Sociaal, groen en duurzaam Gildekwartier

Kai Köllen 06-11-2023
85 keer bekeken 0 reacties

Komen tot vergroening, bevorderen biodiversiteit wijk, bewoners verbinden en stappen zetten tot verduurzaming gebouwde omgeving, omgang met water, droogte en beheer. Horizon in meerjarig, stap voor stap betrekken we meer bewoners bij initiatieven, delen die burendagen, wijkkrantje.

Kern

Naam
Het Gildekwartier

Aantal inwoners
ca 500

Gemeente
Amersfoort

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Buurtinitiatief Gildekwartier

Doelstelling
Stimuleren van een sociaal, groen en duurzaam Gildekwartier

Aantal leden
10 in de kerngroep initiatiefnemers

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
- werken met waarden om sociale cohesie te bevorderen - organisatie burendagen - vergroening - wijkwandelingen historie en groen

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@gildekwartier.net

Project

Doelstelling
Komen tot vergroening, bevorderen biodiversiteit wijk, bewoners verbinden en stappen zetten tot verduurzaming gebouwde omgeving, omgang met water, droogte en beheer. Horizon in meerjarig, stap voor stap betrekken we meer bewoners bij initiatieven, delen die burendagen, wijkkrantje.

Beginsituatie
Begonnen in 2021 en doorgezet naar 2023 en verder. Mooie buurt, maar met weinig sociale samenhang. Dat was het startpunt: op welke manier kunnen we bewoners betrekken bij vergroten duurzaamheid, versterken biodiversiteit en zeker elkaar beter leren kennen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Meer groen in kader biodiversiteit, nadenken over omgang met water en stap voor stap onderzoeken mogelijke gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven.

Onderdeel van een groter geheel
Wijkaanpak speelt in alle wijken in Amersfoort. Maar gezien verscheidenheid en gemeentelijk beleid heeft iedere wijk eigen invulling en tempo.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In principe alle bewoners.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Onderzoeken mogelijkheden van verder, biodivers, vergroenen grote veld in de wijk, in aansluiting met steenbreek initiatieven.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Kennis biodiversiteit, ontwerp grote veld.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Nu met name publiciteit: ca € 1.500,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Zie boven, contact met b.v. 033Groen, 033 in de buurt en kennis uit wijkbewoners.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
waterbeheer zou interessant zijn.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een van onze bewoners.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Benieuwd of er gelijksoortige projecten zijn m.n. vergroenen en water.

Duurzaamheid

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen