Bakkie leut aan de Zaan

Joost Kuipers 31-10-2023
648 keer bekeken 0 reacties

Een sociaal terras waar de koffie betaalbaar is, gerealiseerd door vrijwilligers in combinatie met cliënten met verstandelijke beperking van Stichting Odion en mensen die werkervaring op willen doen. Een terras op het mooiste plekje aan de Zaan, geen drempel, iedereen geniet van een goed gesprek.

LOKALE GEMEENSCHAP

Bij Bakkie Leut een 
prachtig uitzicht
en een  heerlijk 
bakkie koffie

BIJ BAKKIE LEUT GELOVEN WE NIET ALLEEN IN STERKE KOFFIE, MAAR OOK IN EEN STERKE, LOKALE GEMEENSCHAP

Bakkie Leut aan de Zaan is een koffie corner in de vorm van een terras met 25 zitplaatsen, vormgegeven als buurtvoorziening. 

Kern

Naam
Wormerveer

Aantal inwoners
12.000

Gemeente
Gemeente Zaanstad

Provincie
Noord-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Bakkie Leut aan de Zaan

Doelstelling
Bakkie Leut aan de Zaan heeft tot doel om contacten tussen bewoners in de buurt te stimuleren en een fijne plek te zijn waar mensen werkervaring op kunnen doen, waar de service hoog is en de koffie betaalbaar. Zodat iedereen mee kan doen, ongeacht je inkomen, kleur, geaardheid of leeftijd.

Aantal leden
21

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij zouden eventueel organisaties die een dergelijk project binnen hun gemeente zouden willen hebben kunnen adviseren. Enthousiasmeren over wat werkt bij eenzaamheid, hoe je een goede samenwerking op kunt zetten waarin ook mensen met een beperking een volwaardige plaats kunnen hebben en bij kunnen dragen in de maatschappij. En uitleggen waarom het zo belangrijk is om zo' n voorziening te creëren op een plek waar bewoners trots op zijn: dat versterkt het gevoel van volwaardig erbij horen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
voorzitter@wormerveerheeftmeer.nl

Project

Doelstelling
Een sociaal terras waar de koffie betaalbaar is, gerealiseerd door vrijwilligers in combinatie met cliënten met verstandelijke beperking van Stichting Odion en mensen die werkervaring op willen doen. Een terras op het mooiste plekje aan de Zaan, geen drempel, iedereen geniet van een goed gesprek.

Beginsituatie
Op dit moment hebben wij sinds dit jaar weer een start gemaakt met Bakkie Leut aan de Zaan. Wij draaien van 1 mei t/m eind oktober een terras voor 25 personen aan de wal van rivier de Zaan. Dit is het mooiste plekje aan de Zaan met het mooiste uitzicht. Die locatie is voor de bezoekers heel belangrijk: juist dat geeft het gevoel van trots op onze wijk en het gemoedelijke in de sfeer. De bediening wordt gedaan vanuit een zelf aangeschafte werkkeet (pipowagen) waar koffie en thee gezet wordt en appelgebak geserveerd wordt, daarnaast zijn er nog tosti’s te verkrijgen. Er zijn 17 vrijwilligers die de bediening doen op maandagmiddag, dinsdagochtend en van woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00. Wij hebben door middel van donaties en subsidies 2 seniorenpicknicktafels en 1 gewone met 3 grote parasols staan. Wij kunnen hiermee volledig draaien. Wij maken gebruik van walstroom die verbonden wordt met de keet. Deze heeft een volledig goed gekeurde elektrische installatie. Water moeten we echter in grote jerrycans halen bij een ondernemer in de buurt. Zo’n 25 liter per dag. Het is werkbaar, maar een vaste locatie met eigen stroom en watervoorziening zou enorm welkom zijn. En de openingsperiode verruimen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Voor de woonomgeving levert het de volgende verbeteringen op: 1 Het is cohesie bevorderend: mensen van alle pluimage komen even koffie drinken en raken vanzelf met elkaar in gesprek. 2 Het gaat de polarisatie tegen: in onze buurt wonen steeds meer mensen van verschillende culturen. Elkaar kennen helpt vooroordelen bestrijden en samenwerken bevorderen. Dat hebben we nodig omdat Wormerveer vergrijst. 3 Het gaat eenzaamheid tegen: vreemden raken met elkaar in gesprek bij Bakkie Leut, dat gaat vanzelf. Het hele jaar door horen we vragen wanneer Bakkie Leut weer open gaat, omdat het zo gemist wordt. Juist in de winterperiode. 4 Iedereen kan iets bijdragen: koffie serveren, een praatje maken, boodschappen doen, helpen met onderhoud of roosters maken. Juist ook voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Dit meedoen en voelen dat je van betekenis bent voor een ander is wat betrokkenheid geeft en werkt tegen eenzaamheid. 5 Informatiepunt voor bezoekers en toeristen met verhaal over ons dorp: Meer dan eens hebben Wormerveerders hun persoonlijke verhalen gedeeld met bezoekers en toeristen. Dat geeft een gevoel van gezien en gewaardeerd worden: over ons arbeidersverleden valt veel te vertellen. 6 Als we een vaste locatie hebben, kunnen we het hele jaar de gewenste ontmoeting faciliteren en werkervaring bieden aan een grotere groep mensen. De vaste locatie moet in traditioneel Wormerveerse stijl worden uitgevoerd zodat het visueel een aanwinst is om naar te kijken, in de Zaanbocht.

Onderdeel van een groter geheel
Bakkie Leut is een onderdeel van de Stichting Wormerveer Heeft Meer. Gemeente Zaanstad maakt plannen om de Noordkant van Zaanstad te vernieuwen, deze plannen worden gebundeld in de aanpak MAAK! Noord. Ontmoeting, participatie en aantrekkelijke voorzieningen in de Zaanbocht zijn onderdeel van de plannen. Bakkie Leut past daar heel mooi in. In het Wijk Opgave Plan dat we samen met Gemeente Zaanstad maken is Bakkie Leut opgenomen als belangrijke actie om sociale samenhang in de wijk te bevorderen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het gemiddeld inkomen is niet groot in onze woonplaats. Bakkie Leut geeft bewoners de gelegenheid om ook op een terras aan de Zaan een terras te bezoeken omdat dit voor hen betaalbaar is. En juist omdat het op de plek is met het mooiste uitzicht geeft het een gevoel van trots op en genieten van de mooie kanten van onze wijk. Wormerveer heeft als arbeiderswijk een groot aantal senioren (30 tot 40%) met een smalle beurs waarvan vele alleenstaand zijn. Zij zoeken elkaar op bij Bakkie Leut aan de Zaan en komen ook in gesprek met andere bezoekers. Wormerveer kent een groot aantal goedkope sociale huurwoningen waar veel nieuwe bewoners in Wormerveer wonen die een kleine beurs en vaak een andere culturele achtergrond hebben. Er komen vaak gezinnen uit die buurt bij Bakkie Leut zitten. Mensen met een (verstandelijke) beperking doen werkervaring op in een gemoedelijke sfeer waar iedereen bij kan dragen. Dat leidt enerzijds tot inclusie: zichtbaar en dienstbaar zijn helpt acceptatie. Anderzijds leidt het tot eigenwaarde en zelfrespect en kennen van je talenten. Wat een belangrijke voorwaarde is om bij te dragen aan de gemeenschap, betaald of onbetaald.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In 2024 zullen wij weer vanaf 1 mei het terras openen en gaat de groep vrijwilligers weer bedienen op het terras. Daarnaast gaat het bestuur van Wormerveer Heeft Meer waar Bakkie Leut aan de Zaan een onderdeel van is intensief aan de slag om een vast onderkomen in de vorm van een Zaans huisje te realiseren. Een vast onderkomen biedt de mogelijkheid om het gehele jaar open te zijn, dus ook in de wintermaanden. Dit zou voor veel mensen in Wormerveer een stuk eenzaamheid oplossen. Het realiseren van onze vaste huisvesting past binnen de ruimtelijke plannen voor de omgeving (MAAK! Noord) en er is door Gemeente Zaanstad een projectleider ingezet om het toilet in combinatie met ons huisje te realiseren. Wij hebben veel kennis en ervaring in opzetten van voorzieningen, maar weinig ervaring in ruimtelijke projecten of realiseren van een bouwproject.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Advies over procedures, financiéring en vergunningen en de bouw, ons belang daar ondersteunen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 93.553,28, wij hopen dat bedrag bijeen te krijgen d.vm. crowdfunding, door fondsen te benaderen en donateurs. Ook de opbrengst van de verkoop zal ten goede komen aan de bouw van een vaste plek aan de Zaan

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Advies over procedures, financiering en vergunningen en bouw. Met name omdat het vaste onderkomen aan de kade gebouwd gaat worden, waardoor er andere restricties zijn. En dus creatieve oplossingen nodig zijn. Daar missen wij ervaring en inzicht.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja daar zouden wij zeker gebruik van willen maken dit voor de voorbeelden die genoemd zijn. Schetsontwerpen, meedenken over nutsvoorzieningen (het Huisje komt aan de kade te staan, daar mag niet veel in de grond), advisering bij vergunningprocedures, creatieve oplossingen bedenken voor technische installatie en leidingwerk. Meehelpen met de Gemeente overtuigen om het huisje aan de Zaan te realiseren op specifiek deze plek. De beleidsmedewerkers willen steeds een andere locatie aan ons toewijzen, maar dat is vanuit zowel aantrekkelijkheid van het terras om te komen zitten als voor de werkplek waar je trots op bent geen optie.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij zijn hierdoor op geattendeerd door onze wijkmanager Monica Briefjes die bij het landelijk congres van Katalys geweest is en denkt dat een adviseur vanuit deze organisatie een meerwaarde kan hebben. Juist nu we in onderhandeling gaan met Gemeente Zaanstad vanaf januari 2024.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Creatief meedenken in oplossingen voor ons vaste Zaanse Huisje, wat bijdraagt aan onze werkwijze en tegelijk zorgt voor de juiste procedures, vergunningen, financiele regelingen, grond en leidingwerk. Kennis en ervaring met bouwprojecten.

Afbeeldingen

Horeca

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen