GreenSpot Oudewater

annemarie van t Veen 20-10-2023
191 keer bekeken 0 reacties

GreenSpot Oudewater is een burgerinitiatief in de gemeente Oudewater. Onze doelstelling is een sociaal netwerk opbouwen van mensen die verloren perkjes en plekjes openbaar groen in beheer nemen. Naast meer natuurlijk groenbeheer staat ook de sociale verbinding en ontmoeting centraal.

GreenSpot Oudewater is een burgerinitiatief in de gemeente Oudewater. Ons doel is een sociaal netwerk op te bouwen van inwoners die samen stukjes openbaar groen in beheer nemen. In de gemeente zijn tal van perkjes en verloren ruimtes die met een paar groene handjes kunnen worden omgetoverd tot aansprekende en waardevolle stadsnatuur. Ons uitgangspunt in het groenbeheer is veilig waar het moet, ecologisch waar het kan en met aanzien waar we dat wensen. Maar bovenalles is GreenSpot Oudewater een sociaal netwerk waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar verbonden zijn. We zoeken nadrukkelijk de verbinding met iets kwetsbare mensen in onze samenleving. GreenSpot moet zo bijdragen aan een groener en natuurlijker Oudewater en een inclusieve samenleving in Oudewater waarin ieder telt. 

Kern

Naam
Oudewater gemeente

Aantal inwoners
10.232

Gemeente
Oudewater

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
GreenSpot Oudewater

Doelstelling
Een sociaal netwerk van bewoners opbouwen voor het beheren van groene openbare ruimten.

Aantal leden
± 15 en groeiend

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben in onze groep de volgende kennis die we graag delen met andere initiatiefnemers: 1) kennis over groenbeheer door de gemeente, aantal initiatiefnemers hebben vanuit hun beroep expertise hierin 2) kennis over samenwerking met de gemeente, meerdere initiatiefnemers zijn gemeenteraadslid of geweest 3) kennis over project of programmamanagement, aantal initiatiefnemers hebben vanuit hun beroep expertise hierin 4) kennis over zorg en welzijn, aantal initiatiefnemers hebben vanuit hun beroep expertise hierin

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
greenspotoudewater@gmail.com

Project

Doelstelling
GreenSpot Oudewater is een burgerinitiatief in de gemeente Oudewater. Onze doelstelling is een sociaal netwerk opbouwen van mensen die verloren perkjes en plekjes openbaar groen in beheer nemen. Naast meer natuurlijk groenbeheer staat ook de sociale verbinding en ontmoeting centraal.

Beginsituatie
We zijn in het voorjaar van 2023 gestart als burgerintiatief en nu ons initiatief aan het opbouwen. De initiatiefnemers komen regelmatig bijeen om plannen en activiteiten te smeden. De initiatiefgroep bestaat uit een lokale hovenier, een directeur van een zorg en welzijn organisatie, een imker en tevens ecologisch tuinder en enthousiastelingen waaronder een aantal gemeenteraadsleden. Acties die we sinds de oprichting hebben uitgevoerd zijn: 1) presentatie burgerinitiatief in de lokale krant en AD regio. 2) openbare bijeenkomst met presentatie burgerinitatief en lezing over ecologisch groen in Oudewater 3) werkbezoek aan Gouda met initiatiefnemers en geïnteresseerden. Gouda is een voorbeeld voor ecologisch stadsgroen in samenwerking met inwoners. 4) deelname aan vitaliteitsmarkt in Oudewater om leden te werven 5) contact leggen met andere netwerken en synergie bespreken waaronder de tuindersvereniging in Oudewater, de ouderenbonden, diverse inwoners die reeds stukjes groen beheren en Touwteam (vrijwilligersnetwerk). 6) Facebookgroep waarop regelmatig posts ter inspiratie 7) overleg met de gemeente over gebruik tuingereedschap, beleid en procedures en samenhang groenbeheer in de gemeente. 8) de eerste greenspot is 'gespot' en wordt binnenkort in beheer genomen. We zijn nog in de startfase, er is geen officiële entiteit.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Op twee domeinen moet dit project verbeteringen opleveren voor de inwoners van de gemeente Oudewater. Met dit netwerk willen we stukjes gemeentegrond met inwoners in beheer nemen en zo de kwaliteit en hoeveelheid groen in de gemeente laten toenemen. Ons streven is natuurlijk groenbeheer: 'Veilig waar het moet, ecologisch waar het kan met aanzien waar gewenst'. Maar, ons project is niet alleen maar groenbeheer. Wij willen nadrukkelijk ook een sociaal netwerk zijn waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenzijn. Ook mensen die wat kwetsbaarder zijn, of een beperking ervaren of een afstand tot de maatschappij. Op die manier draagt ons netwerk bij aan een groene natuurlijk woonomgeving en aan een sociale inclusieve samenleving.

Onderdeel van een groter geheel
Nee dit project is niet per se deel van een groter geheel maar we zijn wel onderdeel van het sociale netwerk in Oudewater en werken samen met de gemeente Oudewater.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Elke bewoner van de gemeente Oudewater kan en mag meedoen. Specifiek richten we ons wel op ouderen, nieuwkomers, bewoners met een beperking. We bereiken deze mensen via onze netwerken in Oudewater. Uiteindelijk wensen wij dat iedere bewoner van Oudewater ervaart dat de gemeente groener en mooier wordt.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Primaire doel in 2024 is netwerk opbouwen door netwerk bekend te maken onder de inwoners van Oudewater, deelnemers aan te laten sluiten, samenwerking met de gemeente te bestendigen en zo het aantal groenplekken in beheer van netwerkdeelnemers te vergroten. Hiervoor willen we de volgende activiteiten oppakken: 1) organiseren van activiteiten zoals stadswandeling met de ecoloog, lezing groenbeheer, filmavond of werkbezoek. Minimaal 4 activiteiten in 2024 verdeeld over het jaar. 2) met buurtbewoners stukjes groen in beheer nemen en deze groene helden ondersteunen en begeleiden bij de uitvoering. Minimaal 5 nieuwe spots toevoegen aan het bestand. 3) contact uitbreiden met bestaande sociale netwerken zoals Oudewater vitaal, stadsteam, en zonnebloemstichting, voedselbank. 4) met gemeente helder beleidsafspraken maken over beheer van groen door inwoners (er is nu geen beleid) inclusief aanvraag voor financiële ondersteuning. 5) onderzoeken of met de tuindersvereniging afspraken gemaakt kunnen worden voor kweek van planten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Groot onderhoud van bomen en grondwerk willen we door de gemeente laten uitvoeren

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Inzet is een vrijwilligersnetwerk waarvan de kosten zeer beperkt blijven en vaak in kind zijn. We gaan in gesprek met de gemeente ook voor startbudget voor een spot voor beplanting. Onderstaand een verwachting van kosten. Zaden, bollen en beplanting: 3000,- Lief en leed sprekers en bijeenkomsten: 250,- Communicatie vlaggen, flyers en advertenties lokale media: 250,- Tuingereedschap: 500,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Van de gemeente voor groter en zwaarder onderhoud en budget startbeplanting Lokale IVN afdeling Woerden voor kennis en delen van ervaringen

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja we willen Arcadis vragen om ons te helpen met het maken van visualisaties/ schetsontwerpen in samenwerking met de beheerders hoe een straat of perk eruit zou kunnen zien en welke impact dit kan hebben op de leefomgeving en de biodiversiteit in een gemeente. Op die manier willen we mensen ondersteunen en enthousiasmeren en de gemeente meenemen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via mond op mond, iemand uit onze groep heeft eerder met jullie succesvol samengewerkt in een ander project. Vervolgens via de website.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen door mee te doen aan Kern met Pit om meer kennis en advies te krijgen over het opbouwen van vrijwilligersnetwerken en burgerinitiatieven en hoe we inwoners enthousiasmeren om aan te sluiten en betrokken te blijven. Dit is meer het verandermanagement.

Afbeeldingen

Inrichten groen

  • annemarie van t Veen 07 January 2024
    We maken mooie stappen! Er is veel voorbereidend werk verricht en in 2024 gaan we los :) We hebben een informatieavond gehouden bij de locale tuindersvereniging en onszelf gepresenteerd bij de ouderenbond. Op die manier willen we meer mensen enthousiasmeren om deel te nemen. We hebben afspraken gemaakt met de gemeente over gebruik van tuingereedschap dat in bezit is van de gemeente en toegang gekregen tot overzichtelijke kaarten waarin alle gemeenteperkjes staan. Op 30 januari organiseren we een lezing over stadsecologie in samenwerking met de ecoloog van de gemeente. Ook zijn er afspraken gemaakt voor een stadswandeling. De samenwerking met de gemeente is top. We gaan in het voorjaar werkelijk beginnen met een aantal perken. We onderzoeken de mogelijkheden om subsidies aan te vragen.

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen