Volkstuin Folsgare e.o.

Bertus Walsma 08-11-2023
159 keer bekeken 0 reacties

Primair het realiseren én exploiteren van een moes- en groentetuin op een oud boerenerf waarbij een kunstwerk (contouren boerderij op ware schaal) sterk betrokken zal worden. Secundair zal het kunstwerk ook dienen als cultureel platform (toneel en zang) en als meet and greet!

Kern

Naam
Folsgare

Aantal inwoners
circa 340

Gemeente
Gemeente SWF

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Volkstuin Folsgare

Doelstelling
Het realiseren en exploiteren van een volkstuin op een bestaand boerenerf in brede zin

Aantal leden
Nog in oprichting maar al tientallen spontaan aangemelde vrijwilligers. Vallen momenteel nog onder DB Folsgare

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Twee initiatiefnemers hebben recent een cursus 'Moestuinieren op grotere schaal' gevolgd en hopen de andere initiatiefnemers van kennis te voorzien om op ecologische wijze een moes- en fruittuin (permacultuur) te exploiteren. Daarnaast heeft een van de initiatiefnemers voldoende bestuurlijke en financiële kennis in huis om andere mensen hier deelgenoot van te kunnen masken

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
b.a.walsma@caiway.nl

Project

Doelstelling
Primair het realiseren én exploiteren van een moes- en groentetuin op een oud boerenerf waarbij een kunstwerk (contouren boerderij op ware schaal) sterk betrokken zal worden. Secundair zal het kunstwerk ook dienen als cultureel platform (toneel en zang) en als meet and greet!

Beginsituatie
Het erf wordt nu verpacht aan een hobbyboer en grazen er nu paarden en worden er roestige landbouwwerktuigen gestald.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Wij proberen daar echt een parel van te maken door, indien het kunstwerk financieel haalbaar is, deze te integreren in onze moes-/fruittuin. Er zal een pluktuin komen, insectenhotel maar ook andere voorzieningen voor een natuurlijke biodiversiteit (b.v. imker). Omdat het erf langs een toekomstige looproute zal liggen krijgt het ook een zwaar sociaal etiket als beleeftuin krijgen en tevens een 'meet & greet'. Tevens zijn wij van plan voor onze inkomsten op ludieke wijze onze producten aan de man te brengen in de omliggende dorpen (groentekar met dorpsomroeper). Ten slotte proberen wij de obs Nijland actief erbij te betrekken.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, wij zijn sinds 2002 al bezig om een bufferzone te creëren tussen ons dorp en het al ontwikkelde bedrijvenpark 'De Hemmen III' te Sneek. De Volkstuin maakt hiervan deel uit. Door recente ontwikkelingen komt nu e.e.a. in een stroomversnelling.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Niet alleen de inwoners van Folsgare maar ook de omliggende dorpen Nijland, Ysbrechtum en Oosthem willen wij er actief bij betrekken. Het voordeel zal zijn dat er geparticipeerd kan worden maar ook de aanbieding van seizoensgebonden bio-producten groenten en fruit. Tevens proberen wij de minder draagkrachtigen 'mee te krijgen' zodat zij meer actief worden, contacten krijgen én profiteren van goedkoper én beter voedsel.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het erf zal 'bouwrijp' moeten worden gemaakt in die zin dat er omheiningen geplaatst worden (weren vee), voorzien wordt van een representatieve entree en de bodemgesteldheid/ egalisering verbeterd moet worden door het aanbrengen van nieuwe grond. Ook de watervoorziening zal verbeterd moeten worden en het erf geschoond van overtollig afval.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De oude situatie (entree) moet terug en ook voor de watervoorziening zal een deel van een sloot gegraven moeten worden. Het opbrengen van grond zal uitbesteed worden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Geschat tussen € 25.000,- en € 35.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, voor (oppervlakkige) grondbewerking en maaien is/zal een beroep op (oud)agrariërs/ vrijwilligers worden gedaan die in het bezit zijn van dergelijk materieel. Voor de inrichting (graven sloot en aanbrengen grond) zal beroep op derden worden gedaan en de hulp van een adviseur (Ûs Hof te Sybrandabuorren) worden ingeroepen voor de do's and don'ts.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Dat kan...voor waterbeheer en technische oplossingen (energievoorziening).

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via het DB Folsgare. Wij zullen eerst ook nog onder paraplu van DB gaan werken. Na een paar jaren wordt afgestemd of wij dit zo houden of een andere rechtsvorm kiezen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies over de inrichting en financiering (realisering en exploitatie).

Moestuin

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen