Spelen in Buinerveen: Boerenerf

Ina Veenstra 09-11-2022
652 keer bekeken 0 reacties

Wij willen met het realiseren van een speeltuin de kinderen in Buinerveen/Nieuw-Buinen West de mogelijkheid bieden om in een veilige sfeer hun grenzen te verleggen, beweging te stimuleren en een positieve houding tegenover flora en fauna, duurzaamheid en het milieu te ontwikkelen. Ook zal een speeltuin de creativiteit versterken en de sociale vaardigheden vergroten. De speeltuin is uniek in het dorp en (groot)ouders/verzorgers hoeven niet meer andere dorpen of gemeentes te reizen. De speeltuin

Kern

Naam
Buinerveen/Nieuw-Buinen West

Aantal inwoners
1150

Gemeente
Borger-Odoorn

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Buiten Spelen Buinerveen (werkgroep)

Doelstelling
De werkgroep stelt zichzelf als doel, alle kinderen samen in een veilige omgeving onbeperkt buiten te laten spelen in de natuurspeeltuin. De tuin moet speelplezier geven aan alle kinderen, ook kinderen met een beperking of gedragsproblematiek. Spelen in en met de natuur integreert de motorische, zintuiglijke, sociale en cognitieve intelligentie van kinderen. Zo wordt spelen in de natuurspeeltuin onbewust veel leren en ervaringen opdoen. En dat doen we het liefst samen… Daarnaast biedt het ruimte voor het verrijken van creativiteit en vergroot het de sociale vaardigheden. Een speeltuin prikkelt de zintuigen en maakt kinderen bewust van hun omgeving, natuur en milieu. De speeltuin vult tevens zijn rol in als ontmoetingsplek voor (jong)volwassenen, ouders en andere buurtbewoners.

Aantal leden
Plaatselijkbelang 6 leden en de werkgroep onderdeel van plaatselijkbelang Buiten Spelen Buinerveen 5 leden (vrijwilligers)

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben ondertussen veel ervaring hoe je een plan schrijft voor een speeltuin en op welke manier je de gemeente en andere organisaties hierbij betrekt.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Stichtingbsb@hotmail.com

Project

Doelstelling
Wij willen met het realiseren van een speeltuin de kinderen in Buinerveen/Nieuw-Buinen West de mogelijkheid bieden om in een veilige sfeer hun grenzen te verleggen, beweging te stimuleren en een positieve houding tegenover flora en fauna, duurzaamheid en het milieu te ontwikkelen. Ook zal een speeltuin de creativiteit versterken en de sociale vaardigheden vergroten. De speeltuin is uniek in het dorp en (groot)ouders/verzorgers hoeven niet meer andere dorpen of gemeentes te reizen. De speeltuin

Beginsituatie
Op dit moment is er geen speeltuin in de nabije omgeving. De dichtstbijzijnde vergelijkbare speeltuin is op minimaal 10 kilometer afstand. Veertien jaar geleden is er geprobeerd een speeltuin op te richten in Buinerveen/Nieuw-Buinen West. De inwoners en basisschoolleerlingen zijn destijds benaderd. De kinderen hebben in die tijd een maquette gemaakt over wensen voor de speeltuin. De dorpskrant van Buinerveen/Nieuw-Buinen West is destijds betrokken geraakt als communicatiemiddel om te ondersteunen in het realiseren van een speeltuin. In het dorpsomgevingsplan van 2008 is dit project tevens beschreven. Helaas is het tot nu toe niet gelukt om de speeltuin daadwerkelijk op te richten. Desondanks blijkt dat nu, veertien jaar later nog steeds een behoefte bestaat aan openbare speelgelegenheid voor kinderen. Odoorn. Voor de inrichting van de speeltuin hebben we de hulp ingeroepen van de leerlingen van de plaatselijke basisscholen. De leerlingen mochten zelf aangeven wat zij het liefste wensen voor hun speeltuin. Een kabelbaan, speelhutten en klimmuren en nog een groot aantal andere spannende en leuke ideeën zijn de revue gepasseerd. Voor het ontwerp van de speeltuin is een professionele partij ingeschakeld

Verbeteringen voor de woonomgeving
In een speeltuin kunnen kinderen op een speelse manier kennis maken met de natuur. Buinerveen/Nieuw-Buinen West heeft geen speeltuin en in de nabije omgeving is het aanbod schaars. Realisatie van een speeltuin in Buinerveen/Nieuw-Buinen West betekent daarom, naast een fijne speelplek, een verrijking van de leer- en ontwikkel mogelijkheden van onze (jonge) inwoners. Ouders hoeven niet meer met hun kinderen elders heen om te spelen. Ouderen kinderen kunnen zelfstandig naar de speeltuin om andere kinderen te ontmoeten.

Onderdeel van een groter geheel
Onderdeel van Nieuwbouwplan Zuidonder in Buinerveen met projectontwikkelaar Explorius.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De speeltuin is voor iedereen toegankelijk en richt zich primair op alle kinderen van 2 tot 14 jaar uit Buinerveen/Nieuw-Buinen West en omgeving. Behalve dat de kinderen er kunnen spelen, is de speeltuin ook een ontmoetingsplek voor ouders, verzorgers en dorpsgenoten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Behalve het aanleggen van een aantrekkelijke speeltuin zal ook beheer en onderhoud georganiseerd worden. De werkgroep zal onder de hoede van Plaatselijk Belang de leiding nemen om het beheer en onderhoud van de speeltuin op langere termijn in stand te houden. Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd. De werkgroep voert de werkzaamheden rondom het realiseren van de speeltuin uit samen met vrijwilligers. Hieronder vallen de schriftelijke plannen, in kaart brengen en onderhouden van de financiën en communicatie.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het plaatsen van de toestellen en het gereedmaken van de grond wordt uitbesteed.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 52000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
vrijwilligers worden gevraagd voor het realiseren van de speeltuin en het onderhoud.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
misschien

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Kern met Pit is ons bekend van andere projecten die steun hebben gehad van Kern met Pit. De voorzitter van plaatselijkbelang was bij een bijeenkomst aanwezig geweest waar Kern met Pit aanwezig was om informatie te geven voor subsidie aanvragen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen een bijdrage te krijgen voor onze speeltuin en eventueel begeleiding bij daar waar we nog tegen aan gaan lopen.

Afbeeldingen

Speeltuin

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen