“Educatie op Locatie”

Cees Cools 16-09-2023
110 keer bekeken 0 reacties

Het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve buitenschoolse activiteiten voor kinderen op het gebied van: heemkunde, lokale geschiedenis , biologie en burgerschapskunde. Centrale plek hiervoor in onze buurt is het groengebied aan de Emilionlaan en de holle weg/ Winterslag.

Kern

Naam
Campagne

Aantal inwoners
1.250

Gemeente
Maastricht

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Vereniging Buurtnetwerk Campagne

Doelstelling
De Vereniging Buurtnetwerk Campagne zet zich in om samen met de buurtbewoners de leefbaarheid en de sociale cohesie te bevorderen. Haar doel is het “veilig, gezellig, vitaal en groen” houden van de buurt (postcodegebied 6213). Dit doet zij door het organiseren van sociaal-maatschappelijke activiteiten in de wijk. Op onze website buurtcampagne.nl en onze Facebook pagina wordt hierover verdere informatie verstrekt.

Aantal leden
40

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis over flora, vogels, wilde bijen en insecten. Kennis over aanleg wilde bloemenweiden. Kennis over het bouwen van insectenhotels. Communicatie: ICT-kennis voor website design; nieuwsbrieven; QR codes; contacten met gemeente, sociaal-maatschappelijke organisaties en natuurorganisaties; bouw en beheer van mini bieb. Organiseren van sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals: streektafel, natuur- en kunsthistorische wandelingen, filmavond, Burendag, NL Doet Dag, realisatie zitbank en fitnessbank voor senioren Organiseren van Blije Buren Hulp (BBH) Organiseren van Huiskamer voor senioren

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@buurtcampagne.nl

Project

Doelstelling
Het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve buitenschoolse activiteiten voor kinderen op het gebied van: heemkunde, lokale geschiedenis , biologie en burgerschapskunde. Centrale plek hiervoor in onze buurt is het groengebied aan de Emilionlaan en de holle weg/ Winterslag.

Beginsituatie
We zijn dit jaar begonnen met de aanschaf en installatie van een groot insectenwand (2.50 m lang, 1.90 m hoog) in het groengebied aan de Emilionlaan. Deze investering van € 2.700 is door de gemeente gesubsidieerd in het kader van de Burgerbegroting Eerste ronde 2022. De insectenwand wordt “onthuld” tijdens de a.s. Landelijke Burendag op 24 september 2023 in aanwezigheid van de stadsdeelwethouder en een externe deskundige op het gebied van insecten en wilde bijen. Aanwezigen zijn kinderen en volwassenen uit de wijk. Daarnaast hebben we in dit groengebied eerder een klein bijenhotel in combinatie met de twee hiervoor genoemde wilde bloemenweides gerealiseerd ter bevordering van de biodiversiteit. De bloemenweides, de fruitbomen en een bessenperk maken ook onderdeel uit van het te ontwikkelen educatieve programma voor de kinderen. Verder hebben we dit jaar verkennende gesprekken gevoerd met het CNME (beschikbaarstelling lesmateriaal) en de basisschool (project in lijn brengen met de leerdoelstellingen van de school). Er bestaat veel draagvlak bij het CNME en de basisschool voor dit project.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van de buurtbewoners en de kinderen bij het gebeuren in de wijk, in dit geval door het organiseren van educatieve activiteiten.

Onderdeel van een groter geheel
Ons project is een op zichzelf staand project dat we gefaseerd ontwikkelen en uitrollen. We starten met een specifieke educatieve activiteit op een van de hiervoor genoemde onderwerpen en als dit “aanslaat”, worden meerdere vervolgactiviteiten (deelprojecten) ontwikkeld. Zodoende heeft het project een continue karakter en beslaat het meer dan een jaar. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de basisschool die mede de voortgang van het project bepaalt, afhankelijk van hun leerdoelstellingen. Het uiteindelijke doel is om gedurende het schooljaar groep 7 van de basisschool (kinderen uit Campagne en Wolder) een vijftal lessen in de open lucht te geven (het groen is veilig te bereiken via de verkeersvrije holle weg verlenging in Wolder). Deze lessen omvatten: - Heemkunde: zijn holle wegen typisch voor hier, voor Limburg? Welke functies hadden ze voor de lokale gemeenschap en economie? - Geschiedenis: is deze holle weg een Romeinse route van Maastricht naar Tongeren? Of is het een soort “kerkenpad”? Hoe lang is het er al? - Biologie: welke vogels zijn er in onze buurt, op het schoolplein en in jouw achtertuin? Verder: een quiz, een vogeltelling en schoonmaken van de vogelnestkastjes. - Biologie: hoe belangrijk zijn bijen voor ons? Wat kunnen we doen om meer bijen aan te trekken in onze buurt? - Burgerschapskunde: je buurt is jouw buurt; wat kunnen we zelf doen om die leuk, gezellig, aantrekkelijk, duurzaam en leefbaar te houden? Een kritische succesfactor voor het project is het enthousiasmeren en mobiliseren van lescapaciteit (b.v. gepensioneerde leerkrachten en geïnteresseerde, daarvoor geschikte buurtbewoners uit de wijk).

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het zijn met name de kinderen waarvoor we dit project willen realiseren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het afstemmen van het beschikbare lesmateriaal van het CNME op de leerdoelstellingen van de basisschool. Het vinden van o.a. gepensioneerde leerkrachten die als vrijwilligers bereid zijn om tijd daarvoor beschikbaar willen stellen en gemotiveerd zijn om educatie te geven. Het in fases opstellen en uitwerken van lesprogramma’s met medewerking van het CNME en vrijwillige leerkrachten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De buurtvereniging zelf neemt de organisatie en coördinatie van het project voor haar rekening. Voor het verzorgen/uitvoeren van de educatieve programma’s zoeken we naast ondersteuning van het CNME o.a. gepensioneerde leerkrachten uit de eigen buurt. Het benodigd lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld door het CNME.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
- 30 klapstoeltjes - € 600 - daglicht beamer en daglichtscherm - € 950 - lesmateriaal geschiedenis - € 750 - 4 huishoudtrapjes - € 200 totaal € 2.500

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Gepensioneerde leerkrachten en enthousiaste, gemotiveerde wijkbewoners CNME voor lesmateriaal Basisschool Petrus en Paulus (als sparringpartner)

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ondersteuning van een “Katalys” adviseur (zie website Kern met Pit: Krachtige ondersteuning voor lokale initiatieven).

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via reeds bestaande contacten van onze voorzitter met Kern met Pit. We hebben eerder, in 2018 aan een competitie (“pitch”) deelgenomen waarvoor we een subsidie van € 1.000 hebben ontvangen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Een realistische beoordeling op haalbaarheid en uitvoerbaarheid van ons project. Daarnaast advies en ondersteuning over de aanpak van het project zodat het daadwerkelijk “aanslaat”.

Educatief

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.