Opknappen ontmoetingsruimte "Het Pomphuis"

Jorrit Hompe 10-11-2022
767 keer bekeken 0 reacties

Wij willen een multifunctionele ontmoetingsruimte met maatschappelijk en cultuurhistorische functie realiseren in het pomphuis het voormalige openlucht zwembad in Velp. Het terrein er omheen is een belangrijk natuurgebied geworden.

Inwoners in verbinding brengen met elkaar, de cultuurhistorie en natuurwaarden van voormalig zwembad Beekhuizen in Velp. Dit doen wij door het realiseren van een duurzame ontmoetingsruimte voor natuur- educatie, sociale activiteiten en andere buurtinitiatieven in het oude Pomphuis van het zwembad.

Wij willen een multifunctionele ontmoetingsruimte realiseren op een wel heel bijzondere locatie in Velp. Het Pomphuis van voormalig openluchtzwembad Beekhuizen – vroeger gebruikt om het zwembadwater rond te pompen en te zuiveren – willen we omtoveren tot multifunctionele ruimte met maatschappelijke en cultuurhistorische functie. Sinds de sluiting van het zwembad is het terrein een belangrijk natuurgebied geworden waar zeldzame diersoorten zoals de ringslang, de das, en de vleermuis leven. Ook zijn de historische elementen van het zwembad nog te zien, zoals de gekleurde zwembadranden en de oude duiktoren. Het is welbekende plek bij veel Velpenaren. Regelmatig horen wij dan ook van enthousiaste voorbijgangers ‘ Hier heb ik vroeger nog gezwommen! Mag ik even kijken?’ Met de ontwikkeling van het pomphuis creëren we een plek waar bewoners en lokale vrijwilligers kunnen verzamelen, waar sociale activiteiten en andere buurtinitiatieven georganiseerd kunnen gaan worden, en hebben we een uitvalsbasis en sanitaire voorzieningen voor natuur-educatieve excursies en rondleidingen voor jong en oud. Voor dit project willen we in eerste instantie graag de keuken met apparatuur en natte ruimte afmaken. En als mogelijk een afscheidingswand met ramen en schuifdeur, en/of een trap realiseren. Daarnaast (ver)bouwen wij het Pomphuis duurzaam en milieubewust, door bijvoorbeeld het hergebruik van materialen, en is het de bedoeling het gebouw zoveel mogelijk energie-neutraal te maken. 

Kern

Naam
Beekhuizenseweg, Velp

Aantal inwoners
17

Gemeente
Rheden

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Bewonersvereninging zwembad beekhuizen

Doelstelling
Inwoners in verbinding brengen met elkaar, de cultuurhistorie en natuurwaarden van voormalig zwembad Beekhuizen in Velp. Dit doen wij door het realiseren van een duurzame ontmoetingsruimte voor natuur- educatie, sociale activiteiten en andere buurtinitiatieven in het oude Pomphuis van het zwembad.

Aantal leden
9

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
verschillende klussen die te maken hebben met het opknappen van gebouwen. verschillende taken die te maken hebben met het onderhouden van een natuurgebied.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
jorrithompe@hotmail.com

Project

Doelstelling
Wij willen een multifunctionele ontmoetingsruimte met maatschappelijk en cultuurhistorische functie realiseren in het pomphuis het voormalige openlucht zwembad in Velp. Het terrein er omheen is een belangrijk natuurgebied geworden.

Beginsituatie
Na de oplevering in 2015 van de woningen in de oude bebouwing van Zwembad Beekhuizen zijn de bewoners, in samenwerking met WoningBouwVerenigingGelderland (WBVG), begonnen aan de renovatie van het vervallen Pomphuis. Door de jaren heen zijn met hulp van vrijwilligers de oude leidingen en filtercontainers verwijderd en is de buitenkant van het gebouw aangepakt. We hebben dakisolatie en dubbelglas en een nieuwe toegang gemaakt. Aan de binnenkant van het gebouw is de basis gelegd voor het realiseren van 2 aparte ruimtes waartussen in het midden een gezamenlijk keukenblok met natte ruimte komt. Wat voor een soort project we gaan realiseren: Wij willen een multifunctionele ontmoetingsruimte realiseren op een wel heel bijzondere locatie in Velp. Het Pomphuis van voormalig openluchtzwembad Beekhuizen – vroeger gebruikt om het zwembadwater rond te pompen en te zuiveren – willen we omtoveren tot multifunctionele ruimte met maatschappelijke en cultuurhistorische functie. Sinds de sluiting van het zwembad is het terrein een belangrijk natuurgebied geworden waar zeldzame diersoorten zoals de ringslang, de das, en de vleermuis leven. Ook zijn de historische elementen van het zwembad nog te zien, zoals de gekleurde zwembadranden en de oude duiktoren. Het is welbekende plek bij veel Velpenaren. Regelmatig horen wij dan ook van enthousiaste voorbijgangers ‘ Hier heb ik vroeger nog gezwommen! Mag ik even kijken?’ Met de ontwikkeling van het pomphuis creëren we een plek waar bewoners en lokale vrijwilligers kunnen verzamelen, waar sociale activiteiten zoals kunstexposities en andere buurtinitiatieven georganiseerd kunnen gaan worden, en hebben we een uitvalsbasis en sanitaire voorzieningen voor natuur-educatieve excursies en rondleidingen voor jong en oud. Daarnaast (ver)bouwen wij het Pomphuis duurzaam en milieubewust, door bijvoorbeeld het hergebruik van materialen, en is het de bedoeling het gebouw zoveel mogelijk energie-neutraal te maken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Zwembad Beekhuizen is een plek met een rijke historie en belangrijke natuurwaarden. Het pomphuis wordt de uitvalsbasis van waaruit er regelmatig rondleidingen gegeven zullen worden, een plek waar basisschoolleerlingen op excursie kunnen komen en waar vrijwilligers en bewoners elkaar ontmoeten. Zo brengen we de natuur onder de aandacht bij de inwoners van Velp. Met de ontwikkeling van het pomphuis creëren we daarnaast ook een plek waar sociale activiteiten en buurtinitiatieven georganiseerd kunnen gaan worden. Het Pomphuis krijgt hiermee een belangrijke natuur- educatieve, maatschappelijke en cultuurhistorische functie in Velp.

