AnderHalfweg

Theo Klein Gunnewiek 10-11-2022
1589 keer bekeken 0 reacties

Na aankoop van het voormalig café in 2021, willen we in 2023 het pand voor € 600.000,- renoveren. Hiervoor is de bouwcommissie AnderHalfweg opgericht. Op dit moment hebben zij € 400.000,- aan subsidies binnengehaald, de overige gelden worden beschikbaar gesteld door Katalys en de Rabobank.

Kern

Naam
Voor-Beltrum en Avest (vanaf nu te noemen Voor-Beltrum)

Aantal inwoners
650

Gemeente
Berkelland

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Halfweg

Doelstelling
Dankzij de inwoners en verenigingen van Voor-Beltrum hebben we voormalig café Halfweg aan kunnen kopen als buurthuis d.m.v. schenkingen, leningen en uitgifte certificaten. De verbouwing van het buurthuis met twee aangrenzende woningen is bijna afgerond.

Aantal leden
Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, verder zijn er ca. 75 vrijwilligers die bijdragen een de verbouwing en/of zitting hebben in diverse commissies.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben een uitgebreid beleids- en projectplan gemaakt op basis waarvan e.e.a. is/wordt gerealiseerd en we zijn ervan overtuigd dat ook andere kleine kernen die voor een soortgelijke keuze en/of beslissing staan veel voordeel kunnen hebben van ons plan.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
anderhalfweg@gmail.com

Project

Doelstelling
Na aankoop van het voormalig café in 2021, willen we in 2023 het pand voor € 600.000,- renoveren. Hiervoor is de bouwcommissie AnderHalfweg opgericht. Op dit moment hebben zij € 400.000,- aan subsidies binnengehaald, de overige gelden worden beschikbaar gesteld door Katalys en de Rabobank.

Beginsituatie
We zijn sedert 2021 eigenaar van het pand dankzij de Werkgroep AnderHalfweg, inwoners en verenigingen. Daarnaast een aanvullende lening van de RABO bank. Op dit moment is de bouwcommissie bezig met het uitvoeren van de plannen voor een grondige, noodzakelijke verbouwing die mede mogelijk wordt gemaakt door de € 400.000,- subsidies die binnengehaald zijn, verder lopen er nog een aantal subsidieaanvragen. We hebben ook een goed gesprek gehad met de KNHM (Pieter Rozema en Matthijs Almekinders), zij zijn bereid om ook een aanvullende lening te verstrekken (min. 50 K max. 150 K) Voorjaar van 2023 zal de verbouwing starten m.b.v. plaatselijke bedrijven en vele vrijwilligers (ruim 100 ingezetenen) Verder informeren wij de bevolking d.m.v. ons contactblad Halfweg Ni-js. U begrijpt elke Euro is welkom.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De bevolking van de buurtschap Voor-Beltrum kenmerkt zich door een open en sterke maatschappelijke saamhorigheid en groot gevoel voor sociale cohesie. Dit komt tot uiting in het actieve verenigingsleven in Voor- Beltrum. Vele inwoners zijn lid van één of meerdere verenigingen. Er zijn verschillende verenigingen die in het buurtschap actief, tezamen verantwoordelijk voor de programmering van activiteiten op verschillende terreinen zoals: sport, welzijn, cultuur en zorg. Door de gezamenlijke aankoop en verbouwing het gemeenschapsgevoel alleen maar sterker worden aangezien het nu "ons" buurthuis is. Het pand zal uitgebreid worden en biedt zodoende nog meer mogelijkheden.

Onderdeel van een groter geheel
De verbouwing is zoals reeds aangegeven in ons beleids- en projectplan een onderdeel van het geheel (aankoop en verbouwing).

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners en leden van het buurschap Voor-Beltrum en Avest hebben voordeel van ons project.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De gehele voorbereiding wordt gedaan door hoofdzakelijk vrijwilligers die zitting hebben in zowel Werkgroep- als Bouwcommissie AnderHalfweg. Verder zullen de sloopwerkzaamheden en een deel van de afbouw worden verricht door de vele vrijwilligers die zich aangeboden hebben vanuit de gemeenschap.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Om de vaart er in te houden worden de belangrijkste onderdelen (bouwen, installaties, elektrisch) uitgevoerd door professionele (lokale) bedrijven.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten zullen naar verwachting € 645.000,- bedragen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We maken gebruik van de kennis en kunde van een 2-tal architecten en een bouwkundige. Verder krijgen we ondersteuning van de Provincie aangaande energie. We zijn daar als een pilotproject aangemerkt waar we erg blij mee zijn ten tijde van het energievraagstuk.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Graag zou de bouwcommissie gebruik willen maken van ondersteuning door Arcadis, met name op het gebied van waterbeheer en technische oplossing met betrekking tot energie en elektriciteit.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een naburig buurtschap Zwolle (bij Groenlo), zij hebben € 1000,- ontvangen voor het contactblad en vervolgens via de KNHM (de heren Rozema en Almekinders). Ook wij hebben een contactblad: Halfweg Ni-js, gedurende het komende jaar zullen we extra kosten maken om de bevolking te informeren.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Zoveel mensen zoveel zinnen, ook met betrekking tot het ontwerp van het pand. Op het gebied van communicatie zou advies welkom zijn, aangezien we alle neuzen dezelfde kant uit willen hebben en houden. De bouwcommissie heeft zelf een communicatie deskundige maar als bestuur is bovengenoemd verzoek wenselijk.

Afbeeldingen

Stem op ons project voor de ‘Gouden Pit’!

KernmetPit 23 Trofeewinnaar GE Stichting Halfweg

Halfweg 2024: voor en na de verbouwing

Naoberschap in Voor-Beltrum: RTL Nieuws bij Halfweg (31 oktober 2023)

Buurthuis

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen