Multyfunksjoneel oefenpark Parrega

Grytsje van der Steege - van der Valk 20-10-2023
102 keer bekeken 0 reacties

Het doel van dit sociaal-maatschappelijke project is om de leefbaarheid in Parrega en omgeving te versterken, om de algemene gezondheid en het welzijn te bevorderen en om sociale interactie en participatie te stimuleren.

De werkgroep zet zich samen met andere vrijwilligers uit het dorp e.o. in om het breed gedragen sociaal-maatschappelijke idee en plan voor het realiseren van een openbare, multifunctionele en toegankelijke beweeg- en ontmoetingsvoorziening in Parrega zodat iedereen (in het bijzonder kwetsbare groepen, zoals deelnemers van de zorgboerderij (mensen met dementie en met een nietaangeboren hersenletsel) en ouderen die zich minder vitaal voelen en/of eenzaam zijn) straks in de buitenlucht kan bewegen en elkaar kan ontmoeten. Dit betekent dat het van en voor iedereen is ongeacht niveau of achtergrond.

Kern

Naam
Parrega

Aantal inwoners
330

Gemeente
Súdwest-Fryslân

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Vrienden van Veldzicht

Doelstelling
Ondersteunen van deelnemers van de zorgboerderij & inzetten voor de leefbaarheid, sociale cohesie en het welzijn in Parrega en omgeving.

Aantal leden
10

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het organiseren van draagvlak/vrijwilligers, kwetsbare groepen ondersteunen/begeleiden, grondwerk en meedenken en initiëren van plannen voor de leefbaarheid, sociale samenhang en welzijn.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@zorgboerderijveldzicht.nl

Project

Doelstelling
Het doel van dit sociaal-maatschappelijke project is om de leefbaarheid in Parrega en omgeving te versterken, om de algemene gezondheid en het welzijn te bevorderen en om sociale interactie en participatie te stimuleren.

Beginsituatie
Op dit moment zijn er in het dorp weinig mogelijkheden tot het opdoen en onderhouden van sociale contacten en de mogelijkheid om te bewegen. Alle buitensportlocaties in de gemeente liggen op grotere afstand van Parrega en omgeving. Daarnaast staat ook de leefbaarheid in Parrega en omgeving steeds meer onder druk. Dit komt mede door het sluiten van de laatste winkels in het dorp en doordat de mogelijkheden tot (buiten) bewegen en ontmoeten dus minimaal zijn. Er is op dit moment alleen een sportveld, wat tegelijkertijd als ijsbaan dient. Maar zonder beweegtoestellen en een goed programma daaromheen nodigt dit verder niet uit tot bewegen en ontmoeten in de buitenlucht. De wel aanwezig jeu-de-boule baan is een mooie voorziening, maar bedient maar een selecte doelgroep. Vanuit hier is het idee ontstaan voor het realiseren van een openbare en multifunctionele beweeg- en ontmoetingsvoorziening die ervoor zorgt dat straks een zo’n breed mogelijke groep mensen uit Parrega en omgeving met elkaar in beweging kan komen en elkaar ook kan ontmoeten. Dit idee is vervolgens verder uitgewerkt; er is draagvlak onderzocht en een plan gemaakt. In overleg met elkaar zijn wij tot de conclusie gekomen dat er binnen Parrega en omgeving een multifunctionele beweeg- en ontmoetingsvoorziening ontbreekt, terwijl hier wel behoefte en vraag naar is.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Als werkgroep hopen wij met het initiatief een openbare beweeg- en ontmoetingsvoorziening te realiseren. Deze bestaat uit 5 toegankelijke en multifunctionele beweegtoestellen (waarvan 1 combinatie beweegtoestel), geïnstalleerd op een zelf aangelegde ondergrond met een begeleidingsprogramma. Hierdoor kunnen bewoners, omwonenden, deelnemers van de zorgboerderij, bezoekers en lokale partijen gezamenlijk bewegen en ontmoeten in de buitenlucht. Door de multifunctionele en toegankelijke inrichting kunnen gebruikers werken aan hun algemene gezondheid en welzijn. Op sociaal vlak hopen wij ook veel resultaat te boeken. Met het begeleidingsprogramma willen wij inzetten op sociale interactie en participatie door verschillende groepen mensen en partijen bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Er zal meer kruisbestuiving plaatsvinden tussen deelnemers van de zorgboerderij, bewoners/omwonenden en lokale partijen. Ook zorgt de realisatie van dit project ervoor dat er wordt samengewerkt tussen vrijwilligers en lokale partijen uit het dorp en omgeving, wat weer bijdraagt aan het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie.

Onderdeel van een groter geheel
Nee.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle doelgroepen van jong tot oud. Hierbij zet de werkgroep zich extra in voor de kwetsbare groepen uit het dorp en omgeving, zoals deelnemers van de zorgboerderij (mensen met dementie en met een niet-aangeboren hersenletsel) en ouderen die zich minder vitaal voelen en/of eenzaam zijn.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het ophalen van de benodigde gelden/financiën, verschillende promotieactiviteiten organiseren (o.a. aanschrijven van lokale en regionale media, zoals Sneeker Nieuwsblad en Omrop Fryslân, informatiebijeenkomsten organiseren en ontwerp/sfeerimpressie met informatie delen bij lokale organisaties/stakeholders), grondwerkzaamheden (o.a. uitmeten, cunet uitgraven, bandjes plaatsen, de vrijgekomen aarde ter plaatse verwerken en aanleg van de ondergrond c.q. grind in grondmatten) en het organiseren van de opening.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Levering en aanleg van de beweegtoestellen en het begeleidingsprogramma.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
€ 37.363,40.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, lokale partijen/organisaties om ons te helpen bij de verschillende werkzaamheden die wij als werkgroep het komende jaar gaan oppakken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via ons eigen netwerk.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Gebruik maken van sociale media, het organiseren van een opening & het ophalen van gelden/financiën.

Afbeeldingen

Sport en Spel

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.