
r.vervenne@outlook.com / info@hurkmansgazon.nl

Project

Doelstelling
Een unieke combinatie van biodiversiteit, duurzaamheid, ecologie (afkoppeling hemelwaterafvoer) en educatie waar ook het sociaal belang centraal staat. Een pluktuin, een mooie ontmoetingsplek welke mensen samenbrengt en de leefbaarheid vergroot. Jong en oud, rolstoelvriendelijk en inclusief.

Beginsituatie
Buurtonderzoek heeft plaatsgevonden om de draagkracht en wensen van bewoners te toetsen. Plannen gemaakt en deze gedeeld, handtekeningen opgehaald om de draagkracht te bevestigen. Contact opgenomen met de gemeentelijke instanties om het project te toetsen en het ontkoppelen van de hemelwaterafvoer te regelen. Begroting samengesteld aan de hand van de ontwerpschetsen. Andere goede doelen betrokken bij het project (NL-Doet voor het maken van een insectenhotel). Vogelkastjes door de lokale vogelvereniging. Vrijwilligers welke bomen en ander zaken doneren en beschikbaar stellen. Bedrijven die belangeloos mensen bereid vinden en mee-investeren om een uniek project te realiseren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het geeft de gehele buurt de mogelijkheid een stukje toe te voegen aan de leefbaarheid van Mariaheide. Samenkomen, de buurt, inclusief ouderen, weghalen uit een sociaal isolement in een mooie omgeving. Saamhorigheid creëren op een duurzaam en ecologisch verantwoorde plek. Mensen de mogelijkheid geven te genieten van de natuur in een mooi toegankelijke pluktuin. Met de voordelen, groen in eigen beheer, leefbaarheid vergroten, ecologisch verantwoord door de aanleg van een eco wadi en de ontkoppeling van de hemelwaterafvoer van het riool.

Onderdeel van een groter geheel
De verbetering van de leefbaarheid in Mariaheide, het creëren van saamhorigheid en verdraagzaamheid met een duurzaam ecologisch verantwoord standpunt. Mensen laten begrijpen dat het tijd is om de omgeving duurzaam te omarmen en voor elkaar open te staan. Dit is meer dan gerealiseerd, een grote hoeveelheid vrijwilligers heeft de handen uit de mouwen gestoken en de initiatiefnemers weken, maanden ondersteund op alle mogelijke vlakken. Het resultaat een prachtige pluktuin waarvan groot en klein, jong, oud en mindervalide dankbaar gebruik maakt.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het gehele dorp, inclusief ouderen en mindervalide, aangezien we de wandelroute door de pluktuin toegankelijk hebben gemaakt voor groot en klein, jong en oud, minder goed ter been of met een rollator, rolstoelen of ander hulpmiddel. Tevens hebben we gezorgd voor voldoende rustpunten en plakken waar de mensen rustig plaats kunnen nemen om te genieten en bij te komen. Inmiddels hebben we ook een groet hoeveelheid "fans"uit de omliggende dorpen welke regelmatig de EcoWadi bezoeken en vol lof spreken over hetgeen gerealiseerd is. De ecologische aspecten van de EcoWadi dragen ook op een andere manier nog een steentje bij aan de leefbaarheid in de omgeving. De bewoners die op dat deel van het riool aangesloten zitten hebben minder last van het riool hebben tijdens hevige buien. Dit omdat de Eco-Wadi het hemelwater opvangt waardoor dit niet het riool belast en dient te worden afgepompt naar de waterzuiveringsinstallatie.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Na een uitvoerige ronde van plannen en begroten, draagvlak creëren en informeren mochten we door na de volgende fase, de realisatie! De vaart erin houden en alvast beginnen, de start hoeft niet te betekenen dat alles in beton gegoten dient te zijn, dit is voor ons een belangrijke fase geweest welke we parallel hebben laten lopen met het verzamelen van financiële middelen, giften, schenkingen en sponsoring. Tegelijkertijd hebben we gewerkt aan de vergunningen en andere bijkomende zaken en duidelijk oog gehouden op alle aspecten en bijkomende zaken. De hulp van de gemeente is meer dan geweldig geweest en wij zien een blijvende ondersteuning van hun kant. Erg fijn in de samenwerking op alle vlakken van de buurtadviseur tot aan de burgemeester, de media er omheen en ga zo maar door. Alles wat is gerealiseerd is gerealiseerde door de initiatiefnemers en vrijwilligers. De gemeente heeft zorg gedragen voor de afkoppeling van het riool.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De ontkoppeling van de hemelwaterafvoer

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Circa 8.000 Euro gezien de huidige raming van kosten. De kosten voor het rolstoel-toegankelijk maken van de Pluktuin zijn een redelijke extra kostenpost maar wel cruciaal gezien de vergrijzing van het dorp, het vergroten van de leefbaarheid en de saamhorigheid.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De Dorpsraad, de gemeente en andere goede doelen zoals NL Doet. NL Doet in combinatie met vrijwilligers en sponsoren is ingezet voor het vervaardigen van het insectenhotel. Lokale ondernemers hebben sponsoring, materiaal en expertise geleverd voor het grondverzet. Bewoners en vrijwilligers (donatie van bomen etc.) en ondernemers hebben grootschalig hun diensten aangeboden in de vorm van sponsoring van materialen en diensten.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Niet direct nodig maar een toetsing is natuurlijk altijd welkom. We hebben de kennis in huis, maar een tweede visie is welkom, niet noodzakelijk! De gemeente heeft de plannen gezien en de plannen zijn doorgerekend met waterbeheer en ander instanties.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Vanuit de Gemeente Meierijstad kregen wij de tip ons in te schrijven bij Kern met Pit. Vanaf dat moment hebben we op fijn samen mogen werken met onze contactpersonen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondersteuning in de realisatie, het mogelijk delen van kennis. Zowel voor ons extra kennis te vergaren maar ook onze kennis te delen. Op deze wijze kunnen we misschien andere dorpen, buurten en verenigingen aansporen een gelijk initiatief te starten om een ongebruikt stukje grond/weiland zonder bouwbestemming en extra kosten voor de gemeente in onderhoud, inzetten voor de complete bevallingen van een dorp.

Afbeeldingen

Eco Wadi Pluktuin Mariaheide - Timeline

Toegevoegde bestanden

Duurzaamheid

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen