Eeth-pluktuin

L. van Gaal 14-09-2023
183 keer bekeken 0 reacties

Een pluktuin is een prima mogelijkheid om sociale verbintenissen te maken met elkaar en voor elkaar. Helaas heerst er steeds meer armoede in Nederland, de rijen voor de voedselbanken worden langer en langer. Het is daarom gezond en goed om uit de eigen buurt te eten. Het is beter voor het milieu.

Eeth-pluktuin te  Eethen

 

Waarom?

Een pluktuin is een prima mogelijkheid om sociale verbintenissen te maken met elkaar en voor elkaar. Helaas heerst  er steeds meer armoede in Nederland, de rijen voor de voedselbanken worden langer en langer. Het is daarom  gezond en goed om uit de eigen buurt te eten. Het is beter voor het milieu, je hebt namelijk geen vervoer nodig, goed  voor ieders gezondheid en beurs. Wat Een beschikbaar stuk grond geschikt maken voor beplanting. Toegankelijk maken voor zowel gezonde- als  mindervalide-mensen. Deze grond wordt biologisch ingericht met een variëteit aan fruit, kruiden en andere nog niet in  ons dorp aanwezige planten/bomen/struiken. Deze ruime keuze zorgt ervoor dat er voor ieder wat wils is zowel voor  mens, bijen en vlinders.

 

Wie?

Een team van ruim 10 vrijwilligers, is enthousiast over het plan en willen dan ook graag de nodige schouders onder  alle voorkomende taken/werkzaamheden zetten. Onder leiding van Corina en Caroline, die beiden als contactpersoon gaan functioneren, zal het plan stapsgewijs uitgevoerd gaan worden. De andere vrijwilligers helpen mee om in te richten, aan te planten en te onderhouden. Een van hen is zelfstandig hovenier en zal  ons met werkzaamheden en adviezen zeker kunnen helpen. Daarnaast kunnen de cliënten van Dagbesteding  “Bijzonder” op rolstoel hoogte eventueel ook de handjes uit de mouwen steken met als beloning vers fruit en of  kruiden zo uit de tuin nuttigen.

 

Wanneer?

Wij willen graag aan het einde van deze zomer 2023 (september, oktober) starten met het plantrijp maken van de  grond. Dit houdt in dat er geploegd, geëgd, gegraven moet worden om de soort ‘leefkuil’* die wij voor ogen hebben te  creëren. De ‘leefkuil moet toegankelijk gemaakt worden voor mindervalide mensen waarvoor wij deze gaan bestraten  met grasblokken. Tevens zullen wij ervoor zorgen dat de zijranden van deze beoogde ‘leefkuil’ veilig van een  damwand kunnen voorzien. Vanaf november kunnen in de buitenrand van ons plan, bomen en struiken geplant  worden. De kruiden mogen wachten tot het voorjaar 2024. * Leefkuil’; Hier is onze zienswijze om een verlaagde zithoek te maken waar minder validen ook kunnen keren en  zelfstandig in de tuin kunnen zijn en plukken met een pergola zodat klimmende planten ook houvast hebben. Zie  tekening.

 

Wat hebben wij te bieden?

Een aantrekkelijke plek waar mensen samen kunnen zijn, samen kunnen doen in het groen en samen kunnen werken  om zo sociale verbinding te verkrijgen. De tuin zal voor iedere bewoner van Eethen de plek mogen bieden om zijn/haar persoonlijke vitaliteit te verbeteren, het hele jaar door. De tuin wordt biologisch opgezet en onderhouden, dit zal dit ten goede komen van een ieders gezondheid. Ook neemt de tuin bijzonder veel CO2 op daar er bramen zijn  opgenomen in het plant-plan.  Tijdens het uitwerken van deze plannen is gekozen om juist ook de dichtbij aanwezige dagbesteding in de pluktuin aandacht te geven. Opdat de sociale cohesie binnen de kleine kern Eethen op alle gebieden mogelijk wordt, van jong  tot oud of mensen die meer aandacht behoeven zoals de cliënten van Bijzonder. Deze wens, door juist iedereen erbij  te betrekken, daarvan werd het belang bevestigd toen dit krantenbericht van 29 juni 2023 tot ons kwam:  https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4302633/door-deze-moestuin-worden-ouderen-met-dementie-niet-langer￾weggestopt.  Waarbij de aandacht ook lag om anders om te gaan met mensen met dementie of een andere beperking. Dat op deze  manier de contacten tussen meer groepen versterkt kunnen worden op een relatief eenvoudige wijze, die niet te  zwaar hoeft te zijn. Daar de vrijwilligers de zware kar zullen trekken en andere bewoners uit het dorp allen welkom  zijn. Al is het maar voor een praatje of een bakje koffie. Onderling contact en aandacht voor elkaar in een kleine kern  kan net dat stapje zijn dat inwoners zich weer prettig voelen in hun omgeving. Zorg en aandacht voor mens, natuur,  voedsel en al het andere wat dan van belang mocht zijn. Daaruit bestaat de kern van dit plan.  Verder is ook binnen de gemeente Altena momenteel aandacht voor gezondheid. Het programma “Vitaal Altena”  waarbij de gemeente de ambitie heeft een van de gezondste gemeenten van Nederland wil zijn c.q. worden. Vanuit de  visie dat “echte beweging van binnenuit ontstaat”. Dit idee c.q. project sluit dan ook prachtig aan binnen de ambitie  van dit project van onze mooie gemeente Altena, omringd door groen en polder. Waar veel kennis over planten en  verbouwen aanwezig is. Die kennis hopen we als groep dan ook te mogen ontvangen middels kennis van haar  bewoners.

Waar staan we nu?

De fase van creatie, bedenken en uitwerking is voorbij. Nu is aan zet de fase van het verkrijgen van de grond. Deze gesprekken lopen reeds met een eigentijdse woningcorporatie die ook een duurzaamheidsambitie heeft, dat  iedereen een fijn huis, thuis en leven verdient. Deze pluktuin zou dan ook mooi aan kunnen sluiten bij haar ambities  opdat iedereen binnen een kleine kern mee kan en mag doen! De zorg die zij uitdragen is wat de vrijwilligers ook willen bereiken binnen de kleine kern van Eethen.  Verder loopt de fase van het nu op zoek zijn naar sponsoren. Juist die fondsen die vergroening ambiëren en daaraan  bij willen dragen met grote of kleine bijdragen of middels donatie in natura (planten/materiaal). Deze fondsen worden  momenteel aangeschreven. In de hoop het benodigde bedrag van totaal Euro 8000,00 bij elkaar te halen. Opdat alle  ideeën en wensen uit het plan uiteindelijk gerealiseerd mogen worden. 

Steun

Dit project wordt ondersteund vanuit de Dorpsraad Eethen. Waarbij het als eerste idee werd voorgedragen voor een  kleine sponsorbijdrage uit een project van verkeersveiligheid. Doch het project was groter en er is gekozen om  hiervoor op andere wijze financiële bijdragen te vergaren, doch wel gesteund vanuit de Dorpsraad. Die het belang van  dit project ook steunen en zien dat het bij kan dragen in een sterkere samenhang binnen een kleine kern.

Conclusie

Kortom er zal (nog) hard gewerkt moeten worden, Nu, maar ook straks als alles gerealiseerd is. Maar dan hopelijk  met zoveel mogelijk inwoners van Eethen, waarbij de beweging van binnenuit zal moeten starten. Zodat de  samenhang van het dorp alleen maar sterker mag worden en het oog hebben voor die ander alleen meer helder mag  worden. Zorgen voor elkaar op een gezonde manier middels beweging in welke vorm dan ook.

 

 

De schouders eronder

Op 20 september 2023 vond de opening plaats onder toeziend oog van wethouder van Hunnik van de Gemeente Altena en Dhr. Jetten van woningcorporatie Bazalt. Vanuit de gemeente was een vertegenwoordiging van maar liefst 6 mensen. Van de gemeente ontvingen we druivenstokken en een frambozenstruik. Van Bazalt heel toepasselijk een insectenhotel. Super bedankt!


Wat een opkomst. Fijn om te weten dat dit project zo warm wordt gedragen. Verder was er mevrouw Lijmbach van het Biesbosch Streekfonds, welk fonds het mogelijk heeft gemaakt de grootse start te kunnen maken door een fantastische donatie. Maar ook de cliënten van Dagbesteding Bijzonder waren erg enthousiast die dag, over wat er allemaal te gebeuren stond. Kasteel Meeuwen hadden we bereid gevonden om de eerste maal grond om te gaan zetten door middel van frezen. Ploegen minder natuurvriendelijk. 

Het was een geweldige ochtend. Met koffie, thee en natuurlijk eigen gebakken koek. 
Maar nu op naar het pittige werk. Omzetten van de grond. Stenen rapen. Materialen bij elkaar krijgen. Natuurlijk zo goedkoop mogelijk. Want we komen nog veel te kort 🥴. De mouwen opstropen, om er gezamenlijk iets moois van te maken. 💐🐞

 

 

Kern

Naam
Eethen

Aantal inwoners
919

Gemeente
Altena

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Pluktuin

Doelstelling
Sociale cohesie dmv pluktuin en voedsel

Aantal leden
12

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis van eetbare planten en kruiden. Voor de gezondheid van de mens. De pluktuin zal ecologisch ingericht worden met opbrengst voor iedereen die wil. De initiatiefnemers hebben grote kennis van geneeskracht dmv kruiden en planten

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
pluktuineethen@gmail.com

Project

Doelstelling
Een pluktuin is een prima mogelijkheid om sociale verbintenissen te maken met elkaar en voor elkaar. Helaas heerst er steeds meer armoede in Nederland, de rijen voor de voedselbanken worden langer en langer. Het is daarom gezond en goed om uit de eigen buurt te eten. Het is beter voor het milieu.

Beginsituatie
We hebben de beschikking over een stuk grond van 35 x 30 m. Dit is nu nog kaal op 3 perenbomen na. Het project moet van 0 af aan opgebouwd worden. De tekeningen liggen klaar, het plantschema ligt klaar. De contracten liggen klaar. Woensdag 20 september 2023 zal de officiële start gegeven worden door wethouder van Hunnik van Altena en directeur Jetten van woningcorporatie Bazalt die beiden dit project van harte ondersteunen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dagbesteding Bijzonder verdient extra aandacht met hun cliënten. De tuin wordt zo ingericht dat zij mee kunnen helpen, genieten of even alleen maar een praatje. Ook hebben we huisarts en fysiotherapeut uitgenodigd om patiënten door te sturen om gezond bezig te zijn. Alswel dat mensen met een krappe beurs mee kunnen komen helpen/oogsten. Zodat iedereen in het dorp welkom os om even langs te komen. Al is het maar om een oogje in het zeil te houden (van de gewenste kas 😉).

Onderdeel van een groter geheel
Naar aanleiding van de bijeenkomst in Veghel ligt de wens om straks indien alles doorgang vindt. De Eethpluktuin >de openbare boomgaard met appels en peren> de openbare fruit- en notenbomen in en om Eethen> Bomenpark de Lankert met zijn wandelroute > de schoolmoestuin in dit park > het hopelijk te verkrijgen bewegingspark: Dit alles met elkaar gaan verbinden. Zodat de inwoners van Eethen binnen hun kleine gemeenschap volop in beweging kunnen blijven en in de Eethpluktuin ook nog gezond voedsel mee naar huis kunnen nemen. Als ook eventuele voedselmarkt in het dorpshuis op te zetten. Dat mensen tegen een kleine vergoeding de verwerkte producten uit de tuin kunnen kopen, alsmede informatie kunnen krijgen over de werking van de kruiden. Kortom, het was de bedoeling alleen een pluktuin op te richten, maar gaandeweg het project worden de ideeën en plannen groter om Eethen nog mooier en gezelliger te maken. Zodat de inwoners zich er thuis voelen. Hopelijk gaat dit groter geheel ook allemaal lukken. De onderhandelingen voor het Beweegpark zijn ook in volle gang en de gemeente is welwillend om mee te denken over de aanleg.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Cliënten van dagbesteding Bijzonder Patiënten van fysiotherapeut of huisarts Mensen die weinig sociale contacten hebben. Mensen met krappe beurs gezonde voeding kunnen geven.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het frezen van de grond, beter dan omploegen. Het aanleggen van drainage van de grond. Nodig voor de leefkuil die gemaakt wordt voor patiënten in een rolstoel. Zodat iedereen de tuin kan bezoeken en er eventueel in kan werken op zithoogte. Daarna opkweken planten/kruiden en planten fruitbomen. Zodat in het voorjaar de wildpluktuin verder ingericht kan worden met de gekweekte planten/kruiden/groenten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen enkele, vele handen in een klein dorp maken licht werk. Veel mensen al bereid gevonden om de zware taken met machines uit te voeren.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€ 8000,00 Inmiddels hebben we op kunnen halen via Biesbosch Streekfonds Euro 2500,00 Rabo Cubsupport Euro 130,00 Gemeente Altena Euro 600,00 Rabobank Altena-Bommelerwaard 125 jaar Euro 2500.00 Dus nog op zoek naar Euro 2570,00 Predicaat Kern met Pit 2024!! Hieraan zit als we goed ons best doen volgend jaar Euro 1000,- aan vast

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja we vragen middels sponsoring gelden op. We vragen mensen/bedrijven in natura te sponsoren dmv of arbeid, machines of materialen. We vragen stekken van planten en bomen. De gemeente is bereid 10 kuub compost te komen brengen. Kortom het hele dorp wordt ingeschakeld om zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen. Zodat we al van start kunnen gaan met 0 euro in kas.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Misschien kennis bij inrichting. De meeste moeilijke zaken zijn al aangepakt. Kennisoverdracht is overigens altijd fijn. Wie niet leert komt nooit vooruit! Wat maakt niet uit of het nu met de handen of het hoofd is.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de Dorpsraad. Zij kregen deze uitnodiging en vonden dit project bijzonder genoeg om hier voor deze actie voor te dragen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
De crowdfunding en vrijwilligers werven. Altijd een pittig onderwerp. Maar ook media-aandacht of een eigen webpagina zou geweldig zijn.

Afbeeldingen

Inrichten groen

 • L. van Gaal 12 March 2024
  Een van de vrijwilligers is een crowdfunding begonnen. Deze loopt nog niet zo hard, helaas. Daar moet meer aandacht voor komen. https://www.gofundme.com/f/pluktuin-eethen?utm_campaign=p_cp+fundraiser-sidebar&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer
 • L. van Gaal 12 March 2024
  Zoals je op diverse foto's kunt zien is er al flink wat activiteit. Vele bomen en struiken zijn inmiddels geplant en slaan ook aan.
 • L. van Gaal 12 March 2024
  Op 5 februari was er een flinke storm, die helaas onze net opgezette kas verwoestte. Gelukkig was de leverancier coulant en hebben we een nieuwe gekregen.
 • L. van Gaal 12 March 2024
  Alweer een hele tijd geleden. De beheerder lag er even uit :( Zo gaat het leven. Geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om bezig te zijn met gezondheid, bewegen dus en voedsel, de Eeth-pluktuin!! We gaan weer aan de slag. Ook het weer heeft niet meegezeten. Maar er is zeker wat gebeurt.
 • L. van Gaal 23 January 2024
  Zaterdag in Veghel: Een ontzettend leuke, leerzame en gezellige dag mee mogen maken in de Cultuurfabriek. We hebben te horen gekregen dat de projecten 2024 van Noord-Brabant die aanwezig zijn de winnaars zijn voor predicaat "Kern met Pit 2024" en Euro 1000,00 winnen. JIPPIE weer een erkenning voor onze inzet tot nu toe MAAR we moeten wel echt aan de slag. Volgend jaar januari moeten we laten zien wat we bereikt hebben. WAT ONZE PIT WAS. Dan ontvangen we het predicaat en het geld pas echt. Dus op naar een vruchtbaar jaar ten aanzien van de planten en de samenwerking met iedereen. Op naar een prachtige Eethpluktuin
 • L. van Gaal 16 January 2024
  Zaterdag is het zover. Op naar Veghel om een gezellige dag mee te maken. Hopelijk nog wat te leren van een van de 2 workshop en duimen en duimen en nog eens duimen. Wie weet dat we dan mogen dromen over de eventuele prijs. Dus Zaterdag #Veghel here we come#
 • L. van Gaal 15 January 2024
  Op 4 december hebben trouwens 2 stoere vrijwilligers enorm hun best gedaan. Ze hebben midden in de sneeuwbuien gras-betonstenen opgehaald. Die wegen 40 kg per stuk. Bij elkaar 50 stuk, meer kon de aanhangwagen en de vrijwilligers vervolgens ook niet meer aan. Via marktplaats konden we deze voor 2 euro de stuk kopen, een koopje! Deze zijn erg belangrijk voor het project. Het pad kan ingezaaid worden met rode klaver, wat de natuurlijke uitstraling blijft behouden en tevens ook het kruid klaver, vervolgens kunnen de cliënten van de dagbesteding er nog zeer goed overheen lopen of met rolstoel. Dus win-win situatie op 3 punten. Geld, Gezondheid en Gezelligheid. Achter de schermen wordt er dus volop gewerkt. Maar Koning Winter moet eerst verdwijnen voordat we weer verder kunnen.
 • L. van Gaal 15 January 2024
  Maar we hebben net voor de feestdagen nog wel een mooi en heugelijk moment gehad. Rabobank Nederland bestaat 125 jaar en had 125.000 euro te verdelen over projecten met betrekking tot duurzaamheidsbijdrage. Een poging gedaan, want je weet nooit. Nederig hadden we om materialen of 1000,00 euro bijdrage gevraagd aan dit project. Wat een FEEST was het toen we 14 december een bericht kregen dat we een bijdrage van Euro 2500,- . BEDANKT #RABOBANK ALTENA-BOMMELERWAARD!!! Nu kan het team verder met haar plannen, zonder te beknibbelen op uitvoering er is weer meer budget. Het plan kan weer verder uitgevoerd worden. De werkelijke wensen komen steeds meer in zicht.
 • L. van Gaal 15 January 2024
  Lange tijd niet online geweest, helaas. Toen ik wilde mochten we er even niet meer in. Toen kwamen de drukke feestdagen en soms zit de gezondheid even niet mee. Ook het weer zit al lange tijd niet mee. De groep heeft in deze ruime periode maar 1x een ochtend droog in de tuin kunnen werken. De werkzaamheden lopen ernstig achter. Afgelopen zaterdag zou er ook weer gewerkt worden. Maar nu was de grond niet te nat, maar te hard. Dus nog steeds geen goed begin van het plan. Een enorme hoop compost ligt er, maar kan nog steeds niet verdeeld worden. Het geraamte van de kas staat er. Maar door een flinke storm hebben ze er voor gekozen de rest nog maar niet aan te brengen. Zo kabbelt het helaas maar door. Niks geen weer om de tuin voor te bereiden op het voorjaar. We moeten van week tot week kijken hoe het zal gaan. We hopen maar dat er weer goede tijden met mooi weer aankomen om wel weer vooruit te kunnen. Koning Winter is helaas nog steeds de baas
 • L. van Gaal 21 November 2023
  https://www.dorpsraad-eethen.nl/index.php/informatie/projecten/actueel/actuele-projecten-pluktuin De website van de Dorpsraad is compleet vernieuwd. We kunnen nu ook veel sneller aandacht besteden aan "Nieuwtjes". Zodat de Pluktuin ook mooi aandacht krijgt.
 • L. van Gaal 21 November 2023
  Afgelopen week de materialen gekocht voor het maken van de zitkuil voor de clienten van de dagbesteding. Die gaan we binnenkort aanleggen, daarna de bomen en planten. HET GELD VLIEGT DE DEUR UIT. Laten we hopen dat we bij KERN MET PIT! hoge ogen scoren
 • L. van Gaal 08 November 2023
  6 november weer even een vergadering gehad. Beslissing genomen over te bestellen materialen. Zodat de zitkuil uitgegraven kan gaan worden en aangelegd en de drainage erin. Dat de cliënten van de dagbesteding volgend voorjaar een mooie nieuwe ontmoetingsplek buiten hebben. Tussen voedsel. Dat er bomen besteld kunnen gaan worden. Bijvoorbeeld een vlierbes. Want de winter nadert. De grond is nu nog goed bewerkbaar.
 • L. van Gaal 30 October 2023
  Waar mensen werken, worden fouten gemaakt! De officiele opening was op 20 september 2023. Waarbij ook Kasteel Meeuwen een mooie bijdrage gaf die dag. Zij hebben voor ons de grond omgezet. Niet geploegd. Dat is niet biologisch genoeg meer. Kasteel Meeuwen bedankt.
 • L. van Gaal 30 October 2023
  Als er budget ontbreekt, omdat je ook andere dure uitgave moet doen. Ga je op zoek naar gratis producten. Ook dan moet je vaak snel zijn. Want de grasbetontegels die wij zo graag wilden hebben, zijn helaas aan ons voorbij gegaan. Mocht de andere gegadigde niet komen opdagen, dan zijn wij de gelukkige voor deze tegels. Dus nu maar met zijn alle duimen.
 • L. van Gaal 30 October 2023
  Op 28 september 2023 vond de opening plaats van de Wildpluktuin. Dit onder het toeziend oog van Wethouder van Hunnik van de gemeente Altena, directeur Jetten van woningcoorperatie Bazalt en enthousiaste vrijwilligers en bezoekers van Dagbesteding Bijzonder
 • L. van Gaal 14 September 2023
  Woensdag 20 september a.s. is de officiele opening van dit projet, onder toeziend oog van Wethouder van Hunnik van de gemeente Altena en Directeur Jetten van Bazalt.

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen