Park Muijland

Dianne Smits 29-10-2023
135 keer bekeken 0 reacties

In 2026 een voltooid park van ca 2 ha waar alle inwoners kunnen spelen, leren en recreëren. De doelstelling voor 2024 is: • Een voorlopig ontwerp voor Park Muijland gereed, hierbij inwoners betrekken. • Het terrein gedeeltelijk al openstellen in 2024 om de betrokkenheid van inwoners te vergroten.

Kern

Naam
Angeren

Aantal inwoners
2800

Gemeente
Lingewaard

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
werkgroep Park Muijland

Doelstelling
Meer beleefbaar groen realiseren voor alle inwoners van Angeren, in de vorm van een park. Angeren heeft circa 4 m2 beleefbaar groen per inwoner, de norm van gemeente Lingewaard is 34 m2. De werkgroep ziet de behoefte van alle doelgroepen aan meer groen en wil dit combineren in een nieuw te realiseren park.

Aantal leden
9

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Bewustwording van het gebrek aan beleefbaar groen. Dat mensen beseffen dat dorpen vaak wel groen lijken, maar dat dit niet altijd beleefbaar groen is. En hoe belangrijk beleefbaar groen is.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
parkmuijland@strijdbaarangeren.nl

Project

Doelstelling
In 2026 een voltooid park van ca 2 ha waar alle inwoners kunnen spelen, leren en recreëren. De doelstelling voor 2024 is: • Een voorlopig ontwerp voor Park Muijland gereed, hierbij inwoners betrekken. • Het terrein gedeeltelijk al openstellen in 2024 om de betrokkenheid van inwoners te vergroten.

Beginsituatie
De werkgroep is in juni 2022 begonnen met inventariseren aan welke voorzieningen behoefte is, voor welke doelgroepen en welke plaats in Angeren hier geschikt voor is. In 2023 is het plan o.a. besproken met mogelijke gebruikersgroepen, zoals de basisschool en BSO, scouting, ouderenopvang, en ook met wethouders en medewerkers van de gemeente, trekkers van vergelijkbare initiatieven in de buurt om inspiratie op te doen en relevante instanties op het gebied van natuur en bewegen. Juni 2023 is het plan besproken met direct omwonenden. In september is het plan gepresenteerd aan alle inwoners van Angeren en andere geïnteresseerden. Hierna is de werkgroep uitgebreid met een aantal extra leden. In november wordt het plan besproken met de wethouder en gevraagd dit plan te ondersteunen. De gemeente heeft al mondeling toegezegd dat er een stuk van het gebied beschikbaar komt voor Park Muijland. De gemeente weet in Q2 2024 of er woningbouw op het gebied komt. Ze hebben ook toegezegd dat daarna met de werkgroep bekeken wordt hoe het park zsm gerealiseerd kan worden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Eindelijk groen waar alle inwoners van Angeren in kunnen wandelen, spelen, ontmoeten, recreeren, leren, tot rust komen. Dit groen is er in of op loopafstand buiten het dorp nu niet. Met dit project helpen we ook gemeente Lingewaard om te zorgen voor een gezonde leefomgeving.

Onderdeel van een groter geheel
Werkgroep Park Muijland is onderdeel van werkgroep Angeren Aantrekkelijk die in 2021 via een burgerinitiatief goedkeuring heeft verkregen voor het vergroenen van meerdere plekken binnen Angeren. Plan Park Muijland is veruit het grootste plan. De werkgroep is een vertegenwoordiging van 6 verenigingen uit het dorp.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Park Muijland is voor ALLE inwoners van Angeren. Angeren is dusdanig klein, dat het park op loopafstand ligt voor alle inwoners. De mix van verschillende doelgroepen in het park maakt het juist interessant. De indeling van het park zal ook zo zijn, zodat ouderen op bankjes kunnen kijken bij de crossbaan voor de kinderen etc. De organisaties die gebruik kunnen maken van het park zijn vanaf het begin betrokken om input te geven. Dit zijn de basisschool en BSO, de fysiopraktijk, de ouderenopvang en scouting.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
• Met gemeente afspreken waar het park komt. (uiterlijk Q2) • Een voorlopig ontwerp maken waarin duidelijk is waar het park komt en waar welke onderdelen binnen het park komen. (eind 2024) • Bewoners betrekken om hen mee te laten denken over het ontwerp. • In 2024 het hek openen, zodat (een deel van) het terrein openbaar toegankelijk is, inwoners een rondje kunnen lopen. Op eenvoudige wijze een hondenlosloopplaats creëren en op boomplantdag (november) de eerste bomen planten door alle initiatiefnemers en mogelijke gebruikersgroepen. Hiermee vergroten we de betrokkenheid en het enthousiasme van de inwoners voor het uiteindelijke plan.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Nog te bespreken

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Dat willen we als onderdeel van het project graag gaan berekenen met hulp van Arcadis.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Van dorpsbewoners voor inbreng voor de gewenste situatie, maar indien van toepassing ook voor hulp bij de realisatie van het park. Van de gemeente voor de samenwerking hierin en van Arcadis/Katalys, zie hieronder.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja. We willen graag hulp bij de volgende onderdelen: • Hoe pak je het proces van A tot Z aan met de gemeente, welke taken liggen bij de gemeente, welke bij de werkgroep. En in welke volgorde pak je taken op. • Milieuhygiënisch bodemonderzoek: Is de grond schoon en veilig? Wat mag je met de grond doen? • Waterbeheer: Hoe diep moet je graven voor je op grondwater zit? Is een koppeling te maken met het gemeentelijk regenwaterriool of de gemeentelijke doelen om 'De Poel' af te koppelen? • Landschapsontwerpers (+ ecoloog): Uitdiepen beplantingsplan (thema's? seizoenen? bos?), rekeninghoudend met doelen (biodiversiteit, voeding, schaduw, spelen etc.), grondwaterstand (hoe diep) en bodem (klei). Uitleggen van de wandelroute. Materialisering meubilair. • Veiligheid: verkeerskundige afwikkeling en parkeerplaatsen bij entree Kampsestraat, maar ook van parkmeubilair (gymtoestellen), de skatebaan, sociale veiligheid (straatverlichting, donkere hoekjes etc). • Skatebaan deskundige: ontwerp opstellen. • Beheerbaarheid: breedte gemeente voertuigen passend? Beheerfrequentie? Beheerkosten? • Kostencalculator om het plan te ramen. Hiervoor dient het plan over de hele breedte voorontwerpniveau te hebben. • Betrekken van inwoners bij het plan. • Financiële mogelijkheden (subsidies etc.) verkennen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een folder/een medewerker van Arcadis

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hebben met onze werkgroep al veel voorbereidingen getroffen, maar hebben in de volgende fase veel inhoudelijke kennis nodig. Die hopen we via Kern met Pit te verkrijgen. Zie de behoefte aan ondersteuning hierboven.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Inrichten groen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.