Een huiskamer in het Dorpscentrum Oegstgeest

Heleen Reterink 09-11-2023
119 keer bekeken 0 reacties

We willen de functie van ons Dorpscentrum verbreden en versterken, door één ruimte in ons centrum in te richten als huiskamer, waar in een gezellige intieme sfeer groepen bijeen kunnen komen. We denken aan lotgenotengroepen, het Parkinsoncafé, bijeenkomsten van mensen met NAH, etc. Zo verbreden we de doelgroepen in ons Dorpscentrum in de toekomst en dragen we bij aan een leefbaar en zorgzaam dorp.

Kern

Naam
Oegstgeest

Aantal inwoners
25.000

Gemeente
Oegstgeest

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Dorpscentrum Oegstgeest

Doelstelling
Het Dorpscentrum wil een laagdrempelige en aantrekkelijke plek zijn voor de Oegstgeester samenleving, waar ontmoeting en verbinding ontstaat rondom thema’s zoals zingeving en welzijn. Jong en oud, vitaal en minder vitaal en alle gezindten moeten hierin kunnen meedoen en van elkaar leren’. Het Dorpscentrum verhuurt ruimten aan derden ten behoeve van activiteiten voor de Oegstgeester samenleving. Daarnaast worden eigen activiteiten georganiseerd. Het is een maatschappelijke onderneming, een organisatie zonder winstoogmerk, die gerund wordt met en door vrijwilligers, waarbij de kernwaarden van het Dorpscentrum centraal staan: gastvrij, verbindend en betrouwbaar.

Aantal leden
100 vrijwilligers en een betaalde bedrijfsleider

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben ervaring met het aanvragen van fondsen en donaties en het inzetten van vrijwilligers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@dorpscentrumoegstgeest.nl

Project

Doelstelling
We willen de functie van ons Dorpscentrum verbreden en versterken, door één ruimte in ons centrum in te richten als huiskamer, waar in een gezellige intieme sfeer groepen bijeen kunnen komen. We denken aan lotgenotengroepen, het Parkinsoncafé, bijeenkomsten van mensen met NAH, etc. Zo verbreden we de doelgroepen in ons Dorpscentrum in de toekomst en dragen we bij aan een leefbaar en zorgzaam dorp.

Beginsituatie
Het Dorpscentrum Oegstgeest bestaat in zijn huidige vorm zo’n negen jaar. Een groep Oegstgeestenaren heeft eind 2014 de exploitatie van het Centrum overgenomen van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO). Zij kregen toen twee jaar de tijd om het bestaansrecht te bewijzen en te werken aan de ideële missie: een ontmoetingsplaats voor alle inwoners in Oegstgeest rondom de thema’s Welzijn en Zingeving. Sinds 1 januari 2017 staat het Dorpscentrum definitief op eigen benen. De Stichting Dorpscentrum Oegstgeest heeft het gebouw op dat moment voor dertig jaar in erfpacht verworven. Het Dorpscentrum heeft zich de afgelopen periode voorspoedig ontwikkeld en is inmiddels niet meer weg te denken uit Oegstgeest. Het Centrum vervult een verbindende rol in het dorp en tal van organisaties en instellingen weten het Centrum te vinden voor het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, lezingen en dergelijke. Ook kent het Dorpscentrum een aantal vaste gebruikers. Het Centrum is alle werkdagen geopend (overdag en ’s avonds) en in het weekend op aanvragen uit het dorp. Een voorzichtige raming is dat op jaarbasis ongeveer 20.000 mensen het Centrum bezoeken. Dat alles zonder structurele subsidie van de gemeente en dankzij de inzet van vrijwilligers. Er zijn nu ongeveer 100 vrijwilligers actief, die in allerlei rollen hun bijdrage leveren. Naast een aantal ruimtes, die permanent worden verhuurd aan vaste gebruikers, beschikt het Dorpscentrum over tien zalen die incidenteel of voor vaste dagdelen worden gebruikt. Er is op de begane grond een centrale ontmoetingsruimte, een grote zaal (max. 175 zitplaatsen) en een kleine zaal (max. 45 zitplaatsen). Daarnaast bevindt zich op de begane grond een aantal ruimtes die permanent verhuurd worden aan een muziekschool. Op de eerste verdieping bevinden zich acht ruimtes geschikt voor groepen van 6 tot 55 personen. In het souterrain bevinden zich ten slotte, naast een magazijn, twee ruimtes geschikt voor 18 respectievelijk 40 personen. Al onze ruimtes zijn ingericht als zakelijke vergaderruimte. Wat gemist wordt, is een ruimte, die ingericht is als huiskamer. Er is regelmatig vraag naar een ruimte, die gezellig en huiselijk is ingericht. Dit nodigt meer uit om met elkaar in gesprek te gaan, stimuleert de ontmoeting en vertrouwelijke gesprekken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het Dorpscentrum vervult een verbindende rol in het dorp. De functie van het Dorpscentrum voor het dorp zou door het creëren van een huiskamer verbreed kunnen worden en bijdragen aan een nog betere sociale leefomgeving voor de dorpsgenoten.

Onderdeel van een groter geheel
De nieuw in te richten huiskamer gaat deel uitmaken van het grotere geheel van te verhuren ruimten. Onze vrijwilligersorganisatie ie erop gericht om de verhuur van de ruimtes zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is een Team zaalverhuur, team Roosterzaken, team Beheer, Team gastvrouwen en gastheren etc. De continïteit wordt gewaarborgd. Het gebouw stamt uit 1967 en is grotendeels gerenoveerd. Momenteel wordt een grote inhaalslag gemaakt op het gebied van verduurzaming. Glas is vervangen door HR+++, muren zijn geïsoleerd en daken zijn worden nu in fasen vervangen, geïsoleerd en klaargemaakt om er komend jaar zonnepanelen op te leggen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Oegstgeest (en omstreken), met name de kwetsbare doelgroepen, die behoefte hebben aan ontmoeting.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We willen het project starten in januari 2024 en afronden in 2024. Dat betekent de bestaande ruimte renoveren (nieuwe vloer, nieuwe verlichting, vernieuwen keukenblok, schilderen etc. ) en inrichten met een grote eettafel met stoelen en een lamp erboven, banken en lage tafel(s) om leuke zitjes te maken.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Wat uitbesteed zal worden is het leggen van een nieuwe vloer. Daarnaast evt. de Installatiewerkzaamheden voor de renovatie van het bestaande gedateerde keukenblok. De rest doen we zelf inclusief schilderwerk, inrichting, aankleding van de muren etc.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De totale kosten worden geschat op € 15.000.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Alleen als het gaat om specifiek technische werkzaamheden

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, we denken geen hulp nodig te hebben.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij als bestuur kregen een mail van Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen kennis op te doen van andere projecten, waardoor we ons eigen project efficiënter, duurzamer en eventueel goedkoper kunnen uitvoeren.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen