Bevorderen hergebruik

Henk Knol 31-10-2023
74 keer bekeken 0 reacties

Het bouwen van een ruilhoek voor de wijk (en de rest van Vianen) en verdere uitbouw van het fietsenproject. Doelstellingen 1. Bevorderen circulaire economie 2. Armoedebestrijding 3. Ontmoeting

Kern

Naam
Monnikenhof (Vianen West'

Aantal inwoners
7500

Gemeente
Vijfheerenlanden

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Bewonersorganisatie Monnikenhof

Doelstelling
Bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk

Aantal leden
Plm. 60

Soort
Wijkraad

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
. Bestuursrecht . Onderhandelen met de gemeente . Bouwkunde

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@bomvianen.nl

Project

Doelstelling
Het bouwen van een ruilhoek voor de wijk (en de rest van Vianen) en verdere uitbouw van het fietsenproject. Doelstellingen 1. Bevorderen circulaire economie 2. Armoedebestrijding 3. Ontmoeting

Beginsituatie
Grotendeels blanco. Er is al wel een opslag voor fietsen, maar die is te klein

Verbeteringen voor de woonomgeving
Mensen maken kennis met (mogelijkheden van) hergebruik en daardoor besparing van kosten. Daarnaast beoogt het project ook een ontmoetingsplek te creëren voor mensen in de wijk.

Onderdeel van een groter geheel
Op het terrein is ook de Huiskamer van de wijk, een Buurtwerkplaats en de Stadskwekerij gevestigd. De te bouwen Ruilhoek is een uitbreiding van het geheel.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Allen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Planning Bouwplan verder uitwerken en voorbereidingen treffen: eind januari 2024 gereed Beplanting realiseren: eind april 2024 gereed. Fondsenwerving starten: november 2023 Bouw starten: maart 2024 Gebruiksklaar : juni 2024 Project geheel afgerond: september 2024

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
De totale kosten worden geraamd op maximaal 6000 euro, maar gestreefd wordt naar een veel lager bedrag, afhankelijk van de beschikbare (gratis) materialen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Vooral het beschikbaar stellen van de benodigde materialen

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Beschikken zelf over de vereiste bouwkundige kennis

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Eerdere deelname

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Geen direct beeld daarvan, maar zijn zeer geïnteresseerd in ervaringen van anderen op dit punt

Duurzaamheid

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen