Mijnverleden Staatsmijn Maurits

Marcel Mastenbroek 10-11-2022
744 keer bekeken 1 reacties

Aandacht te schenken aan het rijke mijnverleden van de gemeente en een (visuele)verbinding tot stand te brengen tussen het verleden van de stad met de hedendaagse (leef)omgeving, waarbij zowel oud als jong zich in herkent. In de loop der jaren heeft de stad verschillende transformaties doorgemaakt.

Woensdag 20 december 2023 heeft de werkgroep haar evaluatie over 2023 met een doorkijk naar 2024 gestuurd naar alle partners en subsidiënten. Deze evaluatie geeft u inzicht in alle aktiviteiten 2023 en plaatst het project Mural Julianatunnel hierdoor in een bredere context.

Kern

Naam
Stadsdeel Geleen

Aantal inwoners
31.670 inwoners waarvan 4.300 in Geleen Centrum en 7.600 in Lindenheuvel

Gemeente
Sittard-Geleen

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Mijnverleden Staatsmijn Maurits

Doelstelling
Op 01 september 2022 was het 55 jaar geleden dat de sluiting van staatsmijn Maurits te Geleen een feit werd. Een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis, aangezien het mijnverleden van grote betekenis is geweest voor de inwoners, de opbouw van (wijken van) Geleen en de omliggende regio. De werkgroep: Mijnverleden heeft het initiatief genomen om in 2022 de mijngeschiedenis opnieuw prominent op de kaart te zetten middels het organiseren van tal van activiteiten. Doelstelling is het rijke mijnverleden weer onder de aandacht te brengen bij burgers, bij zowel de oude als de jongere generatie . Zonder het verleden te kennen is ook geen toekomst mogelijk. Daarnaast dit ook visueel te verankeren middels het aanbrengen van een tweetal murals waardoor het verleden met het heden wordt verbonden. Zowel oud als jong zal zich hierin moeten herkennen. Het centrum en de omgeving heeft in zich de loop van 100 jaar verschillende keren opnieuw uitgevonden. Van landbouw, kolen naar chemie en nu naar innovatie en duurzaamheid.

Aantal leden
Heemkundevereniging, Centrummanagement, Stichting Limburg Murals, Stadslab Geleen, Mijnmuseum D’r Bickel en enkele burgers.

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Hoe zet je de geschiedenis van de stad al dan niet in relatie tot de huidige leefomgeving van de burgers weer op de kaart en op het netvlies van jong en oud.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
m.mastenbroek@ziggo.nl

Project

Doelstelling
Aandacht te schenken aan het rijke mijnverleden van de gemeente en een (visuele)verbinding tot stand te brengen tussen het verleden van de stad met de hedendaagse (leef)omgeving, waarbij zowel oud als jong zich in herkent. In de loop der jaren heeft de stad verschillende transformaties doorgemaakt.

Beginsituatie
In 2022 heeft de werkgroep tal van activiteiten uitgevoerd, waarbij aandacht is geschonken aan het rijke mijnverleden van de gemeente. Om dit ook verleden met het heden structureel te verankeren in het centrum en aangrenzende wijken is het initiatief ontstaan om een muurschildering (mural) aan te brengen aan de Julianatunnel. Deze tunnel uit 1931 is een gemeentelijk monument en aangelegd om voor het transporteren van kolen van de Staatsmijn Maurits alsmede als toegangsweg te dienen naar de ingang van de Staatsmijn Maurits en de aangrenzende wijk Lindenheuvel en het centrum. De gemeente en NS Prorail heeft inmiddels positief gereageerd op dit initiatief. Momenteel wordt dit project uitgewerkt, de benodigde subsidieverstrekkers aangeschreven en lokale kunstenaars benaderd. De Uitvoering is gepland in 2023.

Verbeteringen voor de woonomgeving
* De muurschilderingen (murals) maken de gemeente leefbaarder en aantrekkelijker * Ze zijn zichtbaar en vrij toegankelijk, waardoor iedere inwoner ervan kan genieten. * De muurschilderingen zijn kleurrijk en brengen kleur aan de omgeving * Murals kunnen educatief werken * Murals zijn visuele herinneringen die doorgegeven kunnen worden aan de volgende generatie; waar komt de stad vandaan: verleden, heden, toekomst * De Julianatunnel is nauw verbonden aan het rijke Mijnverleden van Geleen en vertelt via de muurschildering het verhaal van de stad in relatie tot de Maurits * De inwoners zijn trots op het verleden en heden van de stad en dat kan vorm gegeven worden via een mural * Het aankleden van en kleur geven aan de omgeving; * Kleur geven aan deze verbindingsweg die anders onopgemerkt blijft voor de passanten * Muurschilderingen identificeren het verleden, heden en de toekomst van de stad * Visuele herinneringen worden doorgegeven aan de volgende generatie; waar komt de stad vandaan: verleden, heden toekomst

Onderdeel van een groter geheel
Ja, in 2022 zijn al tal van activiteiten uitgevoerd om aandacht te schenken aan het rijk Mijnverleden. Extra aandacht wordt geschonken aan jongeren, scholen etc. Ook voor 2023 staan er incidentele activiteiten gepland . Voor 2023 is ook een nieuw structureel project bedacht, te weten het aanbrengen van een tweetal murals. Daarnaast worden verzorgingstehuizen en scholen bezocht om gastlessen te geven over de geschiedenis van onze Mijnen van vroeger

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Geleen en in het bijzonder de bewoners van het Centrum en de wijk Lindenheuvel. Hopelijk wordt dit project gezien als een upgrading van hun omgeving en welk recht doet aan de rijke geschiedenis van hun omgeving.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In 2023 worden tal van incidentele projecten opgepakt (zie bijlage). Ook wordt een tweetal mural aangebracht aan de julianatunnel van Geleen

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De twee murals worden gemaakt door kunstenaars. Via (burger)participatie wordt een ontwerp uitgekozen uit een aantal inzendingen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De kosten van de incidentele activiteiten van de werkgroep zijn financieel afgedekt door enkele sponsoren. Het nieuwe project te weten de twee murals is geraamd tussen de €20.000 en € 24.000. De kosten zijn iets hoger in verband met de eisen die gesteld worden aan het aanbrengen van een kunstwerk aan een gemeentelijk monument. Inmiddels is € 9000 toegezegd door de werkgroep, Stichting Limburg Murals, de gemeente en de Rabobank. Voor het resterend bedrag ad € 16.000 wordt aanvullende financiering gezocht o.a. bij Kern met Pit.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja naast de vast partners als Stichting Limburg Murals en de Heemkundevereniging is hulp gevraagd van het Stadslab Geleen, Prorail en de gemeente.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Vooralsnog niet

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een voormalige bestuurder van een dorpsraad heeft ons hierop geattendeerd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Betrekken van burgers alsmede meedenken over de medefinanciering van het project.

Afbeeldingen

Cultuur en historie

 • Marcel Mastenbroek 20 December 2023
  Woensdag 20 december 2023 heeft de werkgroep haar evaluatie 2023 met een doorkijk naar 2024 gestuurd naar alle partners en subsidiënten. Zo heeft u een totaal overzicht van alle projecten van de werkgroep en plaats het project Murals Julianatunnel in een bredere context. Veel leesplezier
 • Iemand 03 December 2023
  De onthulling van de twee murals op de Julianatunnel is te zien op doorstart TV (plaatselijke omroep). Ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=_whbh7F2AjM
 • Iemand 03 December 2023
  Het project alsmede de activiteiten volgen van de werkgroep Staatsmijn Maurits dat kan via Facebook mijnverleden Staatsmijn Maurits . Ook op de website Limburg Murals kunt u de murals van Geleen vinden
 • Iemand 02 December 2023
  Update 20231202 door Marcel Mastenbroek voorzitter van de werkgroep Vanaf januari 2023 tot vandaag 2 december 2023 is er weer heel veel gebeurd en ja inmiddels zijn de Murals gerealiseerd. Terugblik: In januari hadden wij het idee om twee murals te laten maken over het rijke Mijnverleden van Geleen met een doorkijk naar de toekomst te gaan realiseren op een Rijksmonument De Julianatunnel. De murals moesten de verbinding tussen het lokale mijnverleden en het innovatieve karakter van de gemeente op unieke wijze weergeven. De tunnel is gebouwd in de tijd van de Staatsmijn Maurits (1931). Een van de weinige fysieke gebouwen in de regio van de Maurits. Wat is er zoals gebeurd na de Pitch. Het idee is besproken met het college en Prorail. Beiden zijn eigenaar van de Julianatunnel. Het idee werd positief ontvangen en kon uitgewerkt worden. Vervolgens is het idee besproken met de Welstandcommissie van Sittard-Geleen. Na twee vergaderingen kregen wij groen licht maar wel onder een aantal voorwaarden. Wij konden terugkomen als de schetsontwerpen van de kunstenaars gereed zijn. Dus werden 3 kunstenaars gevraagd een tweetal schetsontwerpen te maken tegen een vergoeding. Dit leverde zes ontwerpen op. Nu kon ook berekent worden welke kosten hiermee gemoeid zijn. Een gedetailleerde begroting werd opgesteld. De kosten kwamen te liggen tussen de €18.000 en 24.000 voor 2 murals. Schoonmaken, schetsen, burgerparticipatie, verf, overnachtingen, wegafzettingen, groen snoeien, leges vergunningen, aanbrengen murals, hoogwerkers, coating, opening, etc. om maar eens wat op te nemen. Nu de kosten bekend zijn en de schetsen gereed waren konden sponsoren, bedrijfsleven, etc. benaderd worden. Een volgende stap was de keuze van het ontwerp. Wij wilden dat omwonenden en inwoner van Geleen konden meebepalen welke twee van de zes ontwerpen uitgevoerd zouden worden. Begin van het jaar konden alle burgers van Geleen hun stem uitbrengen op de schetsen ter voorbereiding op de twee murals. Uiteindelijk hebben bijna 1400 personen gestemd. Via een online stemsysteem (en per mail) konden inwoners vanaf begin januari t/m 8 februari hun stem uitbrengen op hun 2 favoriete ontwerpen (thema mijnverleden en thema innovatie). Uiteindelijk hebben bijna 1400 personen gestemd. Daarna brachten de leden van de werkgroep hun stemmen uit en werden de twee winnende ontwerpen geselecteerd. Deze werden in het centrum van Geleen met veel pers aanwezig onthuld. Na de keuze konden wij een omgevingsvergunning aanvragen (dat hoort nu eenmaal bij een Rijksmonument) en de 2 schetsontwerpen werden verder toegelicht bij de welstandcommissie . Na 3 vergaderingen kregen wij groen licht en kon ook de omgevingsvergunning verleend worden. Ook Prorail verleende nu de vergunning. In de tussenliggende tijd is hard getrokken om de financiële middelen bij een te harken. Net alleen subsidies van Kern met Pit maar ook andere fondsen, overheidsinstellingen en ondernemer hebben bijgedragen. Vervolgen hebben enkele plaatselijke ondernemers in natura middelen beschikbaar gesteld. Hierbij kan gedacht worden aan b.v. een hoogwerker. In juli is vervolgens groenlicht gegeven daar alle partijen, waarna in september de twee kunstenaars aan het werk konden met het vervaardigen van de twee murals. Eerst werd het groen aan de zijkanten opgeschoond en de gemeente heeft de verlichting aangepast. Op 22 september heeft de onthulling plaats gevonden. Hierbij is door de (soc-)media. L1, Doorstart TV, en De Limburger heel veel aandacht geschonken aan de opening. De laatste gesprekken lopen nu nog over de afhandeling (nazorg) van de twee murals. Uiteraard kon dit zo opgepakt worden door enthousiaste personen en de Heemkundevereniging van Geleen alsmede de goede samenwerking met de Stichting Limburg Murals, Stadslab Geleen, de gemeente, Prorail en de ondernemers van Geleen. Ik dank ook de sponsoren. Zonder deze maatschappelijke bijdrage was dit niet mogelijk geweest.

Marcel Mastenbroek

03-12-23 om 16:39

De onthulling van de twee murals op de Juliannatunnel is te zien op doorstart TV (plaatselijke omroep). Ga naar:

 https://www.youtube.com/watch?v=_whbh7F2AjM

 

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen