Leve de Jeker / Je Geer le Geer

Catherine Harinxma 09-11-2023
207 keer bekeken 0 reacties

Via het ecospel “Een drinkbare Jeker”, "Je Geer le Geer" kinderen tussen de 10 en 11 jaar van Waalse, Vlaamse en Maastrichtse basisscholen te laten samenwerken, elkaar en elkaars culturen te leren kennen en zo ook bewustwording te creëren voor het belang van een schone `Jeker en ecologisch Jekerdal

Kern

Naam
Jekerdal

Aantal inwoners
1500

Gemeente
Maastricht

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Leve de Jeker

Doelstelling
Leve de Jeker is een stichting die zich over taal- en landsgrenzen heen inzet voor een schone Jeker en een natuurlijk, gezond, duurzaam, leefbaar en levendig Jekerdal. We dromen van een schone, levende Jeker, diversiteit en vruchtbaarheid in onze bossen en op onze velden, alsook verbonden gemeenschappen die duurzaam werk kunnen vinden in onze directe omgeving. We doen dit omdat we gehecht zijn aan het dal en al wie er leeft, en ons tegelijk verantwoordelijk voelen voor haar toekomst. We organiseren ons specifiek rond drie thema’s, namelijk ecologie, economie en gemeenschap. We realiseren ons dat de culturele diversiteit van het Jekerdal naast een enorme rijkdom ook een enorme (politieke) uitdaging kan zijn. Maar we kunnen – en willen – er niet omheen. Een schone Jeker begint aan de bron, en betrokkenheid van bron tot monding is daarom essentieel. We werken dus actief over- en door grenzen heen, door elkaar te willen leren kennen en verscheidenheid te vieren. Om ons doel te bereiken willen we met de Stichting Leve de Jeker: • Alle Jekerdal bewoners informeren over de ernst van de vervuiling van de Jeker en de bedreiging van natuur en landschap; • Hen ervan bewust maken dat de waterkwaliteit van de Jeker belangrijk is voor de gezondheid en vitaliteit van het gehele ecosysteem en dus ook dat van de mens, • Bewustwording creëren over de verbondenheid van de mens met de aarde, de herkenning van “jezelf” in haar grootsheid; • Collectieve gedragsverandering bereiken die leidt tot collectief bekwaam handelen; • En vooral een platform zijn voor ontmoeting en verbinding voor alle burgers van het -Waals-Vlaams en Maastrichts- stroomgebied en andere geïnteresseerden.

Aantal leden
5 bestuursleden, 15 partners, 293 vrienden en 43 vrijwilligers

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij werken over de lands- en taalgrenzen van Wallonië, Vlaanderen en Nederland heen. We hebben ervaring met over deze grenzen heen samen te werken met gemeenschappen, milieu- en natuurverenigingen en overheden

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
contact@levedejeker.eu

Project

Doelstelling
Via het ecospel “Een drinkbare Jeker”, "Je Geer le Geer" kinderen tussen de 10 en 11 jaar van Waalse, Vlaamse en Maastrichtse basisscholen te laten samenwerken, elkaar en elkaars culturen te leren kennen en zo ook bewustwording te creëren voor het belang van een schone `Jeker en ecologisch Jekerdal

Beginsituatie
De Jeker is het meest vervuilde riviertje in Limburg. De samenwerking tussen Waalse, Vlaamse en Limburgse organisaties, overheden en gemeenschappen ontbreekt om hier verbetering in te brengen. Voor dit project: Ook basisschool kinderen ontmoeten elkaar weinig over de taal- en landsgrenzen heen en zijn zich te weinig bewust van het belang van schone rivieren en van culturele betrokkenheid alsmede interregionale samenwerking en ontmoeting.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het ecospel “Een drinkbare Jeker” is gefocust op bewustzijns-vergroting bij basisschoolkinderen tussen de 10 en 11 jaar. Waalse, Vlaamse en Maastrichtse kinderen uit het Jekerdal spelen met een speciaal hiertoe ontwikkeld spel ‘Je geer le Geer’ met als doel d.m.v. dit spel dat kinderen elkaar over de lands-en taalgrenzen heen te leren samenwerken en bewust(er) te maken van het feit dat zij onderdeel van een en hetzelfde systeem en dat de vitaliteit en de gezondheid afhangt van de gezondheid en vitaliteit van elke schakel in de keten

Onderdeel van een groter geheel
Leve de Jeker is een stichting die zich over taal- en landsgrenzen heen inzet voor een schone Jeker en een natuurlijk, gezond, duurzaam, leefbaar en levendig Jekerdal. Ze zet zich in voor een schone, levende Jeker, diversiteit en vruchtbaarheid in onze bossen en op onze velden, alsook voor verbonden gemeenschappen die duurzaam werk kunnen vinden in onze directe omgeving. We organiseren ons specifiek rond drie thema’s, namelijk ecologie, economie en gemeenschap. Over deze thema's organiseren we interregionale conferenties, workshoppen en educatieve projecten.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
We bouwen over de grenzen heen aan een gemeenschap die elkaar ontmoet, elkaar opzoekt en waarbij de gemeenschapszin vergroot wordt. Zo ook werken we aan een Jekerdal waarin iedereen die er woont, werkt of produceert geïnspireerd en gemotiveerd wordt tot het maken van keuzes die bijdragen aan (het herstel van) natuur en gezondheid van de Jeker en het Jekerdal.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Zoals gezegd wij werken aan grote en kleine bijeenkomsten voor leerlingen, bewoners, lokale bedrijven en overheden in het hele stroomgebied van de Jeker. Voor dit project: het ontwikkelen, uitrollen en organiseren van het Ecospel "Je Geer le Geer" voor basisschoolkinderen waarbij beoogd wordt het een continu karakter te geven.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
drukwerk, lunches

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€ 5000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, van scholen, ouders, vrijwilligers

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij hebben behoefte aan meer kennis over vervuiling van de Jeker van bron tot monding en over de ecologische kennis van het Jekerdal. het Jekerdal ligt te midden van meerdere Natura 2000 gebieden in Nederland en België

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
via bevriende organisaties (Tapijntuin)

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
ecologische kennis, educatieve vaardigheden en subsidies/fondsenwerving

Afbeeldingen

Educatief

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen