Op naar de Kinderboerderij 2.0

Ramona Jansen-Frenken 07-11-2023
166 keer bekeken 0 reacties

Het verduurzamen en verstevigen van de kinderboerderij als toegankelijk initiatief 1.Creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek. 2.Tegengaan van vereenzaming. 3. Educatieve functie 4. Inzet en persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers 5. Het stimuleren van saamhorigheid in de omgeving

AANVULLING Wat is de doelstelling van jullie project? (maximaal 300 tekens) 

Subdoelen:          

    1. Creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek. Toegankelijk voor iedereen.
    2. Tegengaan van vereenzaming. Doordat mensen hun weg kunnen vinden naar de kinderboerderij, komen zij buiten de deur. Voor sommige mensen is het makkelijker contact met dieren te maken dan met andere mensen. Daarmee speelt de kinderboerderij in op het doorbreken van sociale isolement.
    3. Educatieve functie. Kinderen in praktische zin laten leren over en van dieren.
    4. Inzet en persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers. We willen investeren in talentontwikkeling & taalontwikkeling van de vrijwilligers.
  1. Het stimuleren van saamhorigheid in de omgeving. Bij de (te ontwikkelen) activiteiten wordt er rekening gehouden met de bewoners en deze worden betrokken bij het proces.
  2. Verbindingen leggen met andere projecten en organisatie in de wijk. De kinderboerderij heeft een stichting die gelieerd is aan de stichting Wijkraad Donderberg. Het doel van de kinderboerdij is om connecties te maken met andere initiatieven zodat alle doelen van de kinderboerderij bereikt kunnen worden (zoals contact met scholen).

Ons project is complex waardoor we bij de vraag “Wat voor soort project gaan jullie realiseren?” een optie “anders” hebben gekozen.

Ons project heeft verschillende kanten. Het draagt aan bij duurzaamheid, dierenrijk, het krijgt een educatieve functie, er worden activiteiten (evenementen) georganiseerd, we leggen graag moestuin aan, het wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek, speeltuin voor kinderen en door het ontwikkelen van de kinderboerderij willen we ook een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners. Het unieke is dat onze kinderboerderij midden in een woonwijk ligt. Dit vergroot de betrokkenheid en toegankelijkheid.

Kern

Naam
Donderberg

Aantal inwoners
Ruim 7000

Gemeente
Roermond

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Vrienden van Kind en Dier

Doelstelling
Het verduurzamen en verstevigen van de kinderboerderij als toegankelijk initiatief voor iedereen. Onze subdoelen zijn: het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek, tegengaan van vereenzaming, educatieve functie, inzet en persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers, het stimuleren van saamhorigheid in de omgeving, verbindingen leggen met andere projecten en organisatie in de wijk.

Aantal leden
bestuur 2 vrijwilligers 8

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We delen graag onze kennis en ervaringen over het (opnieuw) opzetten en runnen van de kinderboerderij. We delen graag onze ervaringen over het positief blijven ook al zijn de omstandigheden niet al te makkelijk. Door de jaren heen hebben we veel geleerd over het zoeken naar beschikbare middelen en hoe deze goed in te zetten. We delen graag onze inzichten hierover. Daarnaast hebben we veel mensenkennis opgedaan in de afgelopen jaren. Zoals: hoe om te gaan met diverse uitdagingen met het oog op de behoeftes van onze vrijwilligers. Onze kinderboerderij is een veilige plek waar vrijwilligers zeer waardevolle werk leveren. We delen graag onze kennis over het motiveren van de vrijwilligers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Kinderboerderijdonderberg@gmail.com

Project

Doelstelling
Het verduurzamen en verstevigen van de kinderboerderij als toegankelijk initiatief 1.Creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek. 2.Tegengaan van vereenzaming. 3. Educatieve functie 4. Inzet en persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers 5. Het stimuleren van saamhorigheid in de omgeving

Beginsituatie
De Stichting bestaat al meer dan 35 jaar en is een begrip op de Donderberg en in de directe omgeving. In 2020 heeft het huidig bestuur de kinderboerderij overgenomen en nodige aanpassingen in de opzet gemaakt. Dieren kregen veilige en eigen verblijven. Het nieuw bestuur heeft geïnvesteerd in de nieuwe aanpak aansturing vrijwilligers. Dit betekent dat er een oog is voor individuele kwaliteiten en mogelijkheden van ieder vrijwilliger en er wordt aandacht gegeven aan de structuur binnen de kinderboerderij en uit te voeren werkzaamheden. De kinderboerderij is echter verouderd. Allereerst is er de noodzaak om te investeren in de accommodatie en het park. Dit omdat de huidige situatie onvoldoende is om op verantwoorde en veilige wijze kinderen en andere gasten te ontvangen. Dit geldt ook voor de (werk)omstandigheden van vrijwilligers. De accommodatie vergt op korte termijn grondige renovatie. De kinderboerderij moet daarmee een (hernieuwde) plek worden waarbij ontmoeten, verbinden en leren centraal komen te staan. De stichting heeft onvoldoende (financiële) middelen om zelfstandig te investeren. De stichting is afhankelijk van giften en subsidies.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het verduurzamen en verstevigen van de kinderboerderij als toegankelijk initiatief levert bijdrage aan het stimuleren van saamhorigheid van de bewoners en het gaat vereenzaming tegen. De kinderboerderij wordt een laagdrempelig ontmoetingsplek. Door het ontwikkelen van de accommodaties van de kinderboerderij wordt niet alleen de uitstraling verbeterd, maar de kinderboerderij kan ook voldoen aan haar educatieve functie. Er kunnen meer vrijwilligers aan de slag binnen de kinderboerderij. De kinderboerderij heeft een ambitie om goede relaties op te bouwen met de initiatieven in de wijk om samen te werken aan gezamenlijke doelen (zoals educatie van kinderen, verbinden van bewoners etc.)

Onderdeel van een groter geheel
De renovatie van de kinderboerderij is een complex project. Er is een substantieel bedrag nodig om de nieuwe accommodaties neer te zetten. Door ons in te schrijven bij Kern met Pit hopen we een gedeelte van dit project te kunnen financieren. We willen het bedrag van 1000,- graag gebruiken voor het aankleding van de binnenruimtes t.b.v. kinderen. Zo willen we aan onze educatieve doelstelling voldoen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen, zonder verschil. Onze kinderboerderij kan een laagdrempelig uitstapje vormen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We volgen de volgende stappen: - accommodatie in de vorm van de container units laten plaatsen en uitrusten (ontmoetingsplek, educatieve doeleinden) - hiervoor laten we water- en elektraleidingen aanpassen - ondergrond klaar maken voor het plaatsten container units - hek rondom de kinderboerderij aan laten passen en vernieuwen - paden naar de dierenverblijven aanpassen/ vernieuwen - dierenverblijven aanpassen/ vernieuwen - eventueel moestuin aanleggen

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
- Plaatsen containers - Aanpassen ondergrond - Aanpassen elektra- en waterleidingen - Aanpassen hek/ vernieuwen hek - Paden aanpassen/ vernieuwen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De verwachting is dat dit project in totaal 50.000,- gaat kosten.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben een eenmalige financiële bijdrage voor dit project gekregen vanuit het WOP (Wijkontwikkelingsprogramma Donderberg) ter hoogte van 35.000,- (éénmalig). Verder krijgen we jaarlijks een waarderingssubsidie vanuit de gemeente ter hoogte van 5500,-. Deze subsidie wordt volledig gebruikt voor dagelijks kinderboerderij te laten functioneren. Deze subsidie is niet toereikend en het wordt niet gebruikt voor het vernieuwing van de accommodaties. Verder werken we samen met de gemeente aan de oplossing voor het aanpassen van de hekwerk. I.v.m. aanpassen/ aanleggen paden gaan we graag in gesprek met scholen die van dit klusje een leerwerk traject voor de studenten zouden kunnen maken. We worden ondersteund door de communicatieadviseur van het wijkontwikkelingsprogramma en door de leefcoaches van Vijf (zorg en welzijn organisatie in Roermond).

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, we gebruiken graag hulp van Arcadis als partner om kritisch samen met ons te kijken naar de stappen die we zetten om de nieuwe accommodaties te laten plaatsen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Over Kern met Pit hebben we via verschillende kanalen gehoord. Bijvoorbeeld van andere initiatieven waarmee wij contacten hebben, bewoners uit de wijk en professionals waarmee we samenwerken.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen te leren hoe we nog effectiever kennis met andere (soortelijke) initiatieven kunnen uitwisselen. Daarnaast leren we graag veel meer over hoe we structureel voldoende financiële middelen binnen kunnen krijgen zodat de kinderboerderij nog vele jaren kan blijven bestaan. Graag willen we meer weten over hoe we voor de kinderboerderij het beste kunnen lobbyen. We willen graag ons netwerk uitbreiden met partners die met kennis of producten kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze accommodatie en park.

Afbeeldingen

Anders

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen