Fietsenstalling

Marlies Zwanenburg 22-10-2023
160 keer bekeken 0 reacties

Een plek bij de ingang van het dorpsbos waar inwoners de fiets kunnen neerzetten. Stimuleren om minder de auto te gebruiken bij een bezoek aan het dorpsbos.

Kern

Naam
Wisentbos Dronten

Aantal inwoners
24.000

Gemeente
Gemeente Dronten

Provincie
Flevoland

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Participatie Wisentbos

Doelstelling
Behouden en versterken natuurwaarden en recreatieve voorzieningen in het dorpsbos

Aantal leden
4

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Versterken biodiversiteit in het dorpsbos.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@hetwisentbos.nl

Project

Doelstelling
Een plek bij de ingang van het dorpsbos waar inwoners de fiets kunnen neerzetten. Stimuleren om minder de auto te gebruiken bij een bezoek aan het dorpsbos.

Beginsituatie
Er is geen plek waar fietsen netjes kunnen worden neergezet wanneer je een wandeling in het bos wil maken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De verbetering is dat inwoners zien waar ze de fiets kunnen plaatsen bij de ingang van het Wisentbos. Dit geeft een verzorgde uitstraling. We willen een fietsenstalling passend bij het bosgebied maar ook ‘hufter-proof’ dus robuust.

Onderdeel van een groter geheel
Dit project maakt onderdeel uit van onze activiteiten als Stichting Participatie Wisentbos. De stichting bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners uit het dorp. Samen met de beheerder Staatsbosbeheer zorgt de stichting voor meer ontmoeting en binding met het dorpsbos.Naast versterking biodiversiteit ook beleefbaarheid en functie dorpsbos versterken

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Inwoners van het dorp Dronten hebben voordeel met dit project.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De stichting kan meehelpen met het plaatsen van de voorziening voor de fietsen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
het aanschaffen en bevestigen van de losse onderdelen zullen worden uitbesteed.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Er is een kleine bijdrage van de RaboClub Support actie ontvangen van 300 euro. Naar verwachting zal zeker nog 1500 euro nodig zijn voor materiaal en 500 euro voor arbeidskosten en BTW.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We vragen hulp van de beheerder Staatsbosbeheer die ons kan helpen met het bepalen van de lokatie en de praktische uitvoering.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Het zou wel mooi zijn wanneer Arcadis ons kan adviseren in het kiezen van de uitvoering van het project. We denken zelf aan natuurlijke materialen (boomstammen met dwarsliggers).

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een bestuurslid van de stichting is adviseur bij Katalys.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies over de uitvoering van het project wat passend is voor de omgeving van het Wisentbos.

Inrichten groen

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen