Huiskamers Overbetuwe; VERBINDING over dorpsgrenzen heen.

Hester van Aalst 09-11-2022
413 keer bekeken 0 reacties

Aandacht geven aan sociale ontmoeting & verbinding en versterken sociale samenhang in elk dorp en ook tussen alle Huiskamers binnen de gemeente Overbetuwe. Elkaar vinden, ondersteunen en helpen om doelstellingen te realiseren, passend bij cultuur/identiteit van het dorp. Tegengaan van eenzaamheid.

Kern

Naam
Overbetuwe (gemeente)

Aantal inwoners
48000

Gemeente
Overbetuwe

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Huiskamers Overbetuwe

Doelstelling
Het ontmoeten en verbinden een concrete plek geven en stimuleren binnen de gemeenschap

Aantal leden
Huiskamers Overbetuwe wordt mogelijk gemaakt door 200 vrijwilligers.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis aanwezig betr. Ontmoeten en verbinden voor jong en oud, organiseren van laagdrempelige activiteiten, werven en betrokken houden van vrijwilligers. Organiseren van cursussen voor en bezoekers en voor vrijwilligers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Info@huiskamersoverbetuwe.nl

Project

Doelstelling
Aandacht geven aan sociale ontmoeting & verbinding en versterken sociale samenhang in elk dorp en ook tussen alle Huiskamers binnen de gemeente Overbetuwe. Elkaar vinden, ondersteunen en helpen om doelstellingen te realiseren, passend bij cultuur/identiteit van het dorp. Tegengaan van eenzaamheid.

Beginsituatie
In Driel en Elst bestaan de huiskamers nu ruim 5 jaar en inmiddels is er in elk dorp binnen gemeente Overbetuwe een huiskamer gerealiseerd, in totaal zijn er 10 huiskamers. Hier komen wekelijks inwoners voor een kopje koffie/thee, een ontmoeting, een praatje, persoonlijke aandacht, hulpvraag etc. Er ontstaan vriendschappen, er worden verhalen gedeeld en er is een luisterend oor voor iedereen. "De Huiskamer van…" is niet meer weg te denken uit de samenleving in gemeente Overbetuwe; het zorgt voor versterking van de gemeenschap, vermindering van eenzaamheid, een plek in het zg voorliggend veld, een plek waar er persoonlijke aandacht is, geluksmomenten worden gedeeld en nog veel meer. 10 huiskamers, allemaal verschillend, passend bij cultuur en identiteit van het dorp, maar ook duidelijke overeenkomsten, die terug komen in de waarden die op de flyers staan. Elke Huiskamer heeft inmiddels eigen flyer, waarbij voorkant en logo identiek en herkenbaar is en op de achterkant staat info betr. huiskamer gepresenteerd. Ook komen de contactpersonen van de verschillende huiskamers inmiddels in een zg netwerkbijeenkomst bij elkaar(4 per jaar), om van gedachten te wisselen, elkaar te ondersteunen, ideeën uit te wisselen en elkaar te versterken; de onderlinge cohesie wordt steeds sterker en er is een duidelijke groei in samenwerking in breedste zin van het woord. Inmiddels worden voor zowel bezoekers als voor vrijwilligers bijeenkomsten/cursussen georganiseerd, zoals "Digitale weerbaarheid senioren" (bezoekers) samenwerking tussen huiskamers met politie en gemeente. Cursus dementievriendelijkheid en reanimatie voor vrijwilligers. De eerste valpreventiebijeenkomst m.b.v. een slimme vloermat is ook een feit(in Huiskamer van Elst) en dit wordt in 2024 uitgerold in alle huiskamers Overbetuwe, dit in kader van preventie akkoord vanuit gemeente. Om de Huiskamers Overbetuwe een stem te geven, is er een podcast opgenomen, waarbij bezoekers, vrijwilligers per huiskamer aan het woord komen; de kinderburgemeester van gemeente Overbetuwe, presenteert het geheel, in kader van verbinding jong en oud. De podcast zal op de website van Kern met Pit en op 20 januari 2024 worden gepresenteerd. Ook komt deze podcast op de nieuwe website van de huiskamers Overbetuwe: www.huiskamersoverbetuwe.nl. Ook kan er door het scannen van een QR code, deze podcast beluisterd worden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het bieden van een sociale omgeving en content voor verschillende doelgroepen. Gericht op verbinding en ontmoeting en zeker op vermindering eenzaamheid. Door het geven van voorlichting en informatie op gebied van div. Thema’s, kan het welzijn en veiligheid en gezondheid van bezoekers worden vergroot. Maar ook het gevoel er (weer) bij te horen, voor zowel bezoekers als voor de grote groep vrijwilligers (200), die deze ontmoetingsplekken mogelijk maken. Sociale kwaliteit van leven en het welzijn vergroot; "Wij van de huiskamer...." Ook de vindbaarheid naar een laagdrempelige ontmoetingsplek is toegenomen en er worden veel activiteiten georganiseerd, voor ieder wat wils. De ontwikkelingen zijn in vorige blokje al omschreven, maar een feit is dat de Huiskamer een begrip is geworden in gemeente Overbetuwe, voor de inwoner een laagdrempelige, veilige ontmoetingsplek om naartoe te gaan en voor inwoners die vrijwilliger zijn een toegevoegde sociale en waarde heeft. voor beide groepen is de huiskamer een moment van GELUK.

Onderdeel van een groter geheel
Ja. We zijn eerst begonnen in een dorp, toen over de dorpsgrenzen heen gegaan en inmiddels is er ook belangstelling voor dit concept vanuit andere gemeenten. Nog even en we gaan ook over provinciegrenzen heen; hoe gaaf is het als er Huiskamers komen in heel Nederland. En er voorbij gegaan wordt aan wijk-, dorps- en gemeente- en provinciegrenzen en er krachten worden gebundeld en samengewerkt in kader van verhogen welzijn en aandacht voor de medemens in alle facetten en de wereld wat mooier/gelukkiger te maken.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Eigenlijk alle bewoners, jong en oud. We zien in de praktijk wel een hoog gehalte grijs, haha. Er is veel aandacht voor verbinding tussen jong en oud, door middel van verschillende activiteiten, bijv. basisschoolleerlingen komen in de huiskamer met verschillende projecten. de podcast Huiskamers Overbetuwe is opgenomen met behulp van de kinderburgemeester. Ook hebben HAN studenten opdrachten in de huiskamers. Ook voor hen die nog niet als bezoeker binnen willen komen, is er de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan, waarbij wordt gekeken naar talenten en kwaliteiten, voor ieder is er een plek. Huiskamers opereren inclusief, dat betekent iedereen is welkom.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Netwerkbijeenkomsten organiseren, gericht op versterken onderlinge samenhang en samenwerking Organiseren van thema bijeenkomsten Cursussen vrijwilligers initiëren en uitrollen Aandacht en uitvoering geven aan preventie akkoord vanuit gemeente, o.a. valpreventie Duidelijke positie innemen in voorliggend veld Podcast Huiskamers Overbetuwe Flyers Huiskamers Overbetuwe ontwikkelen, gericht op uniformiteit en herkenbaarheid Website Huiskamers Overbetuwe ontwikkelen Samenwerking met professionele organisaties door o.a. schillen om de huiskamers te ontwikkelen, zoals Opbouwwerkers en sociaal team en o.a. buurtzorg en casemanagement Start maken met sociale impact meting doen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Flyers laten ontwikkelen en drukken, podcast opnemen, cursussen en Impact meting

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Op dit moment kan ik hier nog niets over vertellen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja bijv. Alliantie Gelderland, Zorgbelang inclusief. Professionele organisaties, o.a. drukwerkdeal en fitkast (podcastbedrijf). Forte Welzijn (welzijnsorganisaties)

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Interesse voor ondersteuning bij sociale impact meting. En ook sommige huiskamers hebben geen eigenlocatie, wat wel wenselijk is, graag hierover meedenken en advisering.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben al een keer mee gedaan met Huiskamer van Elst.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies betreffende opzetten multi functioneel centra in de dorpen die dit nog niet hebben en ook hoe je impact meting kan doen sociaal versus economisch.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen