Multifunctioneel Beweegpark Vortum-Mullem

Peter van Bree 25-09-2023
178 keer bekeken 0 reacties

De doelstelling van het project is het bevorderen van de leefbaarheid, het versterken van de sociale structuren en het stimuleren van de algemene gezondheid & het welzijn.

Ons idee is om voor de gemeenschap van Vortum-Mullem een openbare, toegankelijke en multifunctionele beweegtuin met begeleiding te realiseren om hiermee de leefbaarheid te bevorderen, de sociale structuren te versterken en de algemene gezondheid en het welzijn van de gemeenschap te stimuleren. Vortum-Mullem is een klein dorpje met een sterk betrokken kern. Samenzijn kenmerkt ons en helpt ons om doelen te bereiken. Op dit moment zijn de beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in ons dorp beperkt, terwijl hier wel grote vraag en behoefte naar is. Met het project willen wij aan deze vraag en behoefte voldoen en een plek creëren waar we met elkaar kunnen verbinden en de samenwerking op kunnen zoeken. Jong en oud kunnen straks in beweging én in contact komen.

Kern

Naam
Vortum-Mullem

Aantal inwoners
785

Gemeente
Land van Cuijk

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Dorpsraad Vortum-Mullem

Doelstelling
Bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Vortum-Mullem en het welzijn van de dorpsbewoners van genoemd dorp.

Aantal leden
5

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het organiseren van activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid en welzijn, zoals het peilen/verzamelen van draagvlak, het werven van vrijwilligers, het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van promotieactiviteiten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Peter.van.Bree@vortum-mullem.info

Project

Doelstelling
De doelstelling van het project is het bevorderen van de leefbaarheid, het versterken van de sociale structuren en het stimuleren van de algemene gezondheid & het welzijn.

Beginsituatie
Op dit moment hebben wij het draagvlak onder de gemeenschap gepeild en hieruit blijkt dat er een grote vraag en behoefte is naar het realiseren van dit project. Daarnaast hebben wij een plan van aanpak opgesteld, vrijwilligers geworven en zijn we inmiddels druk bezig met de financiering van het project. Tevens heeft de gemeente toestemming gegeven om op de beoogde locatie het project te realiseren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Op dit moment is er geen beweeg- en ontmoetingsvoorziening die een zo'n breed mogelijke groep dorpsbewoners uit Vortum-Mullem kan bedienen ongeacht niveau of achtergrond. Er is een speeltuin voor kinderen t/m 12 jaar en wij willen naast deze speeltuin een openbare, toegankelijke en multifunctionele beweegtuin met begeleiding realiseren zodat er een ontmoetingsplek ontstaat voor iedereen; waar men elkaar kan ontmoeten, waar gespeeld kan worden en waar gesport kan worden. Dit zorgt voor een verbetering van de woonomgeving.

Onderdeel van een groter geheel
Ons project is geen deel van een groter geheel.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle dorpsbewoners uit Vortum-Mullem, van jong tot oud ongeacht niveau of achtergrond.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het ophalen van de benodigde gelden, promotieactiviteiten (zoals het maken van flyers, organiseren van informatiebijeenkomsten om ontwikkelingen met de gemeenschap te delen en het aanschrijven van lokale en regionale pers), ondersteunende grondwerkzaamheden (zodra de gelden zijn opgehaald), het organiseren van een feestelijke opening en beheer & onderhoud.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Levering van de beweegtoestellen, installatie van deze toestellen en het begeleidingsprogramma.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De verwachte kosten van het project zijn: € 62.170,-.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja. Gemeente Land van Cuijk, provincie Noord-Brabant en lokale/regionale partijen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment niet, maar mogelijk wel in een later stadium.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Iemand uit de projectgroep attendeerde ons op Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Inzetten van sociale media, ophalen van gelden en het organiseren van een opening.

Afbeeldingen

Sport en Spel

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen