Vredestuin Milsbeek

Marion Verweij 08-11-2023
644 keer bekeken 0 reacties

De Vredestuin staat voor een belangrijke markering in de wereld. Een plek waar vrede zich welkom voelt. Om komende generaties inspiratie te bieden. Deze ontmoetingsplek nodigt iedereen uit die zich verbonden voelt met vrede. Bezoekers kunnen elkaar ontmoeten in gesprek, muziek en poezie over vrede.

Kern

Naam
Milsbeek

Aantal inwoners
2800

Gemeente
Gennep

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) / Vredestuin Milsbeek

Doelstelling
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken helpt bij de vorming van ieders identiteit en is van waarde voor het hedendaags bewustzijn.

Aantal leden
200 vrienden.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Over een jaar als de vredestuin aangelegd is, dan willen wij met alle plezier anderen adviseren vanuit onze ervaring.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
vredestuinmilsbeek@gmail.com

Project

Doelstelling
De Vredestuin staat voor een belangrijke markering in de wereld. Een plek waar vrede zich welkom voelt. Om komende generaties inspiratie te bieden. Deze ontmoetingsplek nodigt iedereen uit die zich verbonden voelt met vrede. Bezoekers kunnen elkaar ontmoeten in gesprek, muziek en poezie over vrede.

Beginsituatie
Land: Er is een leeg stuk grond, eigendom van de kerk (Bisschopshof Roermond). De oorspronkelijke bestemming van dit stuk land was de uitbreiding van de begraafplaats, maar dat gaat nu niet door. Er wordt een andere bestemming gezocht en een Vredestuin lijkt een prachtig alternatief. Mensen: - Een aantal verenigingen in Milsbeek zijn enthousiast over dit project en staan achter dit initiatief. - Ook de gemeente ondersteund dit initiatief. - Er is een bewoner van Milsbeek die de functie van projectleider op zich neemt. Zij is sleutelfiguur om verschillende bewoners, betrokken verenigingen, de kerk en vrijwilligers met elkaar te verbinden. - Betrokken bewoners hebben ideeën om schoolkinderen te betrekken bij het maken van o.a. vredestegels, die worden gebruikt bij de aanleg. - Het is de intentie om ook een vertegenwoordiging vanuit de jongeren uit de omgeving te betrekken. - - Betrokken bewoners hebben ideeën om schoolkinderen te betrekken bij het maken van o.a. vredestegels, die worden gebruikt bij de aanleg (move this up). Projectplan: De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en er zijn schetsen gemaakt voor het ontwerp. Op dit moment wordt het projectplan geschreven en een volgende bijeenkomst gepland. Er zijn reeds schetsen gemaakt voor het ontwerp van de Vredestuin. Middelen: - Er is al verschillende ondersteuning toegezegd. De gemeente doneert een vredesboom en SCM doneert de eerste bank. - Meer gesprekken zijn gaande om financiële ondersteuning te bieden. - Ook is er een bewoner betrokken die zich wil inzetten voor het werven van fondsen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Lokale verbinding zal veiligheid en welzijn vergroten voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Vredestuin. De Vredestuin biedt een ontmoetingsplek waar bezoekers bezinning en rust kunnen vinden. In de huidige tijd waar o.a. eenzaamheid en oorlog de hoofdrol lijken te spelen, kan de Vredestuin een praktisch alternatief bieden. Als mens kun je je zo machteloos voelen. In de Vredestuin kan iemand iets positiefs in de wereld brengen. Een gedachte, een zaadje planten, een paadje vegen, een hoop of wens uitspreken enzovoorts. De Vredestuin zal activiteiten organiseren, zoals vrijwilligersochtenden voor onderhoud, maar ook wandelingen, workshops, muziek, verhalen, theater rondom het thema vrede. Wat zou dat mooi zijn als mensen zich op die manier kunnen verbinden aan elkaar en aan vrede? Deze activiteiten versterken Milsbeek. Het trekt bezoekers uit de wijde omgeving, wellicht zelfs Internationaal? Een ander mooi aspect is dat buiten in de natuur zijn de gemoedstoestand van mensen verbetert. Het buiten zijn, in de natuur, ergens bij betrokken zijn en bijdragen versterkt de gezondheid van mensen. Ook zal de Vredestuin bijdragen aan het meer op de kaart zetten van Milsbeek. De verbinding met bijvoorbeeld het Pieterspad biedt kansen voor de lokale ondernemers (winkels, restaurants, overnachtingsplekken etc.) Inclusie is een van de kernwaarden. Iedereen die mens is, is welkom. Alle leeftijden, alle religies, alle overtuigingen, alle nationaliteiten. Dat wat alle verschillen overstijgt, is de wens voor vrede.

Onderdeel van een groter geheel
In de toekomst hopelijk wel! Hoe mooi zou het zijn als er op veel meer plekken in de wereld Vredestuinen worden aangelegd?

Bewoners die voordeel bij het project hebben
- Alle bewoners van Milsbeek, Limburg en Nederland en buiten Nederland die nieuwsgierig zijn naar de ecologie en de mogelijkheden van een Vredestuin. - Iedereen die hoop en rust zoekt. - Iedereen die vrede in de wereld verlangd en daar voor open staat. Een vredestuin is meer dan een project. Het is een visie voor toekomstige generaties. Duurzaam verbinden in vrede. Denk bijvoorbeeld aan: - Kinderen van basisscholen en middelbare scholen zijn welkom. Individueel of in groepsverband. Er zullen activiteiten voor kinderen opgezet worden vanuit de Vredestuin. - Bewoners uit Milsbeek zijn welkom om er te ontmoeten, te wandelen, rust en vrede te vinden en te brengen. Het zal (eenzame) mensen dichter bij elkaar brengen. - Bewoners uit verzorgingshuizen - Jongeren - Wandelaars - Familieleden en naasten van overledenen zijn welkom (het is naast de Begraafplaats) - Bezoekers van de kerk (ligt nabij) - Bezoekers van Commonwealth War cemetery (ligt ernaast) - Scholen uit heel Nederland zijn welkom om er een project over vrede te houden

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het project begint vanaf het begin. Er is nu alleen een stuk leegstaand land. We zijn bijna zo ver om de eerste stappen te maken, en dan willen we stap voor stap zien wat we mogelijk is om het verder te bouwen. We willen beginnen met banken. In het eerste jaar ligt de focus op het aanleggen van de tuin; bomen en struiken planten. Paden aanleggen etc. Een belangrijk onderdeel in de Vredestuin is water. Daarom heeft de aanleg van dit water dit jaar prioriteit. Daarnaast is er ook focus op het laten groeien van een groep betrokken vrijwilligers die mee willen werken aan de ontwikkeling van dit project. Fysiek en praktisch, maar ook aan de organisatorische kant van het project, het managen van de vrijwilligers, initieren van activiteiten, website bouwen etc. Internationale samenwerking wordt versterkt.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
In principe niets.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Dit jaar maken we het projectplan definitief. Hierin is de kostenberekening opgenomen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja. Een van de kernwaarden is Inclusie, dus niemand is een buitenstaander. In het eerste jaar zal een netwerk verder worden opgebouwd van mensen die betrokken willen zijn bij de Vredestuin. Er is al draagvlak bij veel bewoners.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Graag. Een van de kernaspecten van het plan is dat er stromend water langs de rand moet komen. Op dit moment is er water op ongeveer 20 meter van het perceel dat naar de Vredestuin gebracht zou moeten worden. Van daaruit moet het op een zo stil mogelijke manier rond de tuin worden gepompt. Omdat mensen met hun voeten in het water kunnen zitten, zullen er op bepaalde punten waterzuiveringsinstallaties geplaatst moeten worden (bamboo, riet?). Dit is een van de meest technische delen van de tuin en daarom ook het ingewikkeldste voor ons. Kijkend naar de website van ARCADIS, lijkt het erop dat zij het systeem kunnen ontwerpen en advies kunnen geven. In Milsbeek zit een bedrijf, dat misschien wel op de een of andere manier wil helpen (nog niet benaderd).

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een van de leden van SCM.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Dit is nieuw voor ons, dus de vragen zullen hoogstwaarschijnlijk komen gaandeweg. We hebben het nog niet gedaan, dus weten we nog niet wat op ons pad komt. We kunnen ons voorstellen dat we advies kunnen gebruiken bij verschillende aspecten van dit project, zoals een projectplan schrijven, plan van aanpak, crowdfunding, hoe stuur je vrijwilligers aan, de bedrijfsmatige kant zoals boekhouding, communicatie, hoe implementeer je activiteiten en zorgen voor de financieel afwikkeling ervan, enz.

Afbeeldingen

Eerste boom wordt gepland

Eerste boom wordt geplant Vredestuin Milsbeek

Ontmoetingsplek

  • Marion Verweij 31 January 2024
    De poort van de Vredestuin is geplaatst. Mooie houten planken zijn hergebruikt om een afscheiding en gelijk ook een ingang te creeeren.
  • Anoniem 27 November 2023
    https://gennep.news/nieuws/milsbeek/vredestuin-in-milsbeek-geopend/

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen