Levend water en rijker bodemleven - Pluktuin Midden-Delfland

Karin de Graaf 23-10-2023
115 keer bekeken 0 reacties

Het verbeteren van het bodemleven en de biodiversiteit in de Pluktuin, het Voedselbos en de Fruitboomgaard door het aanleggen van een watergeefsysteem. Daarvoor wordt het water uit de aangrenzende sloot gebruikt en de pomp wordt aangesloten op zonnepanelen.

Pluktuin Midden-Delfland – Levend water en rijker bodemleven

Aanleg van een Pluktuin met groenten, fruit en bloemen voor volwassenen en kinderen. Een mooie sociale duurzame ontmoetingsplek die mensen samenbrengt. Een vrijwilligersinitiatief waar de handen uit de mouwen kunnen worden gestoken om de biodiversiteit te bevorderen. Een plek waar rustig plaats kan worden genomen om te genieten en bij te komen. Een tuin waar kinderen in de natuur spelenderwijs kunnen bewegen, ervaren en ontdekken.

Kern

Naam
Schipluiden

Aantal inwoners
4.300

Gemeente
Midden-Delfland

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Pluktuin Midden-Delfland

Doelstelling
De Pluktuin Midden-Delfland heeft een aantal pijlers geformuleerd waarmee we de komende jaren richting wil geven aan de doelstelling en activiteiten van de Pluktuin. 1. Aanbod van groenten, fruit, kruiden en bloemen In de Pluktuin en het Voedselbos is een grote variatie aan struiken, planten, groenten, bomen en kruiden geplant. Deze zijn bij oogstrijp beschikbaar voor de vrijwilligers en worden verkocht aan bezoekers. Het beheer vindt op een biologische manier plaats zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Er wordt onder meer gewerkt met groenbemesting voor een humusrijke bodem, een composthoop en bevruchting van de planten met op de Pluktuin aanwezige bijen van een lokale imker. 2. Participatie en saamhorigheid inwoners versterken De organisatie van de Pluktuin bestaat geheel uit vrijwilligers; bestuur, coördinator en een grote groep klusvrijwilligers. Wekelijks is er een grote groep vrijwilligers uit Schipluiden (en ook Den Hoorn en Delft) aan het werk voor onderhoud, planten, zaaien en oogsten. Om meer bekendheid te geven aan de Pluktuin, meer bezoekers te trekken en meer vrijwilligers te werven is een website opgezet (https://pluktuinschipluiden.nl/) en wordt gebruik gemaakt van Facebook, Instagram en LinkedIn. Hier worden actuele zaken gepubliceerd. Tevens wordt voor evenementen toenadering gezocht tot de plaatselijke media. 3. Educatie De Pluktuin bestaat uit een grote diversiteit aan planten, struiken en bomen die een grote variatie aan vruchten opleveren. We willen kinderen laten kennismaken, ervaren en ontdekken wat er allemaal aan soorten groen, geur en kleur in de Pluktuin te ontdekken is. Dit doen we door middel van een educatief traject dat we in samenwerking met experts ontwikkelen. We richten ons op diverse leeftijdsgroepen maar de focus ligt in eerste instantie op leerlingen van de basisschool. Met betrekking tot het educatie traject werken we volgens een ‘drietrapsraket’; voorbereiding op school, ervaringen opdoen op de Pluktuin en verwerking op school. Dit vraagt om samenwerking met het onderwijs en in samenwerking met onderwijzend personeel een goed educatief traject ontwerpen. De samenwerking met het onderwijs versterkt ook de saamhorigheid in het dorp (en omliggende dorpen en steden) en de wisselwerking met de vrijwilligers die actief zijn in de Pluktuin. 4. Ontspanning in het groen en bevorderen biodiversiteit We brengen steeds minder tijd in de natuur door, terwijl we het positieve effect van groen op de gezondheid en de gemoedstoestand van mensen kennen. Even rustig zitten onder een boom of de vlinders in de tuin bekijken. Op de Pluktuin hebben we verschillende manieren om te kunnen ontspannen, zowel actief als passief. Meewerken aan het onderhoud en oogsten, rustig genieten van alles wat groeit en bloeit, wandelen in de Pluktuin en zo meer. De Pluktuin en het Voedselbos is bijzonder veelzijdig aan bloeiende planten, struiken en vruchtbomen. Deze veelzijdigheid trekt veel dieren aan zoals diverse insecten (wilde bijen, vlinders, zweefvliegen, etc.), amfibieën zoals groene kikkers en salamanders, en uiteraard vogels. Door het ecologisch, biologisch beheer kan een mooie verblijfplaats ontstaan voor deze dieren waarvan iedereen op de Pluktuin dan weer kan genieten.

Aantal leden
De deelnemersgroep bestaat uit het bestuur van de stichting Pluktuin Midden-Delfland met 3 leden (voorzitter, secretaris en penningmeester), een coördinator (vrijwilliger), 15 vrijwilligers en een 10 tal donateur.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring met het opzetten van een pluktuin, voedselbos en boomgaard en het opzetten van een teeltplan. Kennis van teeltkunde, bomenkennis, bodemkunde, bodemgesteldheid en off-grid energiesystemen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@pluktuinschipluiden.nl

Project

Doelstelling
Het verbeteren van het bodemleven en de biodiversiteit in de Pluktuin, het Voedselbos en de Fruitboomgaard door het aanleggen van een watergeefsysteem. Daarvoor wordt het water uit de aangrenzende sloot gebruikt en de pomp wordt aangesloten op zonnepanelen.

Beginsituatie
Midden in de Randstad in het hart van Midden-Delfland ligt de Pluktuin Midden-Delfland in de dorpskern Schipluiden. Rond 2018 is het idee ontstaan om een Pluktuin, Voedselbos en Fruitboomgaard op te zetten. In overleg met gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid Holland is toen gestart met de voorbereidingen om een verwaarloosd stuk grond van Staatsbosbeheer (3500 m²) aan de rand van Schipluiden te ontwikkelen tot Pluktuin, Voedselbos en Fruitboomgaard in het hart van Midden-Delfland. De initiatiefnemers van de Pluktuin hebben begin 2020 besloten tot de oprichting van een stichting met een bestuur en een projectleider, allen vrijwilligers. Met Staatsbosbeheer is in 2020 een bruikleenovereenkomst afgesloten om het perceel te mogen ontginnen. Na een jaar van voorbereiding van de grond is met behulp van vrijwilligers in het voorjaar 2021 gestart met het planten van bomen, (fruit)struiken, groenten en kruiden. Helaas bleek de kwaliteit van de aarde zeer slecht te zijn. Het was geen teelaarde maar levenloos zand met veel puin (stenen, rioolputten, hout, enz.). Dat heeft het zeer moeilijk gemaakt om de aarde te bewerken en heeft geleid tot het niet groeien van een deel van de bomen, planten en struiken. Door het gebrek aan bodemleven verloopt de uitgroei van het plantgoed (bomen en struiken) zeer moeizaam. De vrijwilligers brengen zoveel mogelijk compost aan over het perceel om de groei te bevorderen maar de productie van de bomen en fruitstruiken blijft achter. Gelukkig zijn er wel veel bloemen en worden er mooie veldboeketten geplukt. Ondanks de moeizame start wordt doorgezet, nieuw aangeplant en hard gewerkt om het project van de grond te krijgen. Er worden open dagen en lezingen georganiseerd en mede door de samenwerking met verschillende organisaties leidt dat tot meer bekendheid en zichtbaarheid van de Pluktuin en meer gezamenlijke activiteiten voor inwoners. Ook zijn er sponsors, die de Pluktuin steunen, door bijvoorbeeld gereedschappen, compost of plantgoed beschikbaar te stellen. Om alle activiteiten goed te laten verlopen, is er inmiddels een groep vaste vrijwilligers die zich wekelijks inzet om de Pluktuin te bewerken en klaar te maken voor alle seizoenen. Verbondenheid wordt gecreëerd door nieuwjaarsborrels te organiseren en vrijwilligersbijeenkomsten te houden waar ook plaats is voor gezelligheid. Met de directie van lokale basisscholen worden Pluktuin lessen ontwikkeld. Leerlingen komen naar de Pluktuin om aan de slag te gaan, te spelen en te ontdekken. Speurtochten worden georganiseerd en het blote voetenpad is een succes. Via gesprekken en adviezen van deskundigen en andere natuur- en milieuorganisaties is de levenloze bodem aangepakt met lavameel / Bokashitechniek. Naast de moeilijke bodem vraagt ook het watergeven van de planten en bomen in de Pluktuin veel aandacht en tijd. Om het plantgoed van voldoende water te voorzien, is er met vrijwilligers een watergeef groepje opgericht. Er zijn afspraken gemaakt, zodat elke dag vrijwilligers de helft van de tuin bewateren, zodat alle planten om de dag water krijgen. Dit watergeven is zeer veel werk waar veel handjes voor nodig zijn. De handjes kunnen niet ingezet worden voor andere onderhoud- en beheerwerkzaamheden die ook hard nodig zijn om de Pluktuin veelzijdig te laten groeien en bloeien. Het aanleggen van een watergeefsysteem zal het bodemleven en de biodiversiteit in de Pluktuin, het Voedselbos en de Fruitboomgaard verbeteren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De Pluktuin biedt het dorp en omgeving een prachtige groene ontmoetingsplek. Met een veelzijdigheid aan bloeiende planten, struiken en vruchtbomen die veel dieren zoals insecten en amfibieën aantrekt, en uiteraard vogels. Een leuke plek om samen te komen, te ontspannen en rustig te genieten van alles wat groeit en bloeit. Of juist mee te werken aan het onderhoud, te oogsten en te leren over de natuur en biodiversiteit. Een tuin waar kinderen in de natuur spelenderwijs kunnen bewegen, ervaren en ontdekken. Kortom, een mooie openbare verblijfplaats waar iedereen van kan genieten. Met een watergeefsysteem kost het watergeven van de Pluktuin de vrijwilligers minder tijd en hebben ze meer ruimte voor andere activiteiten waarmee de kwaliteit van de bodem verbetert. Met meer bloei, groei en biodiversiteit wordt de aantrekkelijkheid van de Pluktuin vergroot en dat kan weer tot meer aanloop van vrijwilligers en bezoekers uit de omgeving leiden.

Onderdeel van een groter geheel
Vanuit de geformuleerde pijler willen we de Pluktuin verder uitbouwen. Met een watergeefsysteem worden de vrijwilligers ontlast voor het watergeven dat veel tijd kost en geeft het ruimte om andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op de Pluktuin uit te voeren. Het geeft ruimte om meer groenten te verbouwen waarmee we verder kunnen werken aan het voedselvraagstuk. Met een uitgekiend teelplan en uitgebreidere communicatie over de oogstmomenten zal de groente optimaal worden afgenomen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van Schipluiden en omgeving, jong en oud, kunnen genieten van en meehelpen in de mooie Pluktuin. Het project versterkt de aantrekkelijkheid van de Pluktuin voor (potentiële) vrijwilligers en plukkers. Dorpsgenoten en geïnteresseerden vinden een fijne rustplek in de natuurlijke Pluktuin. Het versterkt daarmee de leefbaarheid, het woongenot, het stimuleert meedoen en bevordert de sociale cohesie in het dorp en omgeving.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Ontwerp aanleg watergeefsysteem met pomp en slangen met gaatjes (dribslangen) en sprinkler maken. Offertes opvragen, sponsering en subsidies aanvragen, overleg met deskundigen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Aansluiting elektriciteit en plaatsen zonnepanelen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Circa € 3.500,- voor het watergeefsysteem, de kabels, het ingraven, de zonnepanelen en de installatiekosten, gezien de huidige raming van kosten. De begroting wordt afhankelijk van het ontwerp gemaakt. Voor de circa 10 zonnepanelen zijn we op zoek naar donateurs die overgebleven zonnepanelen aan de Pluktuin willen schenken.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Van de eigenaar uit het dorp van de aansluiting van de aangrenzende stroomvoorziening voor een aantakking.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Een toetsing door Arcadis van de bodemgesteldheid door middel van bodemonderzoek is altijd welkom.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de aanvraagster van twee andere projecten (Oude veiling in Den Hoorn) kregen wij de tip ons in te schrijven bij Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Suggesties voor fondsenwerving en werving vrijwilligers.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Duurzaamheid

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.