Onderdeel van een groter geheel
Ons project is deel van een groter geheel. Het is een meerjarig project waarin het gehele Pomphuis vanuit geheel vervallen staat op duurzame en milieubewuste manier wordt opgeknapt en omgebouwd tot multifunctionele ontmoetingsruimte. We verwachten in 2023 grote stappen richting casco af te kunnen maken en de ruimte meer te kunnen gaan gebruiken ipv bouwput.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Velp hebben voordeel van het project. Wij richten ons op verschillende doelgroepen, zoals schoolklassen, mensen die rust en natuur willen beleven, vrijwilligers die helpen het omliggende natuurterrein te onderhouden, en mensen die vanuit nostalgie het terrein willen bezoeken. Voor vele mensen die ooit in Beekhuizen hebben gezwommen blijft dit een plek die in hun hart is opgesloten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het afgelopen jaar hebben we erg veel kunnen realiseren met weinig middelen. We hebben de keuken afgemaakt, de toilet en douche, electra aangelegd in de keuken, de keuken afgemaakt, warm water gerealiseerd en een flinke tegenvaller met het riool tussendoor ook nog opgelost.. De gewenste scheidingswand, wat een enorm project was, is zo goed als af. En een houten trap is een stalen trap geworden deze is ook af. Het Het volgende plan wat we willen gaan aanpakken is het optrekkend vochtprobleem oplossen. We hebben reeds uitgezocht hoe we dit in zelfwerkzaamheid kunnen aanpakken. En de oplossing is gelijk aan de mogelijke Kern Met Pit subsidie deze willen we hier voor inzetten in 2023.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Later in het project misschien maar niet de fase waar we nu deze subsidie voor aanvragen die zullen we in zelfwerkzaamheid uitvoeren.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Het gehele project: Dit doen we beetje bij beetje het opknappen van het pomphuis loopt reeds 5 a 6 jaar. Om het Pomphuis te redden heeft als eerste de WBVG (woningbouwvereniging Gelderland) 30 duizend euro geïnvesteerd dit betrof een nieuwe pui en nieuw dak. We hebben zelf als bewoners reeds meerdere duizenden euro in dit project geïnvesteerd. Een redelijke schatting is inmiddels 8 duizend euro waarvoor we verbazingwekkend veel zelf hebben kunnen doen. We organiseren activiteiten zoals een landmarkt of bv filmavond om geld op te halen of verkopen spullen op marktplaats. Verder doen we zoveel mogelijk met subsidies van bijvoorbeeld het Oranje Fonds. De schatting is nu dat we nog een 5-7 duizend euro nodig hebben om het totaal casco af te kunnen maken in zelfwerkzaamheid. Daarna hebben we nog geld nodig voor bijvoorbeeld interieur etc. maar dit komt pas later. Voor dit specifieke onderdeel waar de Kern Met Pit subsidie aanvraag voor doen. Willen we aan de slag met het het vochtprobleem wat het gebouw heeft. Decennia aan optrekkend vocht door een kapot riool en kapotte hemelwaterafvoer pijpen hebben hun tol geëist en heeft aandacht nodig. We gaan binnen de muren schoonmaken waar nodig en injecteren met een materiaal wat het optrekken vocht tegen zal gaan. Buiten gaan we de gehele gevel met een hogedrukspuit schoonmaken en gedeeltelijk opnieuw voegen daarna en impregneren. Beide klussen zullen we gaan aanpakken als de temperatuur hoog genoeg is 20+ graden. Voor materiaal en huur hebben we op dit moment geraamd op 1045 euro. De extra, onvoorziene of mogelijk stijgende kosten gaan we met andere gelden aanvullen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De uitvoering van het Pomphuis project doen we als gedreven groep buren in eigen beheer. Hierbij krijgen we regelmatig hulp van enthousiaste vrijwilligers, vrienden, kennissen. Met de hulp van (kleine) subsidies werken we gestaag richting ons doel.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Voor dit komende project 2023 waarschijnlijk niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 1 van de buren werkt hier.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Contact leggen met soortgelijke initiatieven.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Ontmoetingsplek

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